Czym jest Biofeedback ?

Biofeedback jest nieinwazyjną techniką treningu mózgu, która polega na wykorzystaniu wizualnego lub słuchowego sprzężenia zwrotnego w celu uzyskania kontroli nad mimowolnymi funkcjami ciała. Może to obejmować uzyskanie dobrowolnej kontroli nad takimi wartościami, jak tętno, napięcie mięśni, przepływ krwi, odczuwanie bólu i ciśnienie krwi. Proces ten obejmuje połączenie z urządzeniem z czujnikami, które przekazują informacje zwrotne na temat określonych aspektów twojego ciała.

Biofeedback często definiowany jest jako proces który pozwala ludziom zmieniać ich aktywność fizjologiczną w celu poprawy zdrowia lub wydajności własnego organizmu. Korzystając z precyzyjnych przyrządów pomiarowych dostępnych w naszym Centrum Integracji Sensorycznej, użytkownik otrzymuje informacje o funkcjach organizmu, które później często w połączeniu ze zmianami w myśleniu, emocjach i zachowaniu - wspierają pożądane zmiany fizjologiczne. Z czasem te wypracowane zmiany  mogą przetrwać bez dalszego używania specjalistycznej aparatury Biofeedback. Metoda Biofeedback jest stosowana od lat 60-tych ubiegłego wieku na początku wykorzystywana była w szkoleniach pilotów i astronautów NASA, szybko jednak uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywanych zadań.

Biofeedback to metoda terapeutyczna polegająca na dostarczaniu pacjentowi informacji zwrotnej na temat jego własnego ciała i jego reakcji na różne sytuacje. Informacje te pochodzą z różnych czujników i urządzeń, które mierzą parametry fizjologiczne, takie jak temperatura skóry, ciśnienie krwi, rytm serca, aktywność mózgu itp. Pacjent jest w stanie wykorzystać te informacje, aby lepiej poznać swoje ciało i jego reakcje, a tym samym nauczyć się kontrolować te parametry, np. dzięki technikom relaksacyjnym lub medytacji. Biofeedback jest często stosowany w leczeniu różnych problemów, takich jak stres, bóle głowy, bezsenność, problemy trawienne, a także zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja czy lęk.  Biofeedback jest często stosowany w leczeniu różnych problemów, takich jak: bóle głowy, bezsenność, stres, depresja, a także trudności z koncentracją, uwagą, nadpobudliwością, napięciem mięśniowym, a także w celu poprawy umiejętności sportowych czy medytacji. 

Terapia biofeedback jest bezpieczna i skuteczna, a pacjent uczy się jak kontrolować swoje reakcje fizjologiczne, co pozwala im na lepsze radzenie sobie z trudnościami, jakie mają. Biofeedback może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami terapii, takimi jak np. integracji sensorycznej.

Terapia Biofeedback Warszawa wykonywana jest w specjalistycznym gabinecie w Centrum Integracji Sensorycznej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z tego niezwykłego treningu mózgu. 

Jak stosuje się biofeedback?

Biofeedback został wykorzystany w szeregu zastosowań, w tym:

 • leczenie napięciowych bólów głowy, migreny i innych bólów
 • kontrolowanie wysokiego i niskiego ciśnienia krwi
 • łagodzenie zaburzeń trawiennych, takich jak zespół jelita drażliwego
 • pomaganie pacjentom w kontrolowaniu reakcji fizycznych na stres lub lęk
 • pomoc w relaksacji i radzeniu sobie ze stresem
 • dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi/ADHD,ADD/,
 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,
 • zaburzeń uwagi i pamięci
 • stanów nerwicowych
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • niskiej odporności na stres,
 • depresji,
 • zaburzeń snu,
 • problemów logopedycznych,
 • tików,
 • zespołuTourette`a,

Wykazano również, że sprzężenie zwrotne EEG jest korzystne w leczeniu objawów niektórych urazów mózgu i zaburzeń deficytu uwagi, a istnieją dowody sugerujące, że może on być skuteczny w leczeniu depresji i stresu pourazowego.

Biofeedback jest szczególnie użyteczny w radzeniu sobie ze stresem, a także objawami stanów, które mogą być zaostrzone przez stres. Na przykład terapeuci mogą stosować biofeedback, aby pomóc pacjentom kontrolować ich reakcję na stres. Chroniczny stres może mieć szeroki zakres negatywnych skutków zdrowotnych, w tym obniżoną odporność, choroby serca, depresję, problemy trawienne i zaburzenia snu. Ucząc się, jak zarządzać reakcją na stres za pomocą biofeedback’u, pacjenci są w stanie zmniejszyć szkodliwe fizyczne i psychiczne skutki stresu.

Jak działa Biofeedback?

Jak dokładnie działa biofeedback? Ucząc się, jak rozpoznawać fizyczne objawy stresu i lęku, takie jak przyspieszenie akcji serca, temperatura ciała i napięcie mięśni, ludzie mogą nauczyć się relaksować. Naukowcy uważają, że częsta reakcja na stres, to skłonność organizmu do przejścia w stan „walki lub ucieczki”, aby poradzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami, organizm często zaostrza pewne warunki. Ucząc się, jak kontrolować reakcje fizjologiczne na stres, pacjenci z biofeedbackiem mogą nauczyć się rozluźniać umysły i ciało oraz lepiej radzić sobie z objawami stresu.

Jaka jest typowa sesja biofeedbacku? Czujniki elektryczne zostaną podłączone do określonych obszarów twojego ciała, w zależności od rodzaju mierzonej odpowiedzi. Czujniki te zostaną podłączone do urządzenia pomiarowego, które dostarczy informacje zwrotne na temat twoich reakcji fizycznych. Podczas sesji terapeuta przeprowadzi cię przez różne ćwiczenia umysłowe, które mogą obejmować techniki wizualizacji, medytacji, oddychania lub relaksacji. Podczas wykonywania tych czynności będziesz otrzymywać informacje o swojej fizycznej reakcji z urządzenia pomiarowego.

Jesteś gotowy na biofeedback ?

Zapisz się już dziś. 

 • tel: 22 125 51 51
 • e-mail: sekretariat@centrumsi.pl

Poinformujemy Cię o możliwości rezerwacji w dogodnym terminie. 

Sesja EEG Biofeedback

30 minutowa sesja EEG Biofeedback

100 zł

Sesja Biofeedback

50 minutowa sesja EEG Biofeedback  140 zł

Analiza diagnostyczna 

Analiza diagnostyczna musi być wykonana na początku cyklu treningowego Biofeedback.

Analiza obejmuje:

 • Wykonanie serii pomiarów
 • Analiza ilościowa zapisu EEG (QEEG, brainmapping)
 • Analiza symptomów 

Opracowanie indywidualnego planu terapii

 • Omówienie 
350zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Top ↑