Slide background

Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna

Wybierz Mądrze

Kliknij i dowiedz się więcej

Integracja sensoryczna studia podyplomowe

Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna są przeznaczone dla wszystkich, którzy swą przyszłość chcą poświęcić pracy w obszarze szeroko rozumianej integracji sensorycznej. Otworzyć praktykę, stworzyć własny gabinet SI lub podjąć pracę w publicznych placówkach branżowych. W procesie tworzenia programu studiów a także do jego realizacji zaprosiliśmy najlepszych praktyków - terapeutów SI, pracowników naukowych, twórców i koordynatorów prywatnych gabinetów specjalistycznych. Są to eksperci wykładowcy, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem podzielą się z Państwem. Ukończenie studiów podyplomowych SI, poza otrzymaniem dyplomu, certyfikatu terapeuty  i diagnosty SI a także legalizowanej rekomendacji do otwarcia gabinetu, daje szansę otwarcia własnej praktyki diagnostycznej i rozpoczęcia pracy na własny rachunek.

Zapraszamy na jedyne tego rodzaju studia podyplomowe w Polsce. 

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Decyzje w sprawie innych kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski. Prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Uprawnienia:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznej, legitymację terapeuty  i diagnosty SI oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 

Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej.

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie zajęć seminaryjnych, wykładów, warsztatów specjalistycznych oraz praktyk specjalistycznych. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu. 

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 350 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-neuropsychologii rozwojowej
-działania bazowych systemów sensorycznych
-budowy i rozwoju zmysłów
-anatomii człowieka 
-teorii integracji sensorycznej i terminologii
-zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
-rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
-arkuszu obserwacji klinicznej
-obserwacji i diagnozy dzieci 
-oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
-ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne 
-plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
-Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
-budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
-gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
-oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
-oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
-terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
-pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
-podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
-odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
-specyfiki terapii dziecka ze względu na  : Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, : Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
-planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
-prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
-istota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
-oraz wiele innych

Harmonogram studiów:

Harmonogram studiów zakłada, 15 sesji zjazdowych weekendowych (sobota/niedziela), praktyki specjalistyczne, egzamin przeprowadzony na Platformie egzaminacyjnej po zakończeniu każdego semestru studiów (szczegóły dotyczące Platformy egzaminacyjnej w zakładce: "Egzamin").

Harmonogram studiów bieżącej edycji znajduje się w zakładce o studiach

Rozpoczęcie-  Październik 
Zakończenie-  Lipiec 

Harmonogram edycji  :  

Program Studiów podyplomowych integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej to aż 350 godzin!

Zapisy na studia:

(kliknij wypełnij zgłoszenie)

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą :

InformacjaZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia, opłaty zaliczki, I raty lub opłaty całościowej ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat zakładka opłaty

Uwaga:

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

 "Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

 

 

 

To Top ↑