KURS TERAPIA RĘKI W UJĘCIU SENSOMOTORYCZNYM

Udział w szkoleniu daje uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z Terapii Ręki.

 

Prowadzący:

mgr Barbara Witkowska - neuroterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończyła także uzupełniające studia dla terapeutów SI,  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, terapii zajęciowej, liczne kursy i warsztaty doskonalące. Od 2005 roku pracuje z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną. Jest współudziałowcem firmy SensOrt, zajmującej się terapiami neurorozwojowymi dzieci i młodzieży. Praktykę zawodową rozpoczęła w Ośrodku Rehabilitacyjnym, Przedszkolu Specjalnym, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W pracy z dzieckiem, a także z rodziną dziecka wykorzystuje różne metody terapeutyczne podążając za potrzebami rozwojowymi i funkcjonalnymi pacjenta. Dzieci obciążone deficytami rozwojowymi - wcześniaki, trauma rozwojowa, zespoły kliniczne, mózgowe porażenie dziecięce są moimi pacjentami. Od 2016 roku jest też wykładowcą akademickim na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych z Pedagogiki, Integracji Sensorycznej, Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Diagnozy, edukacji i terapii osób ze spectrum autyzmu. Współpracuje z takimi uczelniami, jak: Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie ,Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy, Państwową Uczelnią Zawodowa we Włocławku oraz Bydgoska Szkołą Wyższa. Aktualnie wspiera terapeutycznie uczniów i przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakresu WWRD i pomocy psychologiczno-pedagogicznej (SI, usprawnianie ruchowe, korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna, rewalidacja). 

dr hab. Radosław Rutkowski- fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy. Urodził się 2 kwietnia 1982 roku w Żarach. W 2006 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Fizjoterapii, następnie rozpoczął tam pracę naukowo-dydaktyczną, którą obecnie kontynuuje jako adiunkt . Od 2023 roku posiada stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Jest autorem wielu międzynarodowych publikacji naukowych i wykładów. Jest członkiem zespołu badawczego ds. leczenia i fizjoterapii stawów biodrowych u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Obecnie specjalizuje się w rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym z chorobami neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, rdzeniowym zanikiem mięśni i dystrofiami mięśniowymi.  Dr Rutkowski współpracuje ze Szpitalem Dziecięcym oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie jest fizjoterapeutą. Jest współautorem programów szkoleniowych dla fizjoterapeutów i nauczycieli z zakresu zaburzeń koordynacji rozwojowej (DCD) oraz zaburzeń sensomotorycznych ręki u dzieci. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i gotować.

Profil uczestnika:

Na szkolenie serdecznie zapraszamy terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów zajęciowych, logopedów, pedagogów wszystkich specjalności,

Termin szkolenia:

TERMIN: 13-14 lipca 2024 r. - Warszawa

Czas trwania szkolenia:

sobota: 9:00 – 17:00

niedziela: 9:00 - 15:30

Zgłoszenia:

Wyślij zgłoszenie na szkolenie

Koszt uczestnictwa:

850 zł

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
"Imię i nazwisko - Szkolenie Terapia Ręki (należy podać numer szkolenia) ".

Opłaty dokonujemy w terminie 7 dni licząc od dnia wysłania zgłoszenia.

Miejsce szkolenia:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 92
00-992 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Obowiązuje strój sportowy ze względu na zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz masaż.

Program szkolenia:

 1. Anatomia funkcjonalna – praktyczna analiza ruchu i pracy mięśni.
 2. Rozwój chwytu a funkcja ręki.
 3. Wyznaczniki optymalnego procesu rozwoju grafomotoryki:
  1. Prawidłowa postawa ciała w pracy rąk
   1. Pozycja siedząca
   2. Pozycjonowanie dziecka
  2. Zaburzenia wzroku i ich wpływ na kończynę górną.
  3. Najczęściej występujące zaburzenia w pracy rąk.
  4. Wykorzystanie technologii wspomagających w terapii ręki.
  5. Wpływ ruchu i zabawy na prawidłową pracę rąk.
  6. Systemy sensoryczne w procesie pracy rąk
 4. Grafomotoryka rozwój i czynniki ryzyka:
  1. Grafo,
  2. Motoryka
 5. Diagnoza i program terapii zaburzeń w pracy rąk.
  1. Analiza wzorców ruchu,
  2. Testy funkcjonalne (sprawności motorycznej)
  3. Obserwacja sensomotoryczna
 6. Zasady pozycjonowania dziecka, wprowadzania umiejętności samoobsługowych
  i konstruowania programu terapii (w wybranych jednostkach chorobowych m.in.  Zespół Downa, MPD, choroby nerwowo-mięśniowe),
 7. Strategie terapeutyczne w usprawnianiu funkcji pracy ręki,
 8. Praktyczne wykorzystanie technik manualnych w terapii ręki*:
  1. Masaż,
  2. Inne techniki manualne,
  3. Kinesio-Taping,
  4. Elektrostymulacja (niskiej częstotliwości, nie wymaga specjalnych uprawnień).
  5. Prezentacja zaopatrzenia wspomagającego funkcję ręki:
   1. Ortezy,
   2. Nakładki. 
 9. Omówienie indywidualnych studium przypadków, odpowiedzi  na pytania.

*prezentowane techniki mogą być wykorzystywane przez osoby niebędące fizjoterapeutami.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat o udziale w szkoleniu uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć z Terapii Ręki.

 

 

To Top ↑