Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna Jesteśmy Gotowi na Online

Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na:

-Edycję XII wrzesień 2020 


JESTEŚMY GOTOWI NA ONLINE 


Obecna sytuacja oraz zdobyte doświadczenie podczas prowadzenia zajęć w formie zdalnej w aktualnych dwóch edycjach studiów podyplomowych integracja sensoryczna, utwierdziło nas w przekonaniu, iż takie rozwiązanie będzie najdogodniejszą formą dla Uczestników Naszych studiów.  Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu integracji sensorycznej od dawna prowadzone są w formie zdalnej na całym świecie, a w formie hybrydowej od 2 edycji również na Naszej Uczelni.

Na obecnych edycjach studiów podyplomowych SI zastosowana formuła hybrydowa, cieszy się dużym powodzeniem. Po części teoretycznej- zdalnej, rozpoczynamy zajęcia praktyczne, które odbywają się jedynie w specjalistycznych salach z wykorzystaniem sprzętu do SI. Rozwiązanie to daje możliwość wygodnej, bezproblemowej a przede wszystkim bezpiecznej formy przyswajania wiedzy na najwyższym poziomie.  

Uczelnia dbając o Państwa bezpieczeństwo zmniejszyła ilość osób w grupach oraz utworzyła dodatkowe grupy, rozdzielając jednocześnie Państwa na dodatkowe zjazdy. Wszystkie te działania zmierzają ku podnoszeniu komfortu pracy na zajęciach praktycznych z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. 

Dajemy Państwu możliwości wyboru grupy ćwiczeniowej już na etapie rekrutacji. Jest to dodatkowym atut i ukazuje kwestię przemodelowania pracy Uczelni, która istniejąc od 20 lat zawsze starała się, z wieloma sukcesami, wyprzedzać swoim programem oraz możliwościami inne Uczelnie.

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Uprawnienia:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznej, legitymację terapeuty  i diagnosty SI oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 

Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie hybrydowej: zdalnej – online dla zajęć wykładowych oraz praktycznej w salach SI dla zajęć specjalistycznych, praktycznych. Na załączonym pliku organizacji roku akademickiego ta adnotacja widnieje jako prawdopodobne zjazdy online oraz zajęcia praktyczne/ćwiczenia. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (patrz: lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu. 

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 350 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-neuropsychologii rozwojowej
-działania bazowych systemów sensorycznych
-budowy i rozwoju zmysłów
-anatomii człowieka 
-teorii integracji sensorycznej i terminologii
-zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
-rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
-arkuszu obserwacji klinicznej
-obserwacji i diagnozy dzieci 
-oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
-ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne 
-plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
-Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
-budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
-gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
-oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
-oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
-terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
-pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
-podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
-odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
-specyfiki terapii dziecka ze względu na  : Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, : Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
-planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
-prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
-iostota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
-oraz wiele innych

Harmonogram studiów:

Wrzesień 2020  :

Program będzie realizowany w terminie od  10 października  2020 r. do  lipca 2021 w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 
Materiał został podzielony na trzy semestry: (15 zjazdów+ terminy awaryjne)

Orgaznizacja roku (edycja wrzesień 2020) : 

Pobierz 2020-2021-organizacja-roku-sp-.pdf

Warto zwrócić uwagę, iż poza zajęciami, które odbywają się łącznie dla wszystkich grup istnieje dodatkowy podział na grupy. Zajęcia nie zawsze odbywają się w tych samych terminach. Takie rozwiązanie daje możliwość bezpieczniejszego prowadzenia zajęć praktycznych. Wyboru grupy dokonujecie Państwo przy wysyłaniu podania.

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO :

 • GRUPY A1-A3- 10 PAŹDZIERNIKA 2020 r.  godz. 9:00
 • GRUPY A4-A6- 11 PAŹDZIERNIKA 2020 r.  godz. 9:00

UWAGA

Osoby, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem roku akademickiego i z przyczyn osobistych nie chcą uczestniczyć w zajęciach organizacyjnych oraz 
w wykładzie inauguracyjnym mają możliwość skorzystania z uczestniczenia w wykładzie inauguracyjnym online poprzez platformę MS TEAMS.

WYKŁADY PROWADZONE ONLINE DLA WSZYSTKIUCH GRUP A1-A6:

 • wykład inauguracyjny 10 października
 • 24/25 października
 • 7/8 listopada
 • 21/22 listopada
 • 5/6 grudnia
 • 19/20 grudnia
 • 9/10 stycznia
 • 23/24 stycznia

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Grupy A1-A3 planowane terminy zjazdów zajęć praktycznych/ćwiczeń ustalone zostały w dniach :

 • 6/7 lutego
 • 6/7 marca
 • 27/28 marca
 • 10/11 kwietnia
 • 24/25 kwietnia
 • 8/9 maja
 • 12/13 czerwca

Grupy A4-A6 planowane terminy zjazdów zajęć praktycznych/ćwiczeń ustalone zostały w dniach :

 • 6/7 lutego
 • 20/21 lutego
 • 13/14 lutego
 • 27/28 marca
 • 24/25 kwietnia
 • 15/16 maja
 • 29/30 maja

Część z powyższych oraz pozostałe terminy są wspólne dla grup A1-A6. Proszę o sprawdzenie załącznika, ukazującego pełną organizację roku wraz z podziałem na grupy.

ZAPISY DO GRUP:

Mają Państwo możliwość wyboru w jakiej grupie chcą Państwo uczestniczyć. Należy zaznaczyć wybór grupy przy wysyłaniu podania o przyjęcie na studia. W przypadku braku wyboru Uczestnicy przydzielani są do grup losowo.

Proszę mieć na uwadze, iż ilość miejsc w grupach jest ograniczona.  Aktualnie grupy dzielą się na A1, A2, A3, A4, A5, A6.

Przy wyborze grupy podczas wypełniania podania należy oczekiwać na potwierdzenie zapisania się do grupy. (Odpowiedź uzyskacie Państwo poprzez e-mail/telefonicznie lub SMS)

Po wysłaniu podania Sekretariat Centrum SI poinformuje Państwa o tym czy podanie zostało rozpatrzone pozytywnie i czy jesteście Państwo w zadeklarowanej przez siebie grupie.

W przypadku braku możliwości wybrania z podania grupy np. A1 oznaczać to będzie, iż miejsca w danej grupie zostały wyczerpane.

FACEBOOK

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Centrum SI a Uczestnikami wszystkie osoby zapraszamy do zapisania się do zamkniętej grupy na Facebook’u. Z pewnością wiecie Państwo, iż jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie do komunikacji oraz daje możliwość szybkiego przekazu informacji. 

Platformę Facebook wykorzystujemy również do dzielenia się informacjami z życia Uczelni, informujemy o dodatkowych szkoleniach/ konferencjach/ dzielimy się zdjęciami itp.

LINK DO GRUPY NA FACEBOOKU : https://www.facebook.com/groups/cis2020sp/

DO DANEJ GRUPY PRZYJMOWANI SĄ JEDYNIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PODCZAS REKRUTACJI.

MICROSOFT OFFICE 365- MS TEAMS

Uruchomienie platformy Microsoft TEAMS :

Dodatkowym narzędziem z którego będziemy korzystać i które będzie wdrażane już od następnego tygodnia jest Platforma Microsoft Teams. Każdy uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje dostęp do platformy Office 365 w tym Word/Excel/Ms Teams. Jest to indywidualne darmowe konto dla naszych Uczestników dzięki któremu maja Państwo dostęp do wspólnych treści/prezentacji a także w szczególności służy ono do dostępu online i śledzenia wykładów w tej formie.

Szczegółowe informacje dotyczące Państwa kont Office365 oraz sposobu logowania wyślemy Państwu w oddzielny e-mailu po zakończeniu procesu rekrutacji.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • 31 sierpnia - 1 października br.- terminy dostarczania kompletów dokumentów wraz z możliwością odbioru materiałów dla Uczestników (książki).  Osoby, które już dostarczyły wymagane dokumenty a chcą odebrać materiały przed rozpoczęciem roku akademickiego, po ich odbiór zapraszamy  wraz z wypełnioną umową ( 2 egzemplarze) do Sekretariatu Centrum SI w godzinach pracy Sekretariatu.
 • 10/11 października br.- rozpoczęcie roku akademickiego. Termin dostarczenia kompletu dokumentów.

Zapisy na studia :

(kliknij wypełnij zgłoszenie)

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą :

InformacjaZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia, opłaty wpisowego, I raty lub opłaty całościowej ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa wraz z wpisowym jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Przy zgłoszeniu należy opłacić:

Wpisowe - 200 zł 
Opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).
Opłatę za pierwszy semestr należy wnosić niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia.

Harmonogram wpłat edycja wrzesień :

 • semestr I - 2200 zł -  opłata do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 • semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2021 r.
 • semestr III - 2800 zł- opłata do dnia 30 marca 2021 r.

Wpłata ratalna: I+II+III=7500 zł + wpisowe
Wpłata jednorazowa: 7000 zł* + wpisowe

Promocja:
Przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry opłata wynosi 7000* zł nie 7500 zł + wpisowe 

Uwaga:

W przypadku rezygnacji po 1 sierpnia 2020 r. (dotyczy edycji wrześniowej) oraz 1 stycznia 2020 r. (dotyczy edycji luty)  - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi .

*Opłaty jednorazowej można dokonywać do dnia 1 stycznia 2020 r. (dotyczy edycji luty) oraz 1 sierpnia 2020 r. (dotyczy edycji wrześniowej) 

Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi, brak spełnienia warunku terminu. 

Opłaty wnosimy : 

Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: dzialfinansowy@ews.edu.pl

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Pozostałe wpisy

To Top ↑