Bilateralna Integracja Program Szkolny Rozszerzony dla Terapeutów SI 

Prowadzący: A. M. Samuś- neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, trener i terapeuta Bilateralnej Integracji oraz neurorozwoju INPP,  terapeuta treningów słuchowych Johansen-JIAS i Neuroflow, ukończone szkolenia Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w obrębie I-II Modułu; wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, Kujawsko–Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).Specjalizuje się przede wszystkim  wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci o podłożu neurologicznym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami komunikacji językowej (dzieci ze spektrum autyzmu, ZA, SLI, afazją, z zespołami wad genetycznych, mpdz, dysleksją, etc.). W 2005 roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim,w którym prowadzi diagnozę i terapię dzieci oraz dorosłych. W pracy preferuje głównie metody sensoryczno-motoryczne, będące fundamentalnym czynnikiem wspierającym prawidłowy rozwój człowieka.Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Jest współautorką programu szkolenia „Wzrok i widzenie”, którego celem jest usprawnianie funkcji wzrokowych i procesów widzenia w szerokim holistycznym ujęciu. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych przybliżając tematykę zaburzeń integracji sensorycznej, przetwarzania wzrokowego, przetwarzania słuchowego, ADHD/ADD, Syndromu KiSS, szczególnie w aspekcie trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci oraz dorosłych. Związana z Centrum Integracji Sensorycznej od początku, współautor programu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Co to jest Bilateralna Integracja (BI)?

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej.

Program Bilateralnej Integracji stworzony przez Sheila Dobie jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.  Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała

Co nam daje bilateralna integracja:

 • Świadomość swojego ciała / gdzie się zaczynam, a gdzie kończę/ i schemat ciała, orientację w przestrzeni
 • Poprawia równowagę i kontrolę postawy
 • Wpływa na współpracę między półkulami
 • Poprawia współpracę części ciała w płaszczyznach góra/dół, lewo/prawo, przód / tył
 • Poprawia się pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu (motoryki dużej, małej i oralnej)
 • Automatyzację ruchów
 • Wielozadaniowość jest znacznie łatwiejsza

Jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, integracji odruchów, terapii pedagogicznej czy logopedycznej.

Bilateralna integracja – koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała. Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Adresaci szkolenia:
nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z : zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

Cel szkolenia:

 1. Odpowiedź na pytanie – czym jest bilateralna integracja.
 2. Etiologia problemów.
 3. Zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji.
 4. Program ćwiczeń.
 5. Zajęcia praktyczne.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia ćwiczeń wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAM SZKOLNY.  Program ten, obejmuje kilka wybranych ćwiczeń z programu terapeutycznego, ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego. Program w Centrum Integracji Sensorycznej jest dodatkowo rozszerzony o ćwiczenia dedykowane dla terapeutów integracji sensorycznej.

Czas trwania szkolenia: 

21 godzin dydaktycznych

 • I dzień: godz. 10:00 – 17:00
 • II dzień: godz. 09.00-17:00

Termin szkolenia:

TERMIN I: 16-17 grudnia 2023 r. - Sobota- Niedziela

TERMIN II: 11-12 marca 2024 r.- Poniedziałek-Wtorek

Miejsce szkolenia:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 92
00-992 Warszawa

Koszt uczestnictwa:

899 zł 

Opłaty wnosimy : 

Opłaty dokonujemy w terminie 7 dni licząc od dnia wysłania zgłoszenia.

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
"Imię i nazwisko - Integracja Bilateralna termin I lub II ".

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia- liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt poprzez e-mail: dzialfinansowy@ews.edu.pl

Zgłoszenia:

Wyślij zgłoszenie

To Top ↑