TUS- Trening Umiejętności Społecznych

 

Indywidualne i grupowe Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

Wskazania do udziału w TUS:

 • diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera)
 • brak umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym, przestrzeganiu norm, nowych sytuacjach
 • agresja, trudność w radzeniu sobie z odmową, krytyką
 • wycofanie, nieśmiałość, brak pewności siebie
 • deficyty emocjonalno-społeczne

Celem TUS jest:

 • poprawa relacji z rówieśnikami, dorosłymi
 • lepsza współpraca w grupie
 • poznawanie i ćwiczenie zasad oraz norm społecznych
 • zwiększanie poczucia odpowiedzialności
 • nauka różnych sposobów komunikowania się
 • wzmacnianie zachowania asertywnego: prawa i granice swoje i innych
 • rozwój pewności siebie i autoprezentacji
 • rozpoznawanie potrzeb i emocji
 • radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami społecznymi

Zajęcia będą uzupełnione o trening uważności, mindfulness, wzmacniający poczucie wpływu na swoje samopoczucie, poprawiający koncentrację, samokontrolę i samoregulację, uczący wdzięczności i radości ze swoich osiągnięć.

TUS-y polecamy szczególnie dzieciom i młodzież z trudnościami w obszarze funkcjonowania społecznego. Podstawą efektywnego funkcjonowania dzisiejszej rzeczywistości jest posiadanie kompetencji społecznych czyli  pewnej zdolności do uczestnictwa w relacjach z innymi ludźmi oraz podejmowania działań społecznie akceptowanych.

Podczas zajęć w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku poszerzamy kompetencje społeczne uczestników: nawiązywanie nowych relacji, autoprezentację czy zauważanie swoich mocnych stron oraz zalet, a także budowanie samooceny. Uczymy się rozpoznawania emocji u siebie oraz u innych, odreagowania napięcia emocjonalnego, wyrażania emocji niewerbalnie oraz radzenia sobie z tymi, które mogą sprawiać trudność (smutek, złość, strach, lęk czy zniecierpliwienie). Ćwiczymy pracę w grupie, przekazywanie feedbacku oraz przyjmowanie komplementów. Pracujemy nad asertywnością oraz efektywną komunikacją. Przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad.

Dyskutujemy na tematy ważne dla uczestników poszczególnych grup — poza zaplanowanymi tematami, mamy otwartość na zagadnienia, które dla nastolatków mogą być szczególnie ciekawe.

Zajęcia mają formę warsztatową, a nauka odbywa się poprzez zabawę. Na każdych zajęciach uczestników zapraszamy do wspólnych gier psychologicznych, wykorzystujemy także techniki dramy (odgrywanie scenek), wszelkiego rodzaju techniki plastyczne czy elementy terapii ruchem.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to cykl cotygodniowych, godzinnych spotkań dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 roku życia. Pracujemy w kameralnych, maksymalnie 8-osobowych grupach, a uczestników dobieramy biorąc pod uwagę ich wiek (grupy 5-8, 9-12 13-16 lat), zainteresowania czy oczekiwania względem zajęć.

Konsultacje indywidualne:

 • wskazane przed dołączeniem do grupy TUS
 • diagnoza potrzeb
 • indywidualny rozwój umiejętności społecznych
 • czas trwania - około 50 minut

Spotkania grupowe

 • 6-8 osobowe zamknięte grupy
 • 1-2 godziny raz w tygodniu
 • minimum 10/12  spotkań

Zajęcia TUS prowadzą:

 

Zapisz się telefonicznie: 22 125 51 51

 

To Top ↑