Czym jest badanie ADOS-2

Test ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) jest specjalistycznym, wystandaryzowanym narzędziem do przeprowadzenia rzetelnej i obiektywnej oceny w kierunku nasilenia objawów ze spektrum autyzmu. Standaryzacja badania pod kątem autyzmu oznacza, że badanie musi przebiegać w ściśle określony sposób i musi być przeprowadzana przez wykwalifikowanego Diagnostę.

Narzędzie ADOS-2 służy do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci jak i u dorosłych. Badanie ADOS-2 wykonuje się już u dzieci od 12 miesiąca życia. Przede wszystkim w zależności od rozwoju mowy oraz wieku do badania wykorzystuje się jeden z 5 modułów tego narzędzia. Test ten dopasowany jest również dla osób, które mają problem z komunikacją werbalną, czyli problem z mówieniem.

Jak przebiega badanie ADOS-2?

Badanie ADOS-2 jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego diagnostę, który posiada odpowiednie szkolenie i doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie trwa zazwyczaj około 1 godziny i składa się z serii strukturalnych zadań i czynności, a  w jego koszt wliczona jest końcowa opinia kliniczna sporządzona przez Specjalistę Psychologa prowadzącego badanie.

Diagnosta przeprowadza badanie w sposób standaryzowany, co oznacza, że każdy z badań ADOS-2 jest przeprowadzany w identyczny sposób, aby wyniki były porównywalne między badanymi osobami. Diagnosta również stosuje specjalny protokół oceny, który pomaga w zapisywaniu obserwacji i ocenie zachowań badanych osób.

Badanie ADOS-2 składa się z pięciu modułów, które są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju badanego. Każdy z modułów składa się z różnych zadań i czynności, które pozwalają na zaobserwowanie zachowań charakterystycznych dla spektrum autyzmu (ASD).

U dzieci badanie przeprowadzane jest w formie ukierunkowanej i ściśle określonej zabawie, podczas której Diagnosta sprawdza jakość zachowań społecznych i sposobu komunikowania się. Im rozwój mowy jest na wyższym poziomie oraz im starsza jest osoba badana to podczas badania jest mniej zabawy a więcej ustrukturyzowanej zgodnie z protokołem ADOS-2 rozmowy. U osób dorosłych, które są diagnozowane w kierunku ASD, przeprowadza się głównie rozmowę. Ocenie podlega co mówi diagnozowany oraz jego zachowanie podczas badania.

W trakcie badania diagnosta obserwuje zachowanie badanego podczas wykonywania zadań, a także rejestruje wszelkie uwagi dotyczące mowy, gestów, mimiki twarzy i innych zachowań. Diagnosta może również zadawać pytania, aby lepiej zrozumieć zachowanie badanego.

Po zakończeniu badania, diagnosta ocenia wyniki i porównuje je z kryteriami diagnostycznymi opisanymi w ADOS-2. Na podstawie wyników badania diagnosta może stwierdzić obecność objawów ASD i określić ich nasilenie. Wyniki badania są następnie wykorzystywane do ustalenia indywidualnego planu terapeutycznego dla badanego.

Badanie ADOS-2. Rozpoznanie lub wykluczenie spektrum autyzmu. 

Badanie ADOS-2 jest kompleksowym narzędziem diagnostycznym, które umożliwia wykrycie i ocenę objawów ASD u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to standardowe narzędzie diagnostyczne stosowane w badaniach naukowych i klinicznych w dziedzinie ASD, a jego wyniki są wykorzystywane do opracowania indywidualnych planów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Pierwszą wersję protokołu obserwacji objawów ze spektrum autyzmu opracowano ponad 20 lat temu. Aktualnie w około 20 krajach wykwalifikowani Diagności posługują się jego ulepszoną wersją. Opinie najlepszych światowych Ekspertów z zakresu diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje międzynarodowych stowarzyszeń psychologów sprawiły, że aktualnie ADOS-2 uważa się za „złoty standard” do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Badanie ADOS-2 jest uważane za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi diagnostycznych do oceny objawów spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych. Badanie przeprowadzane jest na pierwszej wizycie diagnostycznej, kolejna wizyta to omówienie i odebranie piesemnej specjalistycznej opinii. 

Zapisz się do specjalisty na badanie ADOS-2 - tel: 22 125 51 51

Cennik:

DIAGNOZA ADOS-2:

  • WIZYTA DIAGNOSTYCZNA Z WYKONANIEM TESTU ADOS-2 (60MIN),
  • OPRACOWANIE WYNIKÓW,
  • PISEMNA SPECJALISTYCZNA OPINIA, OMÓWIENIE)
 1000 zł 
To Top ↑