Studia podyplomowe integracja sensoryczna

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

 • psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne.
 • szczegółowe decyzje w sprawie innych kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Uprawnienia:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 

Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie zajęć seminaryjnych, wykładów, warsztatów specjalistycznych oraz praktyk specjalistycznych. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu.

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 350 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

 • neuropsychologii rozwojowej
 • działania bazowych systemów sensorycznych
 • budowy i rozwoju zmysłów
 • anatomii człowieka
 • teorii integracji sensorycznej i terminologii
 • zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
 • rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
 • arkuszu obserwacji klinicznej
 • obserwacji i diagnozy dzieci
 • oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

 • postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
 • ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne
 • plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
 • Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
 • budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
 • gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
 • oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

 • wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
 • oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
 • terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
 • pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
 • podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
 • odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
 • specyfiki terapii dziecka ze względu na: Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
 • planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
 • prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
 • istota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
 • oraz wiele innych

Szczegółowe informacje w zakładce Studia 

To Top ↑