Konsultacje Integracja Senoryczna – czyli badanie przesiewowe

Konsultacje SI w gabinecie  - konsultacje w gabinecie skierowane są do wszystkich dzieci, których rodzice nie mają pewności czy problem dziecka tkwi w deficytach przetwarzania sensorycznego czy może ma inne źródło. Podczas spotkania Terapeuta oceni proces rozwoju SI pod kątem zgłaszanego problemu, dodatkowo zwróci uwagę na ogólne funkcjonowanie sensoryczne dziecka. Konsultacja kończy się przekazaniem informacji zwrotnej rodzicowi, przekazaniem zaleceń i strategii dalszego postępowania. W sytuacji kiedy zachodzi konieczność wykonania pełnej diagnozy, spotkanie może zostać potraktowane jako pierwsze spotkanie diagnostyczne.

Wskazania do przeprowadzenia konsultacji małego dziecka 0-3r.ż.

Zaburzenia Integracji Sensorycznej nie pojawiają się nagle. Są to wrodzone trudności dziecka, które bez interwencji (odpowiedniej pielęgnacji i stymulacji sensorycznej, terapi) same nie znikną. Niżej wymienione to tylko przykładowe trudności, u których podstawy, może leżeć zaburzony proces dojrzewania procesów sensorycznych. Obserwując dziecko, nie należy szukać wszystkich wymienionych zachowań. Jeżeli któreś z poniższych twierdzeń pasuje do opisu Państwa dziecka lub zauważyliście Państwo jakiekolwiek inne trudności związane z funkcjonowaniem dziecka bądź też chcielibyście się upewnić, że rozwój waszej pociechy przebiega prawidłowo – warto zapisać się na konsultację do Terapeuty SI.

Czym się różni pełna Diagnoza Dojrzałości Procesów Sensorycznych od Konsultacji?

Diagnoza Rozwoju Procesów Przetwarzania Sensorycznego- opiera się na przynajmniej dwóch spotkaniach (czas 180 – 240 minut), polega na kompleksowym badaniu dziecka w zakresie funkcjonowania sensorycznego. Zakończona jest przekazaniem diagnozy w formie pisemnej wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz jej omówieniem.

Konsultacja – może być częścią diagnozy, można też ją potraktować jako jednorazowe spotkanie. Spotkanie trwa 50 minut. Podczas konsultacji Terapeuta ocenia wybrany zakres sensoryczny, który jest powodem spotkania. Jest to forma badania przesiewowego. Konsultacja kończy się ustnym przekazaniem zaleceń i spostrzeżeń Terapeuty. Do podjęcia terapii konieczne jest przeprowadzenie Pełnej Diagnozy Rozwoju Procesów Sensorycznych.

To Top ↑