Publikacje dostępne dla Członków Stowarzyszenia:

 • (Anty)edukacja wczesnoszkolna- Dorota Klus-Stańska
 • „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 18, nr 1/2014: Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne
 • „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych
 • ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym- Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń
 • ADHD – prawie normalne życie
 • ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców.- Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska
 • Arteterapia
 • Arteterapia Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych- Anna Pikała, Magdalena Sasin
 • Arteterapia w pracy pedagoga - Joanna Gładyszewska-Cylulko
 • Autyzm dziecięcy - Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
 • Autyzm i AAC - Bogusława Beata Kaczmarek, Aneta Wojciechowska
 • Autyzm Od badań mózgu do praktyki psychologicznej - Ewa Pisula
 • Bajki dla dyslektyków - Kamila Waleszkiewicz
 • Bajki rymowane w biblioterapii - Agnieszka Łaba
 • Bajki terapeutyczne - Szaga Hanna
 • By dziecko było geniuszem - Wiesław Andrukowicz
 • Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji
 • Dogoterapia
 • Drama i happening w edukacji przedszkolnej - Maria Królica
 • Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych – Beata Jachimczak
 • Dydaktyka specjalna
 • Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju - Małgorzata Lipowska
 • Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju
 • Dzieciństwo i dorastanie z ADHD - Tomasz Hanć
 • Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera - Aleksandra Maciarz, Dorota Drała
 • Dziecko u progu szkoły - Halina Dmochowska, Leokadia Wiatrowska
 • Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych - Hanna Olechnowicz
 • Dziecko z autyzmem - Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz
 • Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej - Urszula Oszwa
 • Dziecko z zespołem Aspergera - Magdalena Charbicka
 • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD - Barbara Irena Igniaciuk
 • Dziecko-rodzic. Budowanie więzi - Agnieszka Piotrowska
 • Edukacja i/a mózg Mózg a/i edukacja - Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa
 • Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków - Emilia Mikołajewska
 • Fizjoterapia w ortopedii - Dariusz Białoszewski
 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Fizjoterapia w psychiatrii
 • Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny
 • Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Tom 1 i 2 - Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński, Ewa Straburzyńska-Migaj
 • Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie. Poradnik dla rodziców i terapeutów - Tomasz Bobrowski
 • Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze szkolnym stresem? - Beata Zielińska-Rocha
 • Jak zachęcić 2-latka do mówienia? - Marzena Bekus-Richane
 • Jąkanie Diagnoza terapia program - Mieczysław Chęciek
 • Kinesiotaping w pediatrii - Emilia Mikołajewska
 • Kinezyterapia - Kazimiera Milanowska
 • Mały słownik fizjoterapeuty - Helena Bartyzel-Lechforowicz, Joanna Chrystyna, Partycja Bąk
 • Masaż terapeutyczny - Margaret Hollis
 • Metoda Vojty - Joanna Surowińska
 • Metody pracy z dzieckiem i rodziną - Anna Dunajska
 • Mowa dziecka do 6. roku życia. Ćwiczenia usprawniające - Sylwia Szczepańska
 • Mowa i rozwój a zaburzenia. Teoria i praktyka logopedyczna
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu - Bronisława Woźniczka-Paruzel
 • Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel
 • Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce - Aldona Gąsienica-Szostak
 • Najpiękniejsze zabawy sprzed lat dla dzieci - Huw Davies
 • Napięcia mięśniowe. Od diagnostyki do leczenia - Gilles Peninou, Serge Tixa
 • Nauczyciel a uczeń z ADHD
 • Neurobiologia na tropie świadomości - Christof Koch
 • Neuropsychologia
 • Opieka logopedyczna nad mową dziecka - Małgorzata Kitlińska-Król
 • Origami dla dzieci. Cuda z papieru - Beata Guzowska, Anna Smaza
 • Podstawy masażu leczniczego - Zygmunt Prochowicz
 • Praca z dzieckiem z ADHD - Sylwia Walerych
 • Problemy współczesnego dziecka
 • Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa - Ewa Zasępa
 • Prozodia mowy w percepcji dzieci - Marta Wysocka
 • Psychologia rozwoju człowieka - Anna Brzezińska, Beata Ziółkowska, Karolina Appelt
 • Psychologia w praktyce medycznej
 • Psychologia zmian rozwojowych człowieka - Kazimierz M. Czarnecki
 • Psychoruchowy rozwój dziecka - Elżbieta Maria Minczakiewicz
 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa - Ewa Zasępa
 • Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie - Małgorzata Turska
 • Rehabilitacja nauka chodu - Marcin Rosiński
 • Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych - Adrianna Maria Borowicz, Maria Forycka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu - Sophie Levitt
 • Repetytorium z postępowania korekcyjnego - Teresa Całka-Lizis
 • Rodzice dzieci z autyzmem - Ewa Pisula
 • Rola treningu fizycznego w czynnościowym usprawnianiu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym - Ewa Klimek-Piskorz, Czesław Piskorz
 • Równowaga ciała człowieka - Anna Olczak
 • Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej - Praca zbiorowa
 • Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej - Ewa Bogdanowicz
 • Samodzielność małych dzieci z porażeniem mózgowym - Hanna Kubiak
 • Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata - Danuta Waloszek
 • Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych - Adam Rosławski, Tadeusz Skolimowski
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska
 • Terapia dzieci i młodzieży - Iwona Dąbrowska-Jabłońska
 • Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - Hanna Olechnowicz
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy Grażyna Gunia
 • Terapia manualna wybranych dysfunkcji kończyny górnej. Przewodnik dla terapeutów. - Marcin Rosiński
 • Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi Historia, Metoda i Praktyka - Paul Nordoff, Clive Robbins
 • Terapia zajęciowa
 • Uczeń z zespołem Aspergera - Joanna Święcicka
 • Upośledzeni umysłowo - Elżbieta Zakrzewska-Manterys
 • Vademecum logopedyczne - Krystyna Błachnio
 • Vademecum psychoterapeuty - Jacek Kubitsky
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka - Barbara Winczura, Beata Cytowska
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - Marta Wiśniewska
 • Wybrane metody oceny dynamiki układu ruchu człowieka - Michał Wychowański
 • Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym - Eligiusz Madejski
 • Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny - Urszula Kierczak
 • Zaburzenia artykulacji - Anna Sołtys-Chmielowicz
 • Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną - Jeżewska-Krasnodębska Ewa
 • Zaburzenia mowy u dzieci - Elżbieta Stecko
 • Zaburzenia tempa i płynności mowy - Wojciech Brejnak
 • Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży
 • Zdolne dziecko poznaje świat 0-6 lat - Joanna Paruszewska
 • Zdolne dziecko. Gry i zabawy ruchowe. 0-6 lat - Joanna Paruszewska
 • Zdolne dziecko. Zabawy kreatywne. 0-6 lat - Joanna Paruszewska
 • Zrób to sam. Zabawki dla nauczycieli, rodziców i dzieci 5-10 lat - Beata Guzowska
To Top ↑