Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

STOWARZYSZENIE
TERAPEUTÓW I DIAGNOSTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
REGON:366918510
NIP:1132936437
KRS:0000671063
Numer rachunku bankowego
98 1140 2004 0000 3102 7734 1629

CERTYFIKACJA GABINETÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Zrzeszonych w Stowarzyszeniu Terapeutów i Diagnostów
Integracji Sensorycznej - STiDIS

Certyfikacja gabinetów odbywa się na następujących zasadach :


-          Proces Certyfikacji ma charakter doradczo-ekspercki,
-          Na wniosek zainteresowanej instytucji lub osoby prowadzącej działalność SI, biuro STiDIS przesyła formularz certyfikacyjny wraz z instrukcją wypełnienia
-          Po przesłaniu zwrotnym do Biura STiDIS kompletnego wniosku wraz z załącznikami, Komisja Certyfikacyjna STiDIS dokonuje analizy wniosku i kontaktuje się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia ewentualnych sugestii oraz terminu wizyty
-          Gabinety i sale SI są certyfikowane wyłącznie na zlecenie osób lub instytucji prowadzących działalność SI i związanych ze Stowarzyszeniem STiDIS
-          Instytucja lub osoba fizyczna wnioskująca o przeprowadzenie certyfikacji obiektu nie ponosi kosztów dojazdu i wizyty  przedstawicieli komisji certyfikacyjnej
-          Po uzyskaniu Certyfikatu, instytucja lub osoba prowadząca certyfikowany obiekt, składa deklarację stworzenia możliwości przyjęcia praktykantów ( studentów studiów podyplomowych SI oraz słuchaczy kliniki Integracji sensorycznej na praktykę)
-          Obiekt, który uzyskał pozytywną certyfikację SI  jest automatycznie wpisany do ogólnoplskiego rejestru STiDIS a wnioskodawca otrzymuje oprawiony oryginał Certyfikatu i rekomendację
-          Koszt oryginału Certyfikatu SI wynosi 100 zł. 

Partnerzy