Terapia integracji sensorycznej 

Terapia integracji sensorycznej (SI) jest procesem terapeutycznym, który ma na celu pomóc osobie w lepszym przetwarzaniu i reagowaniu na informacje pochodzące z różnych zmysłów. Terapia ta jest przeprowadzana przez specjalistów z zakresu integracji sensorycznej, takich jak fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi lub psychologowie. 

Podczas terapii SI, terapeuta stosuje różne ćwiczenia i zabawy, które pomagają pacjentowi w lepszym przetwarzaniu informacji pochodzących z różnych zmysłów. Ćwiczenia te mogą obejmować różnego rodzaju zabawy związane z ruchem, dotykiem, smakiem, zapachem, wzrokiem i słuchem. 

Terapia SI prowadzona jest indywidualnie, czyli terapeuta pracuje z jednym dzieckiem podczas zajęć. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ program terapii ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka. Można mieć podobne problemy, ale to nie znaczy, że w taki sam sposób można z nimi pracować. Zazwyczaj trwa 1 rok, ale w zależności od zaburzeń może trwać znacznie dłużej.  Terapeuta będzie monitorować postępy pacjenta i dostosowywać plan terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Celem terapii SI jest poprawa funkcji przetwarzania sensorycznego, co przyczynia się do poprawy funkcji motorycznych, emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych. Zajęcia integracji sensorycznej mają za zadanie nauczyć nasz mózg odpowiednich reakcji adaptacyjnych, czyli właściwych odpowiedzi na bodźce, które dotychczas błędnie odczytywał.  

Terapia może składać się z różnych ćwiczeń. Przykładowo może to obejmować: 

 • ćwiczenia ruchowe, takie jak huśtanie się, przeskakiwanie, chodzenie po linie, balansowanie na piłce, 

 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie i koordynację ruchów, 

 • ćwiczenia dotykowe, takie jak masaż, dotykanie różnych tekstur, 

 • ćwiczenia wzrokowe, takie jak czytanie, rozpoznawanie kształtów, 

 • ćwiczenia słuchowe, takie jak słuchanie muzyki lub słuchanie poleceń, 

 • ćwiczenia związane z równowagą i orientacją przestrzeni. 

Celem terapii jest pomóc pacjentowi w przetwarzaniu i interpretacji informacji pochodzących z różnych zmysłów, co pozwala im na lepsze radzenie sobie z trudnościami, jakie mają. Terapia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta i jest modyfikowana w miarę postępów pacjenta. 

Na terapię Integracji Sensorycznej zapraszamy wszystkie dzieci, które posiadają diagnozę rozwoju procesów sensorycznych również spoza Poradni Centrum Integracji Sensorycznej. 

Terapia SI skierowana do dzieci u których występuje:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia typu  nadwrażliwość lub podwrażliwość np. dotykowa, wzrokowa, słuchowa,węchowa,smakowa,
 • lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw,
 • dyspraksja - wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie, nie potrafi ich opanować,
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy,
 • specyficzne trudności szkolne takie jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów, szybka męczliwość podczas pisania, problemy z koncentracją uwagi,
 • kłopot ze wskazaniem części ciała ,myli stronę prawą i lewą,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • niedowidzenie i niedosłyszenie,
 • MPD (mózgowe porażenie dziecięce),
 • ADHD, ADD,
 • autyzm,
 • zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera.

Zapisy do poradni Integracji Sensorycznej przyjmujemy telefonicznie:

tel: 669 167 477

Adres gdzie odbywają się zajęcia :

Poradnia Centrum Integracji Sensorycznej 
ul.Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

To Top ↑