Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie 12 miesięcy studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością. 

Opłaty za poszczególne semestry studiów podyplomowe SI wynoszą :

Ważne InformacjeZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Edycja Luty 2020

Przy zgłoszeniu należy opłacić:

Opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).

Harmonogram wpłat edycja luty :

  • semestr I - 2200 zł -  opłata do dnia 30 listopada 2019 r. 
  • semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 marca 2020 r.
  • semestr III - 2800 zł- opłata do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wpłata ratalna: I+II+III=7500 zł
Wpłata jednorazowa: 7000 zł 


Edycja Wrzesień 2020

Przy zgłoszeniu należy opłacić:


Opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).

Harmonogram wpłat:

  • semestr I - 2200 zł -  opłata do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
  • semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2021 r.
  • semestr III - 2800 zł- opłata do dnia 30 marca 2021 r.

Wpłata ratalna: I+II+III=7500 zł
Wpłata jednorazowa: 7000 zł 


Promocja:
Przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry opłata wynosi 7000 zł nie 7500 zł. 

Uwaga:

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.
W przypadku rezygnacji po 1 stycznia 2020 r. (dotyczy edycji luty) oraz 1 sierpnia 2020 r. (dotyczy edycji wrześniowej) oraz   - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi .

Opłaty wnosimy : 
Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Partnerzy