Studia podyplomowe uzupełniające dla terapeutów integracji sensorycznej posiadających certyfikat II ° i terapeutów Kliniki Integracji Sensorycznej

Edycja Wrzesień 2024 - trwa przyjmowanie zgłoszeń

Rekrutacja otwarta jest do dnia 15 września 2024 r. 

Sylwetka kandydata:

 • wykształcenie wyższe
 • ukończony kurs IIº Integracji Sensorycznej lub klinika integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej 

W związku z niejasnymi przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz.U.2017 poz. 1575). Centrum Integracji Sensorycznej utworzyło wyjątkowe studia podyplomowe dla osób które posiadają ukończony kurs II stopnia Integracji Sensorycznej lub Klinikę Integracji Sensorycznej.

Program studiów został specjalnie przygotowany dla ww. osób i jest uzupełnieniem już posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Obejmuje m.in. treści z zakresu:

 • Arkusz  obserwacji klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
 • Ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne w praktyce
 • Postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
 • Plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
 • Terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
 • Specyfiki terapii dziecka ze względu na: Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
 • Personalizacja algorytmu masażu z uwzględnieniem różnych technik manulanych w dysfunkcjach sensorycznych
 • Stymulacja prawidłowego rozwoju mowy
 • Lateralizacja I KISS
 • Terapia SI niemowląt i małych dzieci ze wzmożonym i obniżonym napięciem mięśni
 • Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi
 • inne...

Zdobyta wiedza i umiejętności podczas kursu II stopnia lub kliniki integracji sensorycznej oraz indywidualna praktyka uczestnika zostaje zaliczona na poczet studiów podyplomowych zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Uzupełniające studia podyplomowe Integracja sensoryczna zostały podzielone na część praktyczną i teoretyczną obowiązkową - 80-100 godzin oraz część praktyki indywidualnej (odbytej podczas stażu pracy jako terapeuta integracji sensorycznej) – 80 godzin, która zostaje zaliczona na poczet studiów podyplomowych.

Studia prowadzą eksperci z dziedziny integracji sensorycznej, których biogramy dostępne są w zakładce wykładowcy(kliknij)

Forma sprawdzenia wiedzy- egzamin końcowy

Uczestnicy studiów podyplomowych posiadających ukończoną klinikę integracji sensorycznej zdają jeden egzamin końcowy poprzez platformę egzaminacyjną na podstawie uzyskiwanej wiedzy i przekazanych materiałów podczas całego toku studiów. Podejście do egzaminu końcowego odbywa się w warunkach sprzyjających uczestnikowi studiów podyplomowych. Jest to bezstresowa forma sprawdzania wiedzy i umiejętności Naszych uczestników. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce egzamin.

Uczestnicy studiów podyplomowych nie piszą prac dyplomowych.

Uzyskiwane dokumenty :

Świadectwo 3 semestralnych studiów podyplomowych integracja sensoryczna. 

Rozpoczęcie październik 2024 r.  Zakończenie czerwiec/lipiec 2025 r. 

Zajęcia na studiach podyplomowych uzupełniających zostały podzielone na 3-4 zjazdy praktyczne odbywające się w sobotę i niedzielę. 

Szczegółowy harmonogram z podziałem na zjazdy dostępny dla uczestników.

Planowane terminy zjazdów:

Zajęcia teoretyczne (on-line)

sobota-niedziela

Zajęcia praktyczne:

sobota-niedziela

Miejsce odbywania się zajęć:

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, Warszawa .

Informujemy, że ww. forma dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób posiadających ukończony kurs II stopnia lub klinikę integracji sensorycznej. 

Liczba uczestników ograniczona: 25-35 osób w grupie.

Organizator przewiduje 1 grupę ćwiczeniową, w przypadku dużego zainteresowania, na potrzeby studiów podyplomowych zostanie utworzona kolejna grupa. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia studiów. 

Koszt uczestnictwa:

3500 zł opłata jednorazowa obowiązuje do dnia 1 września br.

4000 zł opłata ratalna- 4 raty po 1000 zł 

 • I rata w chwili zgłoszenia.
 • II rata do 30 listopada 2023 r.
 • III rata do 31 styczeń 2024 r. 
 • IV rata do 31 marzec 2024 r. 

Opłaty:

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie : 

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia uzupełniające SI".

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z sekretariatem poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl

Rekrutacja w toku:

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na edycję wrzesień 2024 r.  Rekrutacja otwarta jest do dnia 15 września 2024 r. 

Wypełnij i wyślij podanie poprzez link poniżej wyraźnie zaznaczając: Przyjęcie na Studia Podyplomowe Uzupełniające dla II stopnia i Kliniki SI
 
Wyślij zgłoszenie(kliknij)
To Top ↑