Slide background

Każde dziecko jest inne, a zatem i wyjątkowe.

Poradnia Integracji Sensorycznej

Slide background

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej

Zadzwoń i umów się na wizytę do specjalisty

Poradnia Integracji Sensorycznej

Terapia i Diagnoza SI 

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej to zespół ekspertów, w którym każdy specjalizuje się w swojej dziedzinie, dlatego możemy pomóc wielopłaszczyznowo naszym małym pacjentom. Na wspólny sukces pracują doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości. Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej to profesjonalnie wyposażone pomieszczenia na które składają się 4 sale do terapii integracji sensorycznej, 2 gabinety do diagnozy si, diagnozy logopedycznej oraz pomieszczenia biurowe łącznie to aż 700 m2 pomieszczeń.

W Poradni Centrum Integracji Sensorycznej świadczymy usługi z zakresu m.in.:

Terapia SI skierowana do dzieci u których występuje:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia typu  nadwrażliwość lub podwrażliwość np. dotykowa, wzrokowa, słuchowa,węchowa,smakowa,
 • lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw,
 • dyspraksja - wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie, nie potrafi ich opanować,
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy,
 • specyficzne trudności szkolne takie jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów, szybka męczliwość podczas pisania, problemy z koncentracją uwagi,
 • kłopot ze wskazaniem części ciała ,myli stronę prawą i lewą,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • niedowidzenie i niedosłyszenie,
 • MPD (mózgowe porażenie dziecięce),
 •  ADHD, ADD,
 • autyzmem,
 • zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera.

Zapisy do poradni Integracji Sensorycznej przyjmujemy telefonicznie:

tel: 669 167 477

Adres gdzie odbywają się zajęcia :

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej 
ul.Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

 

Nasz zespół Terapeutów i Diagnostów SI

Małgorzata Baczyńska

Joanna Laskowska

Teresa Klochowicz

Klaudia Bałdyga

Aneta Dorocka

Karol Zabłocki

Marta Surga

Martyna Bańkowska

dr hab. n. med. Andrzej Wiśniewski

Agata Płacheta

Wojciech Kieliszek

Sławomira Załęska

To Top ↑