Neurorozwojowa oraz sensomotoryczna diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-4 lat. 

EDYCJA 2024 - Trwa przyjmowanie zgłoszeń 

Naucz się jak diagnozować i prowadzić terapię niemowląt i dzieci do 4 roku życia.

Zapraszamy Cię do fascynującego świata badań i terapii dzieci w wieku 0-4 lat! Studia Podyplomowe Neurorozwojowa i Sensomotoryczna Diagnoza i Terapia dzieci w wieku 0-4 lat to niepowtarzalna okazja, by zgłębić tajniki wczesnego etapu rozwoju dzieci oraz nauczyć się skutecznych narzędzi diagnozowania i terapii w tym kluczowym okresie.

 • Naucz się jak rozpoznawać symptomy trudności z regulacją u niemowląt i małych dzieci.
 • Naucz się konstruować próby diagnostyczne, sięgnie po dostępne, a następnie zgodnie z uzyskanymi informacjami dokona ich interpretacji na podstawie których ustali najbardziej optymalny plan terapii.  
 • Dowiedz się jak nadwrażliwość i podwrażliwość sensoryczna wpływa na zachowanie niemowlęcia i małego dziecka oraz jak wskutek tego funkcjonuje rodzina.
 • Dowiedz się o codziennym funkcjonowaniu małego dziecka SI oraz wytycznych dla rodziców w celu wspierania prawidłowego rozwoju sensorycznego i psychomotorycznego ich dziecka.

To tylko niektóre cenne wartości których dowiesz się na jedynych i niepowtarzalnych studiach z zakrestu diagnozy i terapii dzieci do lat 4 w Centrum SI.

Sylwetka kandydata:

Nowy kierunek studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej jest odpowiedzią na potrzeby terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, osób pracujących z niemowlętami oraz małymi dziećmi: którzy pragną  zdobyć wiedzę i doświadczanie na temat regulacji i potencjalnych zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych u niemowląt i małych dzieci  do 4 roku życia. Szczególnie nastawionych na diagnozę i konstruowania odpowiednio dobranego planu terapii. Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe, a także do osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii dzieci w wieku 0-4 lat w Centrum SI posiadają wiele zalet, wśród których można wymienić:

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy - Program studiów podyplomowych w Centrum SI jest opracowany z myślą o tym, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy z zakresu diagnozy i terapii niemowląt i dzieci poniżej 4 roku życia. Uczestnicy mają szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, co pozwala na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci z tą diagnozą.
 2. Prowadzący - Kadra dydaktyczna w Centrum SI to wykwalifikowani specjaliści z dziedziny Integracji Sensorycznej, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. W trakcie studiów uczestnicy będą mogli korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Nasi wykładowcy chętnie dzielą się latami zdobytej wiedzy. Sprawdź jacy eksperci wykładowcy na co dzień pracują w Naszym Centrum SI.
 3. Studia dostosowanie do potrzeb Uczestników - Program studiów podyplomowych w Centrum SI jest dostosowany do potrzeb uczestników. Oznacza to, iż program naszych studiów podyplomowych jest tak skonstruowany aby jak najlepiej przygotować do diagnozy i terapii dzieci w wieku 0-4 lat.
 4. Nasze przedmioty są interesujące i przydatne w praktyce - program studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej to ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczymy praktycznie, nasi uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę, która przyda się im podczas diagnozy i terapii na sali SI. 
 5. Wiedzę teoretyczną możesz studiować we własnym tempie- co to oznacza? możesz zawsze wrócić do nagranych wykładów i powtórzyć to co było interesujące lub umknęło Twojej uwadze. 
 6. Praktyczne umiejętności - Studia podyplomowe w Centrum SI skupiają się na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Uczestnicy uczą się, jak przeprowadzać diagnozę i terapię, co pozwala na skuteczne wsparcie rozwoju dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. 
 7. Świadectwo studiów podyplomowych- Po ukończeniu studiów podyplomowych w Centrum SI, uczestnik otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów podyplomowych dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Świadectwo mogże pomóc w znalezieniu pracy lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Realizacja studiów:

Studia podyplomowe odbywają się w formie hybrydowej. 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez Naszych Ekspertów z zastosowaniem platformy MS Teams lub innej. Forma ta daje możliwość uczestniczenia w zajęciach bez wychodzenia z domu, z wykorzystaniem własnego laptopa/ smartphone/ tabletu. Cieszy się ona ogromnym  powodzeniem nie tylko ze względu na oszczędność czasu na dojazdy do naszego Centrum SI ale również budżetu. Po części teoretycznej- zdalnej, rozpoczynamy zajęcia praktyczne, które odbywają się jedynie w specjalistycznych salach z wykorzystaniem sprzętu do SI na miejscu w Naszym Centrum SI w Warszawie. Rozwiązanie to daje możliwość wygodnej, bezproblemowej formy przyswajania wiedzy na najwyższym poziomie.

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów.

Dlaczego warto zapisać się na te studia?

 • Wiedza z zakresu neurorozwoju: poznasz najnowsze odkrycia z dziedziny neurorozwoju, co pomoże Ci lepiej zrozumieć procesy zachodzące w mózgu niemowlaków w ich pierwszych latach życia. To klucz do właściwej diagnozy i planowania skutecznych terapii.
 • Specjalistyczna diagnostyka: nauczysz się stosować zaawansowane metody diagnostyczne, które umożliwią Ci identyfikację ewentualnych opóźnień czy zaburzeń w rozwoju dziecka wczesnego wieku.
 • Sensomotoryczna terapia: zdobędziesz praktyczne umiejętności prowadzenia sensomotorycznej terapii, pomagając najmłodszym w rozwijaniu zdolności motorycznych, sensorycznych i poznawczych.
 • Zespół ekspertów: program stworzony został przez wybitnych specjalistów z dziedziny psychologii rozwojowej, neurologii dziecięcej oraz terapii sensomotorycznej. Będziesz uczyć się od najlepszych.
 • Praktyka i teoria: studia łączą teoretyczne fundamenty z praktycznymi umiejętnościami, dzięki czemu będziesz gotowy(a) do efektywnej pracy z dziećmi od razu po ukończeniu programu.
 • Perspektywy zawodowe: specjaliści w dziedzinie neurorozwoju i sensomotorycznej terapii są coraz bardziej poszukiwani. Posiadając takie umiejętności, otwierasz sobie drzwi do satysfakcjonującej i potrzebnej pracy.

Zapisy na studia przyjmujemy poprzez:

Formularz rekrutacyjny

Program studiów podyplomowych daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu: 

 1. Prenatalny i postnatalny rozwój układu nerwowego i zmysłów w kontekście prawdopodobieństwa zaburzeń SI.
 2. Czynniki fizyczne, psychiczne, socjoekonomiczne wpływające na kondycje matki i dziecka podczas ciąży, porodu i połogu.
 3. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Analiza rozwoju psychomotorycznego dziecka 0-4
 4. Dzieci ryzyka, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego w okresie wczesnoniemowlęcym w kontekście zaburzeń SI.
 5. Patronaż terapeuty SI w gabinecie lub domu rodziny  podczas pierwszych 6 tyg.  życia dziecka, wspomaganie wyregulowania rodziców i dziecka w kontekście prawidłowej diety sensorycznej
 6. Autoregulacja i samoregulacja dziecka w kontekście równowagi neuroprzekaźnikowej, biochemiczny obraz rozwoju mózgu małego dziecka.
 7. Instruktaż prawidłowej pielęgnacji noworodka, niemowlęcia i małego dziecka w kontekście wspierania optymalnego rozwoju zmysłów.
 8. Przebieg prawidłowego rozwoju mechanizmu antygrawitacyjnego w kontekście zaburzeń SI. Diagnostyka i wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka od 0-4(Szczegóły kontekstu napięcia mięśniowego i wpływu na rozwój i doskonalenie zmysłów).
 9. Analiza czynności odruchowej noworodka i niemowlęcia w kontekście dojrzewania Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego.
 10. Organizacja diagnozy SI (wywiad, badanie kondycji sensorycznej i motorycznej noworodka oraz niemowlęcia, ocena dziecka w zakresie Self Regulation, ocena interakcji dziecka z otoczeniem analiza aktywności spontanicznej i zorganizowanej).
 11. Testy do oceny zaburzeń SI rekomendowane dla dzieci od 4 miesiąca życia do 4 roku życia.
 12. Ćwiczenia organizujące zmysły dziecka w wieku 0-2.
 13. Ćwiczenia organizujące zmysły dziecka w wieku 2-4.
 14. Ćwiczenia rekomendowane dla rodziców dzieci SI w celu usprawnienia funkcjonowania SELF regulation i aktywizację zmysłów, dieta sensoryczna.
 15. Rola żywienia dziecka 0-4 i suplementacji w kontekście prawidłowego rozwoju organizmu.
 16. Masaż i techniki manualne wykonywane u dzieci SI.
 17. Opieka terapeuty nad rodzicem dziecka SI.

Harmonogram studiów:

Program realizowany jest w terminie od października  2024 r. do lipca 2025 r. w systemie weekendowym co 2-3 tygodnie. 
Materiał został podzielony na trzy semestry. Harmonogram zjazdów dostępny jest dla uczestników studiów podyplomowych. 

Planowe rozpoczęcie studiów Październik 2024 r. 

Koszt uczestnictwa:

 • opłata jednorazowa 6 500 złotych + wpisowe 300 zł
 • opłata ratalna:
  • I rata 2000 zł w chwili zgłoszenia + wpisowe 300 zł 
  • II rata 2500 zł do dnia 30 stycznia  2025 r.
  • III rata 2500 zł do dnia 30 marca 2025 r.  

Uwaga:

 • Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Tylko opłata za I semestr lub opłata jednorazowa wraz z wpisowym daje gwarancję miejsca na liście uczestników studiów podyplomowych. Decyduje kolejność wpłat. 

Jak się zapisać?

Zapisy trwają do 15 października br. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj! Aby dołączyć do programu, wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uzyskiwane uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizator zapewnia stały dostęp do platformy egzaminacyjnej, wraz  z materiałami dydaktycznymi, workbookami itp.

Formą sprawdzenia wiedzy Uczestników jest egzamin.

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Numer konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI 04".

 

Eksperci wykładowcy i zespół programowy: 

dr n.kf. Ewa Bartelmus
Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Wykładowca Akademicki- Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Warszawa – Centrum SI, Akademia Humanitas Sosnowiec,  NPDN Fundacji In Corpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii neurorozwojowych. Certyfikowany terapeuta integracji Sensorycznej. Uczestniczka licznych kierunkowych kursów w dziedzinie fizjoterapii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń autoregulacji i samoregulacji dzieci i dorosłych o podłożu fizjologicznym i emocjonalnym. Szczególne w swojej pracy analizuje naukowo i klinicznie układ dotykowy. Autorka licznych publikacji (artykułów, monografii i książek) z zakresu położnictwa i pediatrii. Właściciel i koordynator pracowni fizjoterapii dziecięcej i integracji sensorycznej Trybik w Bielsku-Białej. Prezes Fundacji Metasensoria. Właściciel wydawnictwa Tobe. Współautor programu studiów podyplomowych-Neurorozwojowa oraz sensomotoryczna diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-4 lat. 

dr n.kf. Alicja Affanasowicz

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o  zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.Fizjoterapeuta pediatryczny.Certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath.Terapeuta neurorozwojowy. Diagnosta metody Prechtla. Praca doktorska pt.: "Zastosowanie multimodalnej analizy ruchów spontanicznych (MARS) w ocenie noworodków w 2 lub 3 dobie życia" obroniona na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych "Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego".Absolwentka studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne".Uczestnik studiów z osteopatii na Akademii Osteopatii w Warszawie.Uczestnik licznych kursów dotyczących fizjoterapii niemowląt i dzieci. Współautor wielu cenionych publikacji naukowych. Prowadzi kompleksową fizjoterapię neurorozwojową noworodków, niemowląt i dzieci we własnym gabinecie fizjoterapeutycznym w Bielsku-Białej (maluch-rehabilitacja.pl).Prowadzi szkolenia w zakresie pielęgnacji noworodków i niemowląt w Szkole Rodzenia w Bielsku-Białej.
dr n.kf Katarzyna Balewska-Juras
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Kierownik Katedry Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień pracuje w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie na stanowisku kierownika działu rehabilitacji oraz w Fundacja Angitia. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Praca doktorska pt.: " Porównanie wyników neurokinezjologicznego usprawniania dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej, za pomocą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i siedmiu reakcji ułożeniowych wg Vojty" obroniona na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończyła liczne kursy m.in.: Terapia Craniosacralna – kurs wstępny, Terapia Manualna - kurs dla fizjoterapeutów, Kompleksowa Diagnostyka i Terapia Wad Postawy oraz Skolioz wg Koncepcji, FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), Certyfikat Terapeuty Integracji Sensomotorycznej, Międzynarodowy Certyfikat Terapeuty Metody Vojty - Internationale Vojta Gesellschaft e.v., Usprawniania wielokierunkowe dziecka z MPD w systemie Conductive Education. Udział w licznych konferencjach międzynarodowych jako prelegent.
dr n. o. zdr. Iwona Palicka
Pracę pt. "Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci 5-10 lat w wybranych podtypach FASD" obroniła w 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.Specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii,terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy w modelu SE i NARM,członek Rady Fundacji Fastryga.prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej. Związana z Centrum Integracji Sensorycznej od początku, współautor programu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.
dr Anna Szczepaniak
Fizjoterapeuta. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa. Prowadzi fizjoterapię noworodków, niemowląt i małych dzieci. Ukończone liczne kursy m.in. :NDT Bobath Baby Advanced, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Basic,Sensory babies,Integracja Sensoryczna I i II stopnia,Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach neonatologicznych, Podejście osteopatyczne w pediatrii - noworodki, Ocena globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla,Terapia oddechowa noworodków i małych dzieci metodą AFE, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp dzieci, PNF, Diagnostyka, leczenie bólu i dysfunkcji układu powięziowego, Kinesiology Taping, Kinesiology Taping w pediatrii. Autor licznych publikacji naukowych. Uczestnik kursów, warsztatów i konferencji.
mgr Anna Parakiewicz 
Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu Integracji Sensorycznej i rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Były pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji, Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Instytutu Hiltona Perkinsa. Od 1999 r. zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. W Sensoria Terapia w Olsztynie przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowania małego dziecka, całościowych zaburzeń rozwoju, Integracji Sensorycznej. Prowadzi terapię metodą Integracji Sensorycznej i terapię widzenia, dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach. Mama dwójki dzieci. Miłośniczka fotografii. Członek Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR.
mgr Bogna Stępniak-Błachowiak
Magister rehabilitacji ruchowej, terapeuta NDT Bobath baby, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, trener programu szkolnego integracji odruchów INPP, terapeuta integracji bilateralnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu. Współautor książki „ Rozwój daje radość” pod redakcją J. Kielina. Od 2008 roku do dzisiaj prowadzi szkolenie „ Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój „ Od 2010 roku prowadzi szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów dr Sally Goddard „ Od 2013 prowadzi szkolenia : Jak wspomagać rozwój dziecka od 0-2 roku życia- wskazówki praktyczne” oraz „ Dziecko z zburzeniami integracji sensorycznej w szkole i w przedszkolu- jak mu pomóc. Bierze czynny udział w licznych konferencjach. Uczestnik licznych szkoleń i kursów m.in. : Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, kurs podstawowy NDT Bobath, kurs podstawowy z zakresu neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej, prowadzenia interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje, NDT-Bobath course for Assessment and Treatment of Babies with Neurological and AlliedConditions, warsztat metodyczny Odruchy w uczeniu i nauczaniu, warsztat Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-3 lat, Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg dr Jean Ayres, Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem,  Aktywności sensomotoryczne i ich modyfikacje pracy z dziećmi ze znaczną hipotonią oraz wadami postawy, kurs Refresher NDT-Bobath, Ocena rozwoju niemowląt metoda Prechtla. Od wielu lat prowadzi Ośrodek-Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, a od 1994 pracuje jako nauczyciel- fizjoterapeuta w Przedszkolu Specjalnym Orzeszek w Poznaniu.
mgr Katarzyna Czech
Magister Fizjoterapii. Nauczyciel Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego. Absolwentka studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki z Autyzmem i zespołem Aspergera. Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath, certyfikowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, trener sensoplastyki. Doktorantka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, realizuje dysertację doktorska z tematyki „Dyspraksja w ujęciu neurorozwojowym”. Wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu fizjoterapia w pediatrii. Od 2008 roku zajmuję się rehabilitacją dzieci i niemowląt. Stale podwyższa swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach. Zajmuje się neurorozwojową terapią dzieci i niemowląt, terapią w schorzeniach neurologicznych, terapią integracji sensorycznej, korekcją wad postawy. Prowadzi instruktaże dla rodziców dotyczące opieki i wspomagania dziecka w trakcie jego rozwoju.
Lek. Anna Stachura

Lekarz i neurologopeda. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z Anestezjologii i Intensywnej Terapii, doświadczenie zawodowe zdobwała na oddziałach Klinicznych Intensywnej Terapii Dziecięcej  i Dorosłych. Pracowała w kraju i za granicą. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  Katedry Anatomii Opisowej i  Topograficznej, Uniwersytetu Pedagogicznego Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju. Jako neurologopeda, w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,  pracuje z dziećmi do 6 roku życia z zaburzeniami neurorozwojowymi. Łącząc obie dziedziny nauk prowadzi szkolenia w Śląskiej Izbie Lekarskiej, w których wzięło udział już kilkuset lekarzy. Autor lub współautor publikacji naukowych. Od 10 lat zafascynowana możliwościami terapii neurobiologicznej, którą wykorzystuje w pracy w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Dobre Miejsce,, w Knurowie.Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim  w 2007r.  pracowała  w Szpitalach w Polsce i w Irlandii, ostatnio w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem , A także Intensywnej Terapii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko  w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.Kompretencje dydaktyczne do pracy z dziecmi i młodzieżą zdobyła na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na GWSH w Katowicach w 2017r.Tytuł logopedy uzyskała w 2018r na Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN. w Krakowie na kierunku logopedia, pisząc pracę dyplomowa pt ,,Problemy rozwojowe dzieci przedwcześnie urodzonych" napisana pod kierownictwem Prof, Marty Korendo, Kraków 2018. Pracownik  Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedry i Zakładu Anatomii Topograficzej i Opisowej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 10 lat prowadzi spotkania edukacyjne dla rodziców i dzieci dotyczące szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej, a także warsztaty dla najmłodszych w żłobkach, przedszkolach i szkołach.Dnia 02.09.2021 była gościem specjalnym na interdyscyplinerenj konferencji medycznej ,,Forum Leczenia Ran" prowadząc wykład na temat zaburzeń poznawczych u dzieci wynikających z Pandemii.Jako rezydent w czasie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Klinicznym nr1 SUM  pod kierownictwem Prof. Hanny Misiołek współtworzyła pracę na temat,,Możliwości zastosowania metoksyfluranu w izbie przyjęć szpitala urazowego - doświadczenia własne.

mgr Aleksandra Pol

W swojej pracy zawodowej prowadzi dietoterapię osób dorosłych oraz dzieci z chorobami, zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami ruchowymi i/lub intelektualnymi. Jest wykładowcą akademickim SWSM w Katowicach, prowadzi szkolenia i warsztaty,  jest autorką i współautorką publikacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, będąc uczestnikiem wielu kursów i konferencji, także jako prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Andrzej Sionek

Specjalista ortopeda, traumatolog.Edukację rozpoczął na jednej z najlepszych polskich uczelni – Akademii Medycznej w Warszawie. Absolwent Wydziału Lekarskiego z rocznika 1991. Zaraz po zakończeniu nauki, rozpoczął pracę zawodową w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Otwocku, w którym pracuje do dzisiaj. Jest specjalistą z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2008 roku pełni funkcję Kierownika Oddziału IB. i jest adiunktem w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego kierowanej przez prof. dr hab. med. Jarosława Czubaka.

Jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Rozwój stawów biodrowych u dzieci z ciąż wielopłodowych”., a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a od 2007 r. członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych. W roku 2009 został członkiem Komitetu Naukowego (Reeding Committee) kwalifikującego prace naukowe na XXVIII, XXIX i XXX Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych  (EPOS). W roku 2013 zostałem wybrany członkiem Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Jest autorem licznych wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych  oraz licznych publikacji z zakresu ortopedii i traumatologii dziecięcej oraz ortopedii dorosłych (spis wystąpień i publikacji w załączniku) Odbył liczne staże krajowe i zagraniczne między innymi w Children’s Memorial Hospital w Chicago i American Hospital w Dubaju. Ukończył liczne kursy doskonalące w kraju i za granicą, organizowane przez Europejskie Towarzystwo Ortopedyczne,  Europejskie Towarzystwo Chirurgów Stopy i Stawu Skokowego  oraz Amerykańską Akademię Chirurgów Ortopedów.  Kursy, w których brał udział to min:  wrodzone i nabyte wady stóp, rozwojowa dysplazja stawów biodrowych,  ultrasonografia stawów biodrowych u noworodków i niemowląt, choroba Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, resztkowa dysplazja stawów biodrowych, konflikt udowo-panewkowy stawu biodrowego, skoliozy, choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, , schorzenia i deformacje stóp, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenia kości, złamania kości u dzieci i dorosłych i  wiele innych.  Jest zaangażowany także w leczenie chorych ze skomplikowanymi wadami i deformacjami narządu ruchu. 

dr hab. Radosław Rutkowski

Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy. Urodził się 2 kwietnia 1982 roku w Żarach. W 2006 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Fizjoterapii, następnie rozpoczął tam pracę naukowo-dydaktyczną, którą obecnie kontynuuje jako adiunkt . Od 2023 roku posiada stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Jest autorem wielu międzynarodowych publikacji naukowych i wykładów. Jest członkiem zespołu badawczego ds. leczenia i fizjoterapii stawów biodrowych u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Obecnie specjalizuje się w rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym z chorobami neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, rdzeniowym zanikiem mięśni i dystrofiami mięśniowymi.  Dr Rutkowski współpracuje ze Szpitalem Dziecięcym oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie jest fizjoterapeutą. Jest współautorem programów szkoleniowych dla fizjoterapeutów i nauczycieli z zakresu zaburzeń koordynacji rozwojowej (DCD) oraz zaburzeń sensomotorycznych ręki u dzieci. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i gotować.

To Top ↑