Certyfikacja gabinetów integracji sensorycznej

Certyfikacja gabinetów odbywa się na następujących zasadach :

  • Proces Certyfikacji ma charakter doradczo-ekspercki,
  • Na wniosek zainteresowanej instytucji lub osoby prowadzącej działalność SI, biuro STiDIS przesyła formularz certyfikacyjny wraz z instrukcją wypełnienia,
  • Po przesłaniu zwrotnym do Biura STiDIS kompletnego wniosku wraz z załącznikami, Komisja Certyfikacyjna STiDIS dokonuje analizy wniosku i kontaktuje się z wnioskodawcą w celu, uzgodnienia ewentualnych sugestii oraz terminu wizyty,
  • Gabinety i sale SI są certyfikowane wyłącznie na zlecenie osób lub instytucji prowadzących działalność SI i związanych ze Stowarzyszeniem STiDIS,
  • Instytucja lub osoba fizyczna wnioskująca o przeprowadzenie certyfikacji obiektu nie ponosi kosztów dojazdu i wizyty  przedstawicieli komisji certyfikacyjnej,
  • Po uzyskaniu Certyfikatu, instytucja lub osoba prowadząca certyfikowany obiekt, składa deklarację stworzenia możliwości przyjęcia praktykantów ( studentów studiów podyplomowych SI, oraz słuchaczy kliniki Integracji sensorycznej na praktykę),
  • Obiekt, który uzyskał pozytywną certyfikację SI  jest automatycznie wpisany do ogólnoplskiego rejestru STiDIS a wnioskodawca otrzymuje oprawiony oryginał Certyfikatu i rekomendację,
  • Koszt oryginału Certyfikatu SI wynosi 329 zł. 
To Top ↑