Agnieszka Słoniowska

  • Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji warszawskiej AWF, którą ukończyłam w 2000r uzyskując tytuł magistra. Praca z dziećmi od początku była moja pasją, dlatego rozwijałam swoje zainteresowania na kursach terapii funkcjonalnej PNF(2003r) oraz kinesiotapingu w pediatrii (2010r,2018r). Ukończenie kursów integracji sensorycznej (2004r) oraz NDT- Bobath Baby(2007r, 2013r) przyczyniło się do skupienia mojej pasji na niemowlętach. Chustonoszenie i masaż niemowlęcia początkowo jako pasja rodzicielska przerodził się w pasję zawodową i od 2009 roku szkolę instruktorów masażu Shantala Special Care.
  • Na przestrzeni lat zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi z bardzo różnymi wyzwaniami a więc pracując w Domu Małego Dziecka, oprócz czysto fizjoterapeutycznych aspektów, miałam sposobność obserwować wpływ relacji na rozwój dziecka, z kolei w poradniach Promyk i Orticus przyglądałam się bardziej rozwojowi procesów widzenia i kształtowania się małej motoryki.  Dłuższy czas wspierałam rodziców w ramach wizyt domowych, co pozwoliło mi wchodzić w głębsze relacje i tym samym widzieć dziecko nie jako „jednostkę neuromotoryczną” a konkretną osobę, w konkretnym systemie rodziny. Główne trudności, z którymi zgłaszali się rodzice dzieci to: zaburzenia karmienia piersią, trudność w uspokojeniu niemowlęcia i zaburzenia snu, zaburzenia napięcia mięśniowego, trudności w rozwoju komunikacji i samodzielnego jedzenia. To był bardzo cenny czas i jestem wdzięczna za okazane zaufanie wszystkim moim pacjentom. To doświadczenie pozwoliło mi przenieść zdobyte umiejętności na grunt gabinetu i od 2016 roku spotykam się z pacjentami głównie w poradni.
  • Coraz bardziej przyglądam się dziecku całościowo, w kontekście powiązania aspektów ruchowych z kształtowaniem więzi, procesów regulacji (odżywiania, snu, komunikowania potrzeb), rozwoju społecznego, poznawczego i emocjonalnego.
  • Oprócz wspomnianych wyżej “większych” kursów, co roku uczestniczę w wielu konferencjach i weekendowych szkoleniach, ogólnie mówiąc dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, wczesnego wykrywania autyzmu i pracy z dzieckiem z ASD i ADHD.
  • Ponieważ mam ogromny przywilej tworzenia rodziny i towarzyszenia w życiu czwórce naszych dzieci, to doświadczenia związane z różnymi ich wyzwaniami i wysiłek włożony w rozwój naszych relacji miały ogromny wpływ na zrozumienie innych rodziców, wytyczanie priorytetów w terapii i postrzegania dziecka jako jeden z elementów większego systemu. Stąd obecnie w mojej pracy bardzo skupiam się na wspieraniu rodzica i jest ono dla mnie równie ważne co wskazówki do pracy stricte fizjoterapeutycznej z dzieckiem.
  • Więcej informacji nt. mojej działalności można odnaleźć na stronach:
    - www.fizjoterapia.waw.pl
    - www.shantala.com.pl

Nasi eksperci wykładowcy

Katarzyna Czech

Beata Kuczewska - Kiełbus

Ilona Gosiewska

Izabela Grzebna

Mateusz Szczepaniak D.O.

dr Iwona Palicka

Marta Surga

Anna Parakiewicz

Agnieszka Słoniowska

Małgorzata Słomczyńska

Aleksandra Listwoń

Paulina Zaręba-Fus

dr Ewa Bartelmus

Bogna Stępień-Błachowiak

Wojciech Kozłowski

Anna Chacińska

dr Anna Szczepaniak

Aleksandra Charęzińska

Monika Perkowska

Barbara Witkowska

Aleksandra Światowska

Małgorzata Skiba

Anna Sass

Agnieszka M.Samuś

Elżbieta Konopacka

Agnieszka Kochańska

Justyna Broda

Marta Baj-Lider

Joanna Lisiecka - Lunkiewicz

Ruth Cutajar

Magdalini Keramtzi

Ebru Sidar

To Top ↑