Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna rezerwacja miejsca

O potwierdzeniu przyjęcia na studia zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście Uczestników. Szczegóły w zakładce opłaty.

Aby stać się Uczestnikiem studiów podyplomowych należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto w wyznaczonym terminie( szczegóły zakładka opłaty) :

3. Zebrać następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (możliwośc pobrania podczas wypełniania ze strony internetowej, w przypadku braku, dostepne w sekretariacie CIS) 
 • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
 • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
 • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
 • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy dostarczyć pocztą niezwłocznie lub we wskazanym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Co nas wyróżnia?

 • 320 godzin wiedzy
 • 40 najlepszych wykładowców
 • 5 sal SI w pełni wyposażonych
 • 2 Pracownie SI 
 • 1 miejsce Centrum SI 
   

Wybierz mądrze:
Zapisy na studia 

(kliknij i wypełnij zgłoszenie)

To Top ↑