Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy. SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE I - TERMIN 16-17 LIPCA

Szkolenie jest dedykowanie wyłącznie Terapeutom Integracji Sensorycznej 

Program szkolenia obejmuje dwa dni interaktywnych warsztatów m.in.:

 1. Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
 2. Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4 roku życia
 3. Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
 4. Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
 5. Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
 6. Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
 7. Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków
 8. Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
 9. Ocena dziecka poniżej 4 roku życia
 10. Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
 11. Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego
 12. Wstępne sugestie – od czego zacząć terapię w kontekście wyników diagnozy
 13. Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)


Czas trwania szkolenia: 

16 godzin interaktywnych warsztatów 

 • I dzień- 9:00-16:30
 • II dzień- 9:00-16:30

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zgłoszenie- Wyślij 

Pozostałe wpisy

To Top ↑