Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 

Bilateralna Integracja Program Szkolny

Co to jest Bilateralna Integracja (BI)?

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej.

Program Bilateralnej Integracji stworzony przez Sheila Dobie jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.  Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała

Co nam daje bilateralna integracja:

  • Świadomość swojego ciała / gdzie się zaczynam, a gdzie kończę/ i schemat ciała, orientację w przestrzeni
  • Poprawia równowagę i kontrolę postawy
  • Wpływa na współpracę między półkulami
  • Poprawia współpracę części ciała w płaszczyznach góra/dół, lewo/prawo, przód / tył
  • Poprawia się pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu (motoryki dużej, małej i oralnej)
  • Automatyzację ruchów
  • Wielozadaniowość jest znacznie łatwiejsza

Jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, integracji odruchów, terapii pedagogicznej czy logopedycznej.

Bilateralna integracja – koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała. Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Adresaci szkolenia:
nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z : zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

Cel szkolenia:
1.Odpowiedź na pytanie – czym jest bilateralna integracja.
2.Etiologia problemów.
3.Zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji.
4.Program ćwiczeń.
5. Zajęcia praktyczne.

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAMEM SZKOLNYM.  Program ten, obejmuje kilka wybranych ćwiczeń z programu terapeutycznego, ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego.

Czas trwania szkolenia: 21 godzin dydaktycznych

TERMIN SZKOLENIA:

NOWE TERMINY

I termin szkolenia 11-12 Grudnia 2021 r.  

sobota: godz. 10:00 – 17:00
niedziela: godz. 09.00-16.30

II termin szkolenia 18-19 Grudnia 2021 r.

sobota: godz. 10:00 – 17:00
niedziela: godz. 09.00-16.30

Miejsce szkolenia:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 92
00-992 Warszawa

Koszt uczestnictwa:

549 zł 

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
"Imię i nazwisko - Szkolenie Specjalistyczne (należy podać numer szkolenia) ".

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia- liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: [javascript protected email address]

Zgłoszenia:

WYŚLIJ 

Prowadzący: Agnieszka M. Samuś – neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta neurorozwoju INPP, trener programu szkolnego INPP, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeuta Bilateralnej Integracji oraz trener szkolnego programu Bilateralnej Integracji. Prowadzi szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, psychologów, logopedów, innych terapeutów oraz nauczycieli. Prowadzi Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim.

Zgłoszenia:

WYŚLIJ 


Partnerzy