Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej- Kurs Integracji Sensorycznej 

Instytucja szkoleniowa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: Numer ewidencyjny: 2.14/00063/2022 

EDYCJA LIPIEC 2022 r.- TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ- DO WYCZERPANIA MIEJSC

Sprawdź nową formę studiów podyplomowych AKADEMIA SI - połączenie kliniki SI, kursów specjalistycznych i superwizji  dających uprawnienia na poziomie studiów podyplomowych - szczegóły tutaj

Zostań Terapeutą i Diagnostą Integracji Sensorycznej

Centrum Integracji Sensorycznej oraz Stowarzyszenie Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej w Warszawie ogłasza zapisy na specjalistyczne szkolenie dla przyszłych Terapeutów SI - Klinika Integracji Sensorycznej.

Klinika Integracji Sensorycznej jest metodą szkoleniową w formie specjalistycznego kursu po ukończeniu którego absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej. Program Kliniki SI obejmuje: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia seminaryjne, konsultacje oraz praktyki specjalistyczne w wybranej jednostce na terenie Polski.

Centrum Integracji Sensorycznej organizuje Specjalistyczną Klinikę Szkoleniową raz w roku. 

Termin zajęć:

Jedna Klinika SI to trzy sesje zjazdowe:

 • I sesja - 04/07/2022 - 08/07/2022
 • II sesja - 11/07/2022 -16/07/2022 
 • III sesja - 18/07/2022- 23/07/2022

Miejsce :

Warszawa Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 18.00 ( szczegółowy harmonogram dostępny tylko dla uczestników )

Zajęcia prowadzą eksperci-wykładowcy, praktycy Integracji Sensorycznej zatrudnieni w Centrum Integracji Sensorycznej (lista wykładowców dostępna w zakładce - „Wykładowcy”).

Uczestnicy :

Liczba uczestników Kliniki SI ograniczona.

Klinika przeznaczona jest dla osób posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor Centrum SI Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Program godzinowy Kliniki specjalistycznej: 270 godzin (w tym: 20 godzin pracy własnej i konsultacji oraz 60 godzin praktyk specjalistycznych w wybranej placówce SI w Polsce) Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny- słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących) lub wybranych przez siebie.

Uzyskiwane uprawnienia:

Uzyskanie tytułu - Terapeuta i Diagnosta SI jest szansą na rozpoczęcie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W programie Kliniki SI, nasi wykładowcy, poza wiedzą specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością.

Absolwenci Kliniki SI uzyskują licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu SI.

Certyfikat uprawnia do przeprowadzania diagnozy i terapii w integracji sensorycznej.

Uczestnik ma możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych na oddzielnych preferencyjnych warunkach po ukończeniu kliniki. Szczegółowe informacje dostepne-tutaj

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 •  e-mail: sekretariat@centrumsi.pl
 •  telefonicznie: 22 125 51 51

Koszt uczestnictwa :

 • opłata jednorazowa 8000 złotych przyjmowana do dnia 31 maja br.
  opłata ratalna:
  • I rata 1000 zł w chwili zgłoszenia.
  • II rata 3200 zł do dnia 15 kwietnia br.
  • III rata 4200 zł do dnia 31 maja br./ lub do wyczerpania miejsc. 

Po terminie 31 maja br. obowiązuje pełna opłata w wysokości 8400 zł .

Kwalifikacja na Klinikę będzie dokonywana na podstawie pierwszeństwa kompletnych zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za klinikę prosimy dokonywać w chwili zgłoszenia ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego), pozwoli to na pewne umieszczenie na liście uczestników.

Tylko wniesienie pełnej opłaty za klinikę jest gwarancją miejsca na liście uczestników.

Rezerwacja miejsca:

O potwierdzeniu przyjęcia na kurs zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem kliniki  należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto w wyznaczonym terminie 

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • podanie (możliwość wydrukowania w czasie składania poprzez stronę internetową, w przypadku braku, dostępne w sekretariacie CIS)
  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy dostarczyć pocztą niezwłocznie lub we wskazanym terminie , o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wpłaty prosimy dokonywać :

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za całość  -"Imię i nazwisko, opłata Klinika SI".
W przypadku opłaty ratalnej- "Imię i nazwisko , rata I Klinika SI".

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: dzialfinansowy@ews.edu.pl

Co nas wyróżnia?

 • 265 godzin wiedzy 
 • 40 najlepszych wykładowców
 • 5 sal SI w pełni wyposażonych
 • 2 pracownie SI
 • 1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:

Wyślij zgłoszenie

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 •  e-mail: sekretariat@centrumsi.pl
 •  telefonicznie: 22 125 51 51

Instytucja szkoleniowa wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: Numer ewidencyjny: 2.14/00063/2022 

 

 

To Top ↑