Rezerwacja miejsca na kurs integracji sensorycznej

O potwierdzeniu przyjęcia na Akademię SI zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem Akademii SI należy:

1. Wypełnić- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto w wyznaczonym terminie (szczegóły zakładka odpowiedniego kursu) :

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)
  • umowa w 2 egzemplarzach ( wysyłana na e-mail podany w zgłoszeniu)

4. Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub pocztą niezwłocznie lub we wskazanym terminie.

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

To Top ↑