Rezerwacja miejsca na kurs integracji sensorycznej

O potwierdzeniu przyjęcia na kurs zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na kursy organizowane w lipcu br.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem kliniki  należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto w wyznaczonym terminie( szczegóły zakładka odpowiedniego kursu) :

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia ( wydrukowane i podpisane ) 
  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy dostarczyć pocztą niezwłocznie lub we wskazanym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

To Top ↑