"Wspieranie rozwoju i kompetencji dziecka w oparciu o teorię Integracji Sensorycznej"

Szkolenie Integracja Sensoryczna dla Rodziców i Nauczycieli

Szkolenie jest dedykowane nauczycielom, pracującym z dziećmi w przedszkolach, żłobkach, innych placówkach oświatowychktórzy chcieliby dowiedzieć się w jaki sposób maksymalnie wspierać jego rozwój na każdej płaszczyźnie.

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową i prowadzone jest w sposób interaktywny.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę m.in. na temat:

  • Co to jest SI ?- podstawy teorii Integracji Sensorycznej.
  • W jaki sposób zmysły wpływają na całościowy rozwój człowieka.
  • Jakie trudności dziecka wynikają z zaburzeń Integracji Sensorycznej.
  • Jak określić wstępny profil sensoryczny dziecka.
  • Co łączy zabawę z gotowością przedszkolną i szkolną.
  • Dlaczego zabawa jest tak ważna w życiu dziecka i w jaki sposób nią kierować, żeby dziecko osiągnęło maksimum korzyści, kształtujących jego kompetencje.

Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w oparci o teorie SI.

Szkolenie odbywa się w Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Terminy szkolenia marzec-kwiecień 2022  r. 

  • Czas trwania szkolenia 9:00-18:00 
  • Koszt uczestnictwa: 299 zł
  • Liczba miejsc ograniczona- 15 osób
  • Zgłoszenie- Wyślij 

Cena szkolenia obejmuje:
- 12 godzin dydaktycznych szkolenia
- przerwa kawowa
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu 


Opłaty wnosimy : 
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
"Imię i nazwisko - Szkolenie NR".

Zadzwoń i dowiedź się więcej

22 125 51 51

 

To Top ↑