Agnieszka M.Samuś

 • neurologopeda, oligofrenopedagog,
 • terapeuta pedagogiczny,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • trener i terapeuta Bilateralnej Integracji oraz neurorozwoju INPP,
 • terapeuta treningów słuchowych Johansen-JIAS i Neuroflow,
 • ukończone szkolenia Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w obrębie I-II Modułu;
 • wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, Kujawsko–Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).
 • Specjalizuje się przede wszystkim wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci o podłożu neurologicznym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami komunikacji językowej (dzieci ze spektrum autyzmu, ZA, SLI, afazją, z zespołami wad genetycznych, mpdz, dysleksją, etc.).
 • W 2005 roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim, w którym prowadzi diagnozę i terapię dzieci oraz dorosłych.
 • W pracy preferuje głównie metody sensoryczno-motoryczne, będące fundamentalnym czynnikiem wspierającym prawidłowy rozwój człowieka.
 • Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
 • Jest współautorką programu szkolenia „Wzrok i widzenie”, którego celem jest usprawnianie funkcji wzrokowych i procesów widzenia w szerokim holistycznym ujęciu.
 • Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych przybliżając tematykę zaburzeń integracji sensorycznej, przetwarzania wzrokowego, przetwarzania słuchowego, ADHD/ADD, Syndromu KiSS, szczególnie w aspekcie trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci oraz dorosłych.
 • Związana z Centrum Integracji Sensorycznej od początku, współautor programu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Nasi eksperci wykładowcy

Katarzyna Czech

Beata Kuczewska - Kiełbus

Ilona Gosiewska

Izabela Grzebna

Mateusz Szczepaniak D.O.

dr Iwona Palicka

Marta Surga

Anna Parakiewicz

Agnieszka Słoniowska

Małgorzata Słomczyńska

Aleksandra Listwoń

Paulina Zaręba-Fus

dr Ewa Bartelmus

Bogna Stępień-Błachowiak

Wojciech Kozłowski

Anna Chacińska

dr Anna Szczepaniak

Aleksandra Charęzińska

Monika Perkowska

Barbara Witkowska

Aleksandra Światowska

Małgorzata Skiba

Anna Sass

Agnieszka M.Samuś

Elżbieta Konopacka

Agnieszka Kochańska

Justyna Broda

Marta Baj-Lider

Joanna Lisiecka - Lunkiewicz

Ruth Cutajar

Magdalini Keramtzi

Ebru Sidar

To Top ↑