Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Zapisz się już dzisiaj na studia podyplomowe i kursy integracji sensorycznej.
Zarezerwuj miejsce.
Rozpocznij elitarne studia z zakresu integracji sensorycznej.Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna rezerwacja miejsca.

O potwierdzeniu przyjęcia na studia zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na Edycję XV Wrzesień 2021 -do momentu wyczerpania limitu miejsc

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście słuchaczy.
Szczegóły w zakładce opłaty.


Aby stać się słuchaczem studiów podyplomowych należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto  w wyznaczonym terminie( szczegóły zakładka opłaty) :

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia ( możliwośc pobrania podczas wypełniania ze strony internetowej, w przypadku braku, dostepne w sekretariacie CIS ) 
  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy dostarczyć pocztą niezwłocznie lub we wskazanym terminie , o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Co nas wyróżnia?
 
-320 godzin wiedzy 
 
-40 najlepszych wykładowców
 
-5 sal SI wpełni wyposażone

- 2 Pracownie SI 

 -1 miejsce Centrum SI 
 
Wybierz mądrze:
 
Zapisy na studia 

(kliknij i wypełnij zgłoszenie)

Partnerzy