Warto przeczytać o Integracji Sensorycznej

Wszystkie publikacje dostępne są dla naszych Uczestników w czytelni Centrum Integracji Sensorycznej.

L.P  TYTUŁ KSIĄŻKI
1 D.R. Schaffer, K. Kipp "Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości"
2 J.J. Błeszyński "Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju"
3 G. Platt "Pokonać dysprakcję. Prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole"
4 T. Stegemann, M. Hitzeler, M. Blotevogel "Arte terapie dla dzieci i młodzieży"
5 T. Delaney "101 ćwiczeń, gier i zabaw. Dla dzieci z autyzmem, zespołem aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej"
6 B. Sher "Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego"
7 P. Godwin Emmons, L. McKendry Anderson "Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych"
8 B. Odowska-Szlachcic "Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy,  węch i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Zeszyt 2"
9 B. Odowska-Szlachcic "Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Zeszyt 1"
10 B. Odowska-Szlachcic "Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego"
11 M. Barańska "Sensoryczny piękny świat. Zabawy z wierszykami rozwijające integrację sensoryczną"
12 M. Kuleczka-Raszewska, D. Markowska "Uczę się poprzez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną"
13 G. Wasilewicz "Zabawy słowno-ruchowe z niemowlakami"
14 M. Zielińska "Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem"
15 M. Chrzan-Dętkoś "Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia"
16 Ch. Voormann, G. Dandekar "Masaż niemowląt"
17 L. Biel "Integracja sensoryczna. Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków"
18 D. Jodzis "Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym"
19 J. Majewska, A. Majewski "Zarys psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży"
20 M. Potock, N. Fernando "Mały smakosz jak wychować dziecko, by jadło chętnie i zdrowo"
21 M. Jerzak, A. Kołakowski "Jak pracować z dzieckiem z zespołem nadopobudliwości psychoruchowej w szkole"
22 A. Mikler-Chwastek "Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt"
23 L. Biel, N, Peske "Jak wychować sensorycznego bystrzaka. Pomóż dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Poradnik dla rodziców"
24 B. Odowska-Szlachcic, B. Mierzejewska "Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej"
25 S. Gerhardt "Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu"
26 L. Bradway, B.A. Hill "Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka. Wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka"
27 C. S. Kranowitz "Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego"
28 A. Jean Ayres "Dziecko a integracja sensoryczna"
29 E. Yack, P. Aquilla, S. Sutton "Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną"
30 M. Kamińska "Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu"
31 B. Sher "Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. 100 zajęć wzmaciających dzieci z problemami sensorycznymi"
32 D. Gamon, A. D. Bragdon "Co potrafi Twój mózg. Szczególne zdolności i ograniczenia. Leworęczność, dysleksja, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, zespół nadpobodliwości ruchowej i deficytu uwagi, sezonowe zaburzenia afektywne, autyzm, alkoholizm, deja vu, synestezja"

 

To Top ↑