Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

Edycję XXIII wrzesień 2024 BIELSKO-BIAŁA

Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna w Centrum SI są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, a w szczególności dla:

 1. Osób zainteresowanych tematyką integracji sensorycznej, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat tego zagadnienia, np. studenci kierunków takich jak: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Osoby posiadające inne kierunki studiów niezwiązane bezpośrednio z wymienionym powyżej proszone są o kontakt z  Wojciechem Modzelewskim poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl  w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie studiów podyplomowych. 
 2. Terapeutów zajmujących się diagnozowaniem i terapią dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, takich jak terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi czy fizjoterapeuci. Studia te pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomagają w pracy z dziećmi, u których występują trudności z przetwarzaniem sensorycznym.

 3. Nauczycieli, którzy chcą lepiej zrozumieć dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i nauczyć się jakie metody i narzędzia mogą stosować w pracy z nimi, aby ułatwić im funkcjonowanie w szkole.

 4. Osób, które chcą otworzyć praktykę, stworzyć własny gabinet SI lub podjąć pracę w publicznych placówkach branżowych.

 5. Rodziców i opiekunów, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej i nauczyć się jak pomagać mu w codziennym życiu.

Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna w Centrum SI są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe, a także do osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej lub chcą rozpocząć pracę w tej dziedzinie.Wyjątkowy i niezwykle bogaty program studiów daje wszystkim taką możliwość. 

Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Centrum SI posiadają wiele zalet, wśród których można wymienić:

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy - Program studiów podyplomowych w Centrum SI jest opracowany z myślą o tym, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy z zakresu Integracji Sensorycznej. Uczestnicy mają szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, co pozwala na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci z tą diagnozą.

 2. Prowadzący - Kadra dydaktyczna w Centrum SI to wykwalifikowani specjaliści z dziedziny Integracji Sensorycznej, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. W trakcie studiów uczestnicy będą mogli korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Nasi wykładowcy chętnie dzielą się latami zdobytej wiedzy. Sprawdź jacy eksperci wykładowcy na co dzień pracują w Naszym Centrum SI.

 3. Studia dostosowanie do potrzeb Uczestników - Program studiów podyplomowych w Centrum SI jest dostosowany do potrzeb uczestników. Oznacza to, iż program naszych studiów podyplomowych jest tak skonstruowany aby jak najlepiej przygotować przyszłego Terapeutę i Diagnostę Integracji Sensorycznej do pracy w gabinecie SI.

 4. Nasze przedmioty są interesujące i przydatne w praktyce - program studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej to ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczymy praktycznie, nasi uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę, która przyda się im podczas diagnozy i terapii na sali SI. 

 5. Wiedzę teoretyczną możesz studiować we własnym tempie- co to oznacza? możesz zawsze wrócić do nagranych wykładów i powtórzyć to co było interesujące lub umknęło Twojej uwadze. 

 6. Współpraca z gabinetami praktycznymi - W Centrum SI istnieje możliwość odbycia praktyk u specjalistów z dziedziny Integracji Sensorycznej, co daje uczestnikom szansę na zdobycie cennego doświadczenia i nawiązanie kontaktów w branży. Lista zaprzyjaźnionych gabinetów dostępna jest dla wszystkich Naszych uczestników. 

 7. Praktyczne umiejętności - Studia podyplomowe w Centrum SI skupiają się na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Uczestnicy uczą się, jak przeprowadzać diagnozę i terapię, co pozwala na skuteczne wsparcie rozwoju dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

 8. Certyfikat ukończenia i Świadectwo studiów podyplomowych- Po ukończeniu studiów podyplomowych w Centrum SI, uczestnik otrzymuje certyfikat i Świadectwo Ukończenia Studiów podyplomowych dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Certyfikat oraz Świadectwo może pomóc w znalezieniu pracy lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

 

Studia podyplomowe odbywają się w formie hybrydowej. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez Naszych Ekspertów z zastosowaniem platformy MS Teams lub innej. Forma ta daje możliwość uczestniczenia w zajęciach bez wychodzenia z domu, z wykorzystaniem własnego laptopa/ smartphona/ tabletu. Cieszy się ona ogromnym  powodzeniem nie tylko ze względu na oszczędność czasu na dojazdy do naszego Centrum SI ale również budżetu. Po części teoretycznej- zdalnej, rozpoczynamy zajęcia praktyczne, które odbywają się jedynie w specjalistycznych salach z wykorzystaniem sprzętu do SI na miejscu w Bielsku-Białej. Rozwiązanie to daje możliwość wygodnej, bezproblemowej formy przyswajania wiedzy na najwyższym poziomie.  

 • Zajęcia teoretyczne/wykłady- odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams lub innej. Uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do pakietu Microsoft Office 365 wraz z dostępem do aplikacji MS Teams. 
 • Zajęcia praktyczne/ćwiczenia-  odbywają się stacjonarnie w Bielsku-Białej na profesjonalnie wyposażonych salach do integracji sensorycznej.
Zajęcia praktyczne tegorocznej Edycji Wrzesień 2022 odbywają się w placówce Trybik prowadzonej przez jednego z Naszych rewelacyjnych Wykładowców Ekspertów dr Ewę Bartelmus .Pracownia Trybik wyposażona jest w profesjonalny sprzęt do terapii integracji sensorycznej. Na sali znajdziemy wszystkie nowości sprzętowe służące do terapii SI, aby podczas zajęć praktycznych nasi Uczestnicy mogli każdy z nich osobiście przetestować.

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Decyzje w sprawie innych kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Uprawnienia:

 • Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej STiDiS.
 • Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej. 
 • Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie hybrydowej: zdalnej – online dla zajęć wykładowych oraz praktycznej w salach SI dla zajęć specjalistycznych, praktycznych. Na załączonym pliku organizacji roku akademickiego ta adnotacja widnieje jako zjazdy online oraz zajęcia praktyczne/ćwiczenia. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu. 

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 320 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

Jeżeli interesuje Ciebie nowa forma studiów podyplomowych, którą jest Akademi Integracji Sensorycznej kliknij tutaj i dowiedz się więcej. 

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-neuropsychologii rozwojowej
-działania bazowych systemów sensorycznych
-budowy i rozwoju zmysłów
-anatomii człowieka 
-teorii integracji sensorycznej i terminologii
-zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
-rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
-arkuszu obserwacji klinicznej
-obserwacji i diagnozy dzieci 
-oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
-ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne 
-plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
-Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
-budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
-gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
-oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
-oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
-terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
-pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
-podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
-odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
-specyfiki terapii dziecka ze względu na: Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
-planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
-prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
-istota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
-oraz wiele innych

Harmonogram studiów:

Wrzesień 2024  :

Program będzie realizowany w terminie od  września/października  2024 r. do  czerwca/lipca 2025 w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 
Materiał został podzielony na trzy semestry: (15 zjazdów+ terminy awaryjne)

Przykładowa organizacja roku: 

Organizacja Bielsko-Biała Centrum SI 2022-2023.pdf

Informacje dotyczące trwającej edycji studiów dostępne są na Platformie EWS pe.ews.edu.pl po zalogowaniu.

Wykłady prowadzone są on-line dla wszystkich grup.

Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone są stacjonarnie na specjalistycznych salach do integracji sensorycznej.

Facebook

 • W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Centrum SI a Uczestnikami przed rozpoczęciem studiów podyplomowych, a także w czasie ich trwania, zapraszamy do zapisania się do zamkniętej grupy na Facebook’u.
 • Z pewnością wiecie Państwo, iż jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie do komunikacji oraz daje możliwość szybkiego przekazu informacji. 
 • Platformę Facebook wykorzystujemy również do dzielenia się informacjami z życia Uczelni, informujemy o dodatkowych szkoleniach/ konferencjach/ dzielimy się zdjęciami itp.

Link do grupy na Facebooku Edycja 2023: https://www.facebook.com/groups/cis2023

Do grupy na Facebooku przyjmowane są jedynie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów.

Microsoft Ofice 365- MS Teams

Uruchomienie platformy Microsoft Teams:

Każdy uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje dostęp do platformy Office 365 w tym Word/Excel/Ms Teams. Jest to indywidualne darmowe konto dla naszych Uczestników dzięki któremu, mają Państwo dostęp do wspólnych treści/prezentacji. MS Teams służy również  do dostępu on-line i śledzenia wykładów w tej formie.Szczegółowe informacje dotyczące Państwa kont Office365 oraz sposobu logowania wyślemy Państwu w oddzielnym e-mailu po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zapisy na studia :

(kliknij wypełnij zgłoszenie)

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą :

Zapisy i wpłata do dnia 1 sierpnia br.

 • Wpisowe-300 zł
 • Czesne:
  • semestr I - 3000 zł -  w chwili zgłoszenia/ do wyczerpania miejsc do dnia 1 sierpnia br.
  • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2025 r.
  • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2025 r.

Wpłata ratalna: I+II+III= 9000zł + wpisowe
Wpłata jednorazowa: 8500 zł + wpisowe do dnia 1 sierpnia br.

Przy wpłacie jednorazowej do dnia 1 sierpnia br. za trzy semestry opłata za czesne wynosi 8500zł nie 9000 zł + wpisowe.

Zapisy i wpłata po dniu 1 sierpnia br.

 • Wpisowe-300 zł
 • Czesne:
  • semestr I - 3500 zł -  w chwili zgłoszenia/ do wyczerpania miejsc
  • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2025 r.
  • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2025 r.

Wpłata ratalna: I+II+III= 9500 zł +wpisowe
Wpłata jednorazowa: 9000 zł* +wpisowe po dniu 1 sierpnia br.

Przy wpłacie jednorazowej po dniu 1 sierpnia br. za trzy semestry opłata za czesne wynosi 9000 zł nie 9500 zł + wpisowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa wraz z wpisowym daje gwarancję miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna. Decyduje kolejność wpłat. 

Organizator przewiduje jedną grupę ćwiczeniową.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia studiów. 

Uwaga:

 • Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 • Liczba miejsc jest ogranicznona.

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Faktury:

Faktury wystawiane są za dokonaną płatność. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wysłanie e-maila z pełnymi danymi do faktury na adres: sekretariat@centrumsi.pl

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI Bielsko-Biała".

Wybierz mądrze. Zapisy na studia przyjmujemy poprzez:

Formularz rekrutacyjny

To Top ↑