Slide background

Każde dziecko jest inne, a zatem i wyjątkowe.

Poradnia Integracji Sensorycznej

Slide background

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej

Zadzwoń i umów się na wizytę do specjalisty

Poradnia Integracji Sensorycznej

Terapia i Diagnoza SI 

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej to zespół ekspertów, w którym każdy specjalizuje się w swojej dziedzinie, dlatego możemy pomóc wielopłaszczyznowo naszym małym pacjentom. Na wspólny sukces pracują doświadczeni terapeuci integracji sensorycznej- terapia zaburzeń, logopedii- leczenie wad wymowy, psychologii-pomoc w problemach emocjonalnych, w rozwijaniu osobowości. Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej to profesjonalnie wyposażone pomieszczenia na które składają się 4 sale do terapii integracji sensorycznej, 2 gabinety do diagnozy si, diagnozy logopedycznej oraz pomieszczenia biurowe łącznie to aż 700 m2 pomieszczeń.

W Poradni Centrum Integracji Sensorycznej świadczymy usługi z zakresu m.in.:

Terapia SI skierowana do dzieci u których występuje:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia typu  nadwrażliwość lub podwrażliwość np. dotykowa, wzrokowa, słuchowa,węchowa,smakowa,
 • lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw,
 • dyspraksja - wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie, nie potrafi ich opanować,
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy,
 • specyficzne trudności szkolne takie jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów, szybka męczliwość podczas pisania, problemy z koncentracją uwagi,
 • kłopot ze wskazaniem części ciała ,myli stronę prawą i lewą,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • niedowidzenie i niedosłyszenie,
 • MPD (mózgowe porażenie dziecięce),
 •  ADHD, ADD,
 • autyzmem,
 • zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera.

Zapisy do poradni Integracji Sensorycznej przyjmujemy telefonicznie:

tel: 669 167 477

Adres gdzie odbywają się zajęcia :

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej 
ul.Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

To Top ↑