Superwizje Terapeuty Integracji Sensorycznej

Czym są superwizje ? 

 • to forma doskonaląca warsztat terapeuty integracji sensorycznej.
 • przeznaczona dla terapeutów i diagnostów integracji sensorycznej poszukujących nowych form zdobywania wiedzy, nowych rozwiązań.
 • podczas superwizji, omawiane są różne przypadki z zajęć terapeutycznych oraz diagnozy SI. Terapeuta SI opowiada o swojej pracy z pacjentem, co do której ma wątpliwości, zadaje pytania i dzieli się przemyśleniami. Przedstawia przypadek pacjenta oraz stosowane przez siebie metody pracy z zachowaniem etyki pracy z pacjentem, dbając o jego dobro.
 • szersze spojrzenie pozostałych specjalistów, a przede wszystkim superwizora, może wnieść dużo do pracy terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej. 
 • głównym celem superwizji terapeuty integracji sensorycznej jest stworzenie miejsca do refleksji oraz wymiany doświadczeń własnych z innymi terapeutami i superwizorem.
 • podczas superwizji terapeuta SI może w bezpiecznej przestrzeni przyjrzeć się swojej pracy z pacjentem. Superwizje mają ogromny wpływ na zwiekszenie świadomości co do swojej pracy zawodowej oraz na podwyższenie jakości świadczonych przez niego usług.
 • superwizje dają możliwość ciągłego rozwoju, poznawania nowych metod terapeutycznych wspomagających terapię integracji sensorycznej czy też stałego kontaktu z innymi specjalistami, co wpływa na lepsze efekty terapeutyczne.
 • superwizje dla terapeutów si mogą mieć formę grupową lub indywidualną.

Do kogo skierowane są superwizje ? 

 • dla terapeutów, którym standardowa forma szkoleń to za mało. 
 • dla młodych terapeutów, którzy mają dodatkowe pytania i wątpliwość dotyczące terapii i diagnozy integracji sensorycznej.
 • dla terapeutów, którzy maja poczucie, iż mogliby pracować lepiej ze swoimi pacjentami.
 • dla terapeutów, którzy mają poczucie, że ich terapia jest mało skuteczna.
 • dla terapeutów, u których pojawił sie przypadek pacjenta, który warto skonsultować z innymi terapeutami.
 • dla terapeutów, którzy mają poczucie, że nie wiedzą jak dalej postępować ze swoim pacjetem.
 • jeśli masz poczucie, że wiedza, którą nabyłeś podczas studiów i kursów mogłaby być lepiej wykorzystana podczas Twoich terapii SI.
 • dla osób, które chcą uzyskać rzetelną informację od specjalistów a nie w internecie. 

Każdy terapeuta integracji sensorycznej powinien superwizować się pod okiem mentora w celu poszerzania swojego doświadczenia.

Najbliższe superwizje dla terapeutów integracji sensorycznej:

Superwizje grupowe (grupa 5-10 osób):

Koszt uczestnictwa w superwizjach grupowych to 350 złotych/osoba- spotkanie 3,5 godziny.*

Zapisy na superwizje przyjmujemy poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl 

Superwizje indywidualne:

Koszt uczestnictwa w superwizjach indywidualnych to 250 złotych/osoba- spotkanie 1 godzina.*

Zapisy na superwizje przyjmujemy poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl 

Każdy uczestnik superwizji może przygotować materiały dotyczące od 1 do 3 pacjentów. Proponujemy przygotowanie dokumentacji oraz krótkiego materiału filmowego dotyczącego problemów każdego, omawianego pacjenta (w superwizji  możemy uczestniczyć bez nagrań własnych pacjentów, wówczas uczymy się omawiając przypadki innych uczestników). Warto zastanowić się nad problemem jaki pojawia się w poruszanych przez nas przypadkach, zapisać pytania, zrobić krótkie dodatkowe notatki. Grupa uczestników w superwizjach grupowych może liczyć od 5 do 10 osób. W zależności od liczby przygotowanych przypadków, dzielimy czas, tak aby każdy miał możliwość zaprezentowania przynajmniej jednego pacjenta (około 30-60 min na osobę).

*Uczestnicy Akademi Integracji Sensorycznej odbywają superwizje zgodnie z programem studiów, są one wliczone w czesne.  

 

To Top ↑