Terapia integracji sensorycznej   

Diagnoza SI za nami. 

Mamy wszystkie dokumenty, które świadczą o tym, że nasze dziecko wymaga terapii integracji sensorycznej. Zaczynamy nowy etap życia, dla całej rodziny.

Terapia prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę, odpowiednio wyposażonej i przeznaczonej do tego sali SI. Spotkania, w zależności od potrzeby, odbywają  się 1-2 razy w tygodniu i trwają 45-55 minut.

Terapia prowadzona jest 1-1, czyli terapeuta pracuje z jednym dzieckiem podczas zajęć. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ program terapii jest ustalany indywidualnie dla każdego dziecka. Można mieć podobne problemy, ale to nie znaczy, że w taki sam sposób można z nimi pracować.

Terapia zazwyczaj trwa 1 rok, ale w zależności od zaburzeń może trwać znacznie dłużej. 

Zajęcia integracji sensorycznej mają za zadanie nauczyć nasz mózg odpowiednich reakcji adaptacyjnych, czyli właściwych odpowiedzi na bodźce, które dotychczas błędnie odczytywał. Terapeuta wie jaką aktywność, w jakiej kolejności i ile czasu prowadzić, aby nam pomóc.

Na terapię z zakresu Integracji Sensorycznej zapraszamy dzieci, które posiadają diagnozę rozwoju procesów sensorycznych również spoza Poradni Centrum Integracji Sensorycznej. 

Zadowolenie rodziców i uśmiech dzieci dodają siły terapeucie do następnych spotkań.   

Terapia SI skierowana do dzieci u których występuje:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia typu  nadwrażliwość lub podwrażliwość np. dotykowa, wzrokowa, słuchowa,węchowa,smakowa,
 • lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw,
 • dyspraksja - wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie, nie potrafi ich opanować,
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy,
 • specyficzne trudności szkolne takie jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów, szybka męczliwość podczas pisania, problemy z koncentracją uwagi,
 • kłopot ze wskazaniem części ciała ,myli stronę prawą i lewą,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • niedowidzenie i niedosłyszenie,
 • MPD (mózgowe porażenie dziecięce),
 • ADHD, ADD,
 • autyzm,
 • zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera.

Zapisy do poradni Integracji Sensorycznej przyjmujemy telefonicznie:

tel: 669 167 477

Adres gdzie odbywają się zajęcia :

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej 
ul.Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

To Top ↑