Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie 12 miesięcy studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością. 

Opłaty za poszczególne semestry studiów podyplomowe SI wynoszą :

Ważne InformacjeZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr/opłata jednorazowa wraz z wpisowym  jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Edycja Wrzesień 2022

Przy zgłoszeniu należy opłacić:

Wpisowe- 200 zł
Opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania)


Harmonogram wpłat edycja wrzesień 2021:

  • Wpisowe-200 zł
  • Czesne:
    • semestr I - 2500 zł -  w chwili zgłoszenia/ do wyczerpania miejsc 
    • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2023 r.
    • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2023 r.

Wpłata ratalna: I+II+III=8500 zł +wpisowe
Wpłata jednorazowa: 8000 zł* +wpisowe


Promocja:

Przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry opłata za czesne wynosi 8000 zł* nie 8500 zł + wpisowe.

*Opłaty jednorazowej można dokonywać do dnia 1 sierpnia br. 

Uwaga:

Tylko opłata za I semestr lub opłata jednorazowa wraz z wpisowym jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

W przypadku rezygnacji po  1 sierpnia br. - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi .

Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi, brak spełnienia warunku terminu. 

Opłaty wnosimy : 
Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: [javascript protected email address]

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Partnerzy