Terapia słuchowa Trening słuchowy Johansen IAS

Terapia zindywidualizowanej stymulacji słuchowej Johansen (IAS) terapia słuchowa to unikalne podejście do leczenia zaburzeń przetwarzania słuchowego poprzez stosowanie zindywidualizowanych wzorców dźwiękowych. Ma na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego poprzez wystawienie jednostki na określone wzorce dźwiękowe za pomocą specjalistycznych słuchawek. Twórcą treningu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją- wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kopenchadze . Terapia słuchowa Johansen IAS jest nieinwazyjną terapią, która może pomóc w wielu stanach, w tym w zaburzeniach rozwojowych, urazowych uszkodzeniach mózgu i stanach neurologicznych.

Terapia słuchowa Johansena (IAS) to podejście terapeutyczne, które wykorzystuje zindywidualizowane wzorce dźwiękowe do stymulacji układu słuchowego i poprawy przetwarzania sensorycznego. Opiera się na założeniu, że ekspozycja na określone wzorce dźwiękowe może poprawić funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, prowadząc do poprawy przetwarzania sensorycznego i ogólnego funkcjonowania.

Terapia słuchowa Johansena IAS może obejmuje stosowanie słuchawek oraz indywidualne wzorce dźwiękowych tzw. muzyka Johansena, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości danej osoby. Sesje terapeutyczne mogą również obejmować działania integrujące układ słuchowy i inne systemy sensoryczne, takie jak ćwiczenia równowagi i koordynacji.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek nowej terapii zawsze zaleca się rozmowę z specjalistą ds. terapii słuchowej , aby ustalić, czy jest to właściwy wybór dla Ciebie czy Twojego dziecka.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:


     • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż terapia odbywa się w domu,
     • przyjaze, bezpieczne, domowym otoczenie, bardzo istotne w przypadku terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu,
     • brak konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie, terapie moga byc prowadzone jednocześnie co w większości przypadków wpływa na lepsze wyniki.


Metoda Johansena Terapii Słuchowej IAS zalecana jest w pracy z małymi dziećmi (od 3 roku życia, choć zdarza się również i u niemowląt) dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi.

Trening słuchowy przeznaczony jest  dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu.

Trening słuchowy Johansena stosujemy najczeście w przypadku występowania trudności:

- z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,
- z dysleksją, problemami szkolnymi,
- z ADHD,
- z zaburzoną koncentracją uwagi,
- z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
- z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,
- z porażeniem mózgowym,
- z nadwrażliwością słuchową,
- z wadami genetycznymi,
- z autyzmem.

Korzyści wynikające ze stosowania metody Johansena to m.in.:
- poprawa koncentracji, uwagi słuchowej,
- lepsze przetwarzanie słuchowe,
- poprawa czytania,
- lepsze rozumienie języka,
- poprawa płynności wypowiedzi, artykulacji,
- poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka),
- poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,
- lepsze wyniki w nauce języków obcych.

Muzyka Johansen IAS została specjalnie zaprojektowana, aby delikatnie zmieniać i organizować przetwarzanie słuchowe poprzez stymulację ścieżek nerwowych do mózgu i wewnątrz niego – w szczególności obszarów zajmujących się językiem. Johansen IAS może być korzystny dla dzieci w wieku od trzech lat, młodzieży i dorosłych. Johansen IAS zajmuje się podstawowym przetwarzaniem, które pomaga zauważać, rozróżniać i porządkować szczegóły dźwięku.Lepsze przetwarzanie szczegółów dźwięku zwiększa koncentrację i uwagę, umożliwiając efektywniejszą naukę. Po Johansen IAS zmiany są również często widoczne w ogólnym opanowaniu, motywacji i powiązanych umiejętnościach, co prowadzi do zwiększenia pewności siebie i poczucia własnej wartości. Badania sugerują, że stymulacja jest ważnym warunkiem dojrzewania i zmian w przetwarzaniu słuchowym, które wspierają rozwój mowy, języka i umiejętności czytania i pisania.Indywidualnie dostosowana, ukierunkowana stymulacja IAS Johansena może przyczynić się do skutecznego radzenia sobie z trudnościami w słuchaniu i przetwarzaniu słuchowym. Płyty CD firmy Johansen IAS są dostosowywane zgodnie z informacjami uzyskanymi z indywidualnej oceny, w tym w stosownych przypadkach z audiometrią.

 

 

To Top ↑