Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to forma regularnego treningu grupowego opartego na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego.

Głównymi celami programu są:

  • rozszerzenie wiedzy o umiejętności społeczne
  • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych
  • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – uzyskanie lepszej samooceny, zmniejszenie doświadczanego napięcia.

Dzieci zdobywają umiejętność:

  • poprawę koncentracji uwagi;
  • rozpoznawania rodzajów przeżywanych emocji;
  • pohamowania niekontrolowanych zachowań i spontanicznych reakcji;
  • przeżywania pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
  • poprawy samooceny.

Co ćwiczymy na TUS-ach?

Umiejętności: zawierania nowych znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, dyskutowania, inicjowania rozmowy, odpowiedniego reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami oraz rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementu.

Dzieci, które biorą udział w TUS-ach nabywają umiejętności radzenia sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na docinki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, słuchać poleceń do końca i czekać na swoją kolej, a także ponosić konsekwencje swoich działań.

Trening umiejętności społecznych jest dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Może on pomóc również dzieciom nieśmiałym, reagujących lękiem oraz wycofanych.

To Top ↑