Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej- Kurs Integracji Sensorycznej

EDYCJA LIPIEC 2024 r.- TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ- DO WYCZERPANIA MIEJSC 

Sprawdź nową formę studiów podyplomowych AKADEMIA SI - połączenie kliniki SI, kursów specjalistycznych i superwizji  dających uprawnienia na poziomie studiów podyplomowych - szczegóły tutaj

Zostań Terapeutą i Diagnostą Integracji Sensorycznej

Centrum Integracji Sensorycznej oraz Stowarzyszenie Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej w Warszawie ogłasza zapisy na specjalistyczne szkolenie dla przyszłych Terapeutów SI - Klinika Integracji Sensorycznej.

Klinika Integracji Sensorycznej jest metodą szkoleniową w formie specjalistycznego kursu po ukończeniu którego absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej. Program Kliniki SI obejmuje: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia seminaryjne, konsultacje oraz praktyki specjalistyczne w wybranej jednostce na terenie Polski.

Centrum Integracji Sensorycznej organizuje Specjalistyczną Klinikę Szkoleniową raz w roku. 

Termin zajęć:

Jedna Klinika SI to trzy sesje zjazdowe:

 • I sesja - 01/07/2024 - 06/07/2024
 • II sesja - 8/07/2024 -13/07/2024 
 • III sesja - 15/07/2024- 20/07/2024

Miejsce :

Warszawa Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 18.00 ( szczegółowy harmonogram dostępny tylko dla uczestników )

Zajęcia prowadzą eksperci-wykładowcy, praktycy Integracji Sensorycznej zatrudnieni w Centrum Integracji Sensorycznej (lista wykładowców dostępna w zakładce - „Wykładowcy”).

Uczestnicy :

Liczba uczestników Kliniki SI ograniczona.

Klinika przeznaczona jest dla osób posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor Centrum SI Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Program godzinowy Kliniki specjalistycznej: 270 godzin (w tym: 20 godzin pracy własnej i konsultacji oraz 60 godzin praktyk specjalistycznych w wybranej placówce SI w Polsce) Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny- słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących) lub wybranych przez siebie.

Uzyskiwane uprawnienia:

Uzyskanie tytułu - Terapeuta i Diagnosta SI jest szansą na rozpoczęcie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W programie Kliniki SI, nasi wykładowcy, poza wiedzą specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością.

Absolwenci Kliniki SI uzyskują licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu SI.

Certyfikat uprawnia do przeprowadzania diagnozy i terapii w integracji sensorycznej.

Uczestnik ma możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych na oddzielnych preferencyjnych warunkach po ukończeniu kliniki. Szczegółowe informacje dostepne-tutaj

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 •  e-mail: sekretariat@centrumsi.pl
 •  telefonicznie: 22 125 51 51

Koszt uczestnictwa :

 • opłata jednorazowa 8500 złotych przyjmowana do dnia 14 maja br.
 • opłata ratalna:
  • I rata 1000 zł w chwili zgłoszenia.
  • II rata 3500 zł do dnia 15 kwietnia br.
  • III rata 4500 zł do dnia 14 maja br./ lub do wyczerpania miejsc. 

Po terminie 14 maja br. obowiązuje pełna opłata w wysokości 9000 zł .

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 maja br. / lub do wyczerpania miejsc. 

Kwalifikacja na Klinikę będzie dokonywana na podstawie pierwszeństwa kompletnych zgłoszeń i wpłat. 

Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za klinikę prosimy dokonywać w chwili zgłoszenia (istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego), pozwoli to na pewne umieszczenie na liście uczestników.

Tylko wniesienie pełnej opłaty za klinikę jest gwarancją miejsca na liście uczestników.

Rezerwacja miejsca:

O potwierdzeniu przyjęcia na kurs zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem kliniki  należy:

1. Wysłać zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto w wyznaczonym terminie 

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 2 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wpłaty prosimy dokonywać :

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za całość  -"Imię i nazwisko, opłata Klinika SI".
W przypadku opłaty ratalnej- "Imię i nazwisko , rata I Klinika SI".

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z sekretariatem poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl

Co nas wyróżnia?

 • 265 godzin wiedzy 
 • 40 najlepszych wykładowców
 • 5 sal SI w pełni wyposażonych
 • 2 pracownie SI
 • 1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:

Wyślij zgłoszenie

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 •  e-mail: sekretariat@centrumsi.pl
 •  telefonicznie: 22 125 51 51

 

 

 

To Top ↑