Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

STOWARZYSZENIE
TERAPEUTÓW I DIAGNOSTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
REGON:366918510
NIP:1132936437
KRS:0000671063
Numer rachunku bankowego
98 1140 2004 0000 3102 7734 1629

STOWARZYSZENIE
TERAPEUTÓW I DIAGNOSTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
(STiDIS)

Członek Stowarzyszenia :

 • studenci i absolwenci studiów podyplomowych SI (Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie)
 • absolwenci Klinik SI i szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Centrum SI i WSEWS
 • wykładowcy SI (zatrudniani w WSEWS lub Centrum SI)
 • pracownicy Poradni SI – Centrum Integracji Sensorycznej przy Stowarzyszeniu STiDIS
 • gabinety i firmy współpracujące w ramach praktyk studentów SI
 • gabinety i sale terapeutyczne certyfikowane przez Centrum Integracji Sensorycznej i STiDIS
 • eksperci zapraszani przez Władze Stowarzyszenia
 • Stowarzyszenie nie ma charakteru otwartego (dostęp wyłączny dla osób i instytucji wyżej zdefiniowanych)

Członkowi Stowarzyszenia STiDIS przysługuje :

 • karta członka i indywidualna skrzynka mailowa Stowarzyszenia 
 • bezpłatny dostęp do wydawnictw w wersji elektronicznej z zakresu Integracji Sensorycznej i około tematycznych – na podstawie imiennego loginu i hasła Ibuk Państwowego Wydawnictwa Naukowego PWN
 • preferencyjne warunki uczestnictwa w konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie STiDIS i Centrum Integracji Sensorycznej (w terminach promocyjnych zapisów)
 • możliwość uzyskania certyfikatu jakości gabinetu lub sali terapeutycznej SI
 • bezpłatna wizytacja gabinetu lub sali SI w ramach procesu certyfikacji obiektu przez komisję ekspercką CIS i STiDIS.
 • publikowanie własnych materiałów w piśmie „Diagnosta i terapeuta SI” na określonych warunkach (szczegółowe warunki są uzgadniane z zainteresowanymi osobami)
 • możliwość nawiązania stałej współpracy wydawniczej
 • pierwszeństwo w korzystaniu z ofert pracy w Poradni SI, Stowarzyszeniu STiDIS oraz Centrum SI
 • możliwość rekomendacji przez członka Stowarzyszenia jednej osoby na wybraną formę  szkoleniowo-dydaktyczną (w terminie promocyjnych zapisów)
 • możliwość konsultacji z ekspertami Centrum SI

Obowiązki członka Stowarzyszenia STiDIS :

 • udział w Kongresie STiDIS (Kongres odbywa się raz na dwa lata)
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (udział w co najmniej jednej wybranej formie szkoleniowej – takiej jak: warsztat, kurs, konferencja, studia podyplomowe, klinika, Kongres  i inne formy szkoleniowo-edukacyjne z zakresu Integracji Sensorycznej organizowanej przez Stowarzyszenie STiDIS lub Centrum Integracji Sensorycznej na przestrzeni 2 lat).
 • opłacanie  składek członkowskich

Opłaty członkowskie za okres od 1 X 2017 do 30 IX 2019 wynosi 150 zł

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia należy:

- spełnić kryteria członkowskie
- wypełnić deklarację członkowską( Pobierz deklaracja)
-wypełnioną należy wysłać poprzez e-mail ( skan) oraz pocztą na adres Centrum Integracji Senorycznej. 
- dokonać opłaty członkowskiej 

Partnerzy