Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE I - DEDYKOWANE SENSOTERAPEUTA

Prowadzący: dr Iwona Palicka -ekspert wykładowca, doktor nauk o zdrowiu. Pracę pt. "Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci 5-10 lat w wybranych podtypach FASD" obroniła w 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy w modelu SE i NARM, członek Rady Fundacji Fastryga, prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym. Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej. Związana z Centrum Integracji Sensorycznej od początku, współautor programu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie Szkolenia Specjalistyczne to wybrane elementy doskonalące dla Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej.

Uczestnicy szkoleń mają możliwość wzbogacić swoją wiedzę poprzez serię warsztatów, które mają charakter doszkalający. Zdobyta wiedza na studiach podyplomowych czy klinice jest pogłębiana o nowe zagadnienia. 

Szkolenie jest dedykowanie wyłącznie Terapeutom Integracji Sensorycznej 

Program szkolenia obejmuje dwa dni interaktywnych warsztatów m.in.:

 1. Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
 2. Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4 roku życia
 3. Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
 4. Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
 5. Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
 6. Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
 7. Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków
 8. Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
 9. Ocena dziecka poniżej 4 roku życia
 10. Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
 11. Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego
 12. Wstępne sugestie – od czego zacząć terapię w kontekście wyników diagnozy
 13. Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)


Czas trwania szkolenia: 

20 godzin interaktywnych warsztatów 

 • I dzień- 9:00-16:30
 • II dzień- 9:00-16:30

Cena szkolenia specjalistycznego:

899 zł 

Termin szkolenia: 

13-14 lipca 2024 r. 

Uczestnicy otrzymują:

 • Materiały dydaktyczne
 • Certyfikat


Zgłoszenia przyjmujemy:

Zgłoszenie- Wyślij 

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
"Imię i nazwisko - Szkolenie Specjalistyczne (należy podać numer szkolenia) ".

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia- liczba miejsc jest ograniczona.

To Top ↑