Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 

Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej- Kurs Integracji Sensorycznej 

EDYCJA LIPIEC 2022 r.- TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ- DO WYCZERPANIA MIEJSC

Zostań Terapeutą i Diagnostą Integracji Sensorycznej

Centrum Integracji Sensorycznej oraz Stowarzyszenie Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej w Warszawie ogłasza zapisy na specjalistyczne szkolenie dla przyszłych Terapeutów SI - Klinika Integracji Sensorycznej.

Klinika Integracji Sensorycznej jest metodą szkoleniową w formie specjalistycznego kursu po ukończeniu którego absolwenci szkolenia uzyskują uprawienia diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej. Program Kliniki SI obejmuje : wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia seminaryjne, konsultacje, case study oraz praktyki specjalistyczne w wybranej jednostce na terenie Polski.

Centrum Integracji Sensorycznej organizuje Specjalistyczną Klinikę Szkoleniową raz w roku. 

Termin zajęć:

Jedna Klinika SI to trzy sesje zjazdowe:

I sesja - 04/07/2022 - 08/07/2022
II sesja - 11/07/2022 -16/07/2022 
III sesja - 18/07/2022- 23/07/2022

Miejsce :

Warszawa Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 18.00 ( szczegółowy harmonogram dostępny tylko dla uczestników )

Zajęcia prowadzą eksperci-wykładowcy, praktycy Integracji Sensorycznej zatrudnieni w Centrum Integracji Sensorycznej (lista wykładowców dostępna w zakładce - „Wykładowcy”).

Uczestnicy :

Liczba uczestników Kliniki SI ograniczona.

Klinika przeznaczona jest dla osób posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor Centrum SI Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: [javascript protected email address]

Program godzinowy Kliniki specjalistycznej : 270 godzin (w tym: 20 godzin pracy własnej i konsultacji oraz 60 godzin praktyk specjalistycznych w wybranej placówce SI w Polsce) Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (patrz: lista gabinetów współpracujących) lub wybranych przez siebie.

Uzyskiwane uprawnienia:

Uzyskanie tytułu - Terapeuta SI jest szansą na rozpoczęcie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W programie Kliniki SI, nasi wykładowcy, poza wiedzą specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością.

Absolwenci Kliniki SI uzyskują licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznej oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu SI.

Certyfikat uprawnia do przeprowadzania diagnozy i terapii w integracji sensorycznej.

Uczestnicy przystępują do egzaminu na Platformie Egzaminacyjnej po zakończeniu kształcenia.

Uczestnik po zdaniu egzaminu teoretycznego przystępuje do egzaminu praktycznego w terminie przewidzianym przez harmonogram Kliniki SI. 

Organizator zapewnia stały dostęp do Platformy Egzaminacyjnej, wraz  z materiałami dydaktycznymi, workbookami, dziennikiem praktyk itp.

Uczetnik odbywa praktyki do dnia 30 września br. 

Uczestnik ma możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych na oddzielnych preferencyjnych warunkach po ukończeniu kliniki.

Szczegółowe informacje dostepne TUTAJ

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 e-mail: [javascript protected email address]

 telefonicznie: 22 125 51 51

Koszt uczestnictwa :

opłata jednorazowa 8000 złotych przyjmowana do dnia 31 maja br.
opłata ratalna:

  • I rata 1000 zł w chwili zgłoszenia.
  • II rata 3200 zł do dnia 15 kwietnia br.
  • III rata 4200 zł do dnia 31 maja br./ lub do wyczerpania miejsc

Po terminie 31 maja br.  obowiązuje pełna opłata w wysokości 8400 zł 

Kwalifikacja na Klinikę będzie dokonywana na podstawie pierwszeństwa kompletnych zgłoszeń i wpłat.

Informacja: Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za klinikę( I raty, opłaty jednorazowej) prosimy dokonywać w chwili zgłoszenia ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego), pozwoli to na pewne umieszczenie na liście kursantów.

Tylko wniesienie pełnej opłaty za klinikę jest gwarancją miejsca na liście kursantów.

Rezerwacja miejsca:

O potwierdzeniu przyjęcia na studia zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem kliniki  należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto  w wyznaczonym terminie 

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • podanie (możliwośc wydrukowania w czasie skłądania poprzez stronę internetową, w przypadku braku, dostepne w sekretariacie CIS)
  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy dostarczyć pocztą niezwłocznie lub we wskazanym terminie , o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wpłaty prosimy dokonywać :

Bank Pekao S.A.
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za całość  -"Imię i nazwisko, opłata Klinika SI".
W przypadku opłaty ratalnej- "Imię i nazwisko , rata I Klinika SI".

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: [javascript protected email address]Edycja lipiec 2018

Edycja lipiec 2017
Informacje zawarte w niniejszej witrynie centrumsi.pl nie sa prawnie wiażące i nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Co nas wyróżnia?

-265 godzin wiedzy 

-40 najlepszych wykładowców

-4 sale SI wpełni wyposażone

-1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:

Wyślij zgłoszenie


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 -e-mail: [javascript protected email address]

 -telefonicznie: 22 125 51 51


Partnerzy