„Maraton Dobrego Rodzica”                                      

            Cykl spotkań dla Rodziców, dla których ważna jest refleksja dotycząca wychowania, chcą się doskonalić w roli Rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze. Program warsztatów oparty jest na metodzie wychowania  T. Gordona, w której  nacisk kładzie się na naukę umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, a następnie wykorzystania ich we wszystkich formach relacji z dzieckiem, poradników wychowawczych A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”  oraz wieloletniej pracy z dziećmi i ich rodzicami.

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE – poznanie się, wypracowanie zasad pracy w grupie, sprecyzowanie oczekiwań, integracja

GRANICE  – czym są, do czego są potrzebne, jak je ustalać. Jak jasno i czytelnie określić zasady, by stanowiły fundament bezpieczeństwa

ŚWIAT EMOCJI DZIECKA I RODZICA - jak wspierać dziecko, aby radziło sobie ze swoimi emocjami (złością, smutkiem, lękiem…). Jak mówić dziecku o własnych uczuciach (irytacji, zmęczeniu, złości…).

SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ W RODZINIE - jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, czyli kilka słów o zachęcaniu dziecka do współpracy.  Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń, tak aby były przez dziecko respektowane.

KONSEKWEN CJE ZAMIAST KARY czyli modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka.  Jak ustalać zasady i jak zachować się, kiedy dziecko je łamie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW -  konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, czyli jak znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji satysfakcjonujące wszystkie osoby w rodzinie – zastosowanie metody „Bez porażek”

SAMODZIELNOŚĆ  - jak zachęcić dziecko do samodzielności. Mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka i  rola Rodzica w podejmowaniu przez dziecko wyzwań, realizacji planów, spełnianiu marzeń.

UWALNIANIE DZIECKA OD NARZUCONYCH MU RÓL - Płaczek? Złośnik? Leniuch? Niezdara? – jak nasze myślenie o dzieciach determinuje ich zachowanie. Uwalnianie siebie i dzieci od ograniczającego funkcjonowania w rolach.

POCHWAŁY  - jak chwalić dziecko, czyli jak pomóc mu w zbudowaniu pozytywnego i realistycznego obrazu siebie oraz jak umacniać w nim wiarę we własne możliwości.

SAMOOCENA - czy i jak samoocena wpływa na to, kim nasze dzieci są i jakie będą. Udział dorosłego w budowaniu samooceny u dzieci - co robić, a czego warto zaprzestać, by 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zapisy przyjmujemy:

  • telefonicznie 22 125 51 51 
  • poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl 
 
MIEJSCE:
Centrum Integracji Senosrycznej
ul. Jagiellońska 92
00-992 Warszawa
 
CZAS:
  • spotkania odbywają się co tydzień 
OPŁATA MIESIĘCZNA
  • 150 zł 

Prowadzący:

Beata Staniszewska – magister psychologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), magister pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), socjoterapeuta, trener Programu Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Otwarty przewód doktorski.

            Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami,  które zdobyłam  pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, w Pracowni Neuropsychologii Rozwojowej, Klinika Neurochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Center „Our Kids” at the German Polish Ukrainian Society.                                             

Specjalizuję się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej. Zajmuję się diagnozą i terapią  dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (padaczka, MPD, zespół Downa itp.), zaburzeniami ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju a także dzieci z podejrzeniem specyficznych trudności szkolnych, ADHD, zaburzeń zachowania i innymi trudnościami w rozwoju poznawczym oraz społeczno – emocjonalnym. Udzielam konsultacji wychowawczych..                    

            Wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach, również w roli prelegenta. Współpracuję z PAN.  Współautorka poradnika dla rodziców dotyczących gotowościszkolnej, autor publikacji naukowych w Międzynarodowych Wydaniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

Konsultuję również pacjentów rosyjskojęzycznych.

To Top ↑