Agnieszka Słoniowska

  • Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji warszawskiej AWF, którą ukończyłam w 2000r uzyskując tytuł magistra. Praca z dziećmi od początku była moja pasją, dlatego rozwijałam swoje zainteresowania na kursach terapii funkcjonalnej PNF(2003r) oraz kinesiotapingu w pediatrii (2010r,2018r). Ukończenie kursów integracji sensorycznej (2004r) oraz NDT- Bobath Baby(2007r, 2013r) przyczyniło się do skupienia mojej pasji na niemowlętach. Chustonoszenie i masaż niemowlęcia początkowo jako pasja rodzicielska przerodził się w pasję zawodową i od 2009 roku szkolę instruktorów masażu Shantala Special Care.
  • Na przestrzeni lat zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi z bardzo różnymi wyzwaniami a więc pracując w Domu Małego Dziecka, oprócz czysto fizjoterapeutycznych aspektów, miałam sposobność obserwować wpływ relacji na rozwój dziecka, z kolei w poradniach Promyk i Orticus przyglądałam się bardziej rozwojowi procesów widzenia i kształtowania się małej motoryki.  Dłuższy czas wspierałam rodziców w ramach wizyt domowych, co pozwoliło mi wchodzić w głębsze relacje i tym samym widzieć dziecko nie jako „jednostkę neuromotoryczną” a konkretną osobę, w konkretnym systemie rodziny. Główne trudności, z którymi zgłaszali się rodzice dzieci to: zaburzenia karmienia piersią, trudność w uspokojeniu niemowlęcia i zaburzenia snu, zaburzenia napięcia mięśniowego, trudności w rozwoju komunikacji i samodzielnego jedzenia. To był bardzo cenny czas i jestem wdzięczna za okazane zaufanie wszystkim moim pacjentom. To doświadczenie pozwoliło mi przenieść zdobyte umiejętności na grunt gabinetu i od 2016 roku spotykam się z pacjentami głównie w poradni.
  • Coraz bardziej przyglądam się dziecku całościowo, w kontekście powiązania aspektów ruchowych z kształtowaniem więzi, procesów regulacji (odżywiania, snu, komunikowania potrzeb), rozwoju społecznego, poznawczego i emocjonalnego.
  • Oprócz wspomnianych wyżej “większych” kursów, co roku uczestniczę w wielu konferencjach i weekendowych szkoleniach, ogólnie mówiąc dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, wczesnego wykrywania autyzmu i pracy z dzieckiem z ASD i ADHD.
  • Ponieważ mam ogromny przywilej tworzenia rodziny i towarzyszenia w życiu czwórce naszych dzieci, to doświadczenia związane z różnymi ich wyzwaniami i wysiłek włożony w rozwój naszych relacji miały ogromny wpływ na zrozumienie innych rodziców, wytyczanie priorytetów w terapii i postrzegania dziecka jako jeden z elementów większego systemu. Stąd obecnie w mojej pracy bardzo skupiam się na wspieraniu rodzica i jest ono dla mnie równie ważne co wskazówki do pracy stricte fizjoterapeutycznej z dzieckiem.
  • Więcej informacji nt. mojej działalności można odnaleźć na stronach:
    - www.fizjoterapia.waw.pl
    - www.shantala.com.pl

Nasi eksperci wykładowcy

Beata Kuczewska - Kiełbus

Ilona Gosiewska

Izabela Grzebna

Mateusz Szczepaniak D.O.

dr Iwona Palicka

Marta Surga

Anna Parakiewicz

Agnieszka Słoniowska

Małgorzata Słomczyńska

Aleksandra Listwoń

Paulina Zaręba-Fus

Weronika Piskadło

dr Ewa Bartelmus

Bogna Stępień-Błachowiak

Wojciech Kozłowski

Anna Chacińska

dr Anna Szczepaniak

Aleksandra Charęzińska

Monika Perkowska

Barbara Witkowska

Anna Więckowska

Aleksandra Światowska

Małgorzata Skiba

Anna Sass

Agnieszka M.Samuś

Elżbieta Konopacka

Agnieszka Kochańska

Justyna Broda

Marta Baj-Lider

Joanna Lisiecka - Lunkiewicz

Ruth Cutajar

Magdalini Keramtzi

Ebru Sidar

To Top ↑