Aleksandra Listwoń

Absolwentka Uniwersystetu Wrocławskiego oraz absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala.Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, techniki Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.

 

Ukończone studia z zakresu logopedii/neurlogopedii

 • 2011-2013 Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczą, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu, studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym
 • 2009-2011 Podyplomowe studia w zakresie logopedii ogólnej – kwalifikacyjne, Instytut Filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

Kursy i szkolenia

  • 2017 Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej, Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Krosno
  • 2017 Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii, Usługi logopedyczno-szkoleniowe dr Anna Regner, Wrocław
  • 2017 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł I, Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2017 Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA, Krosno
  • 2017 Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić?, Fundacja 21, Krosno
  • 2017 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł V, Neurologiczne i praktyczne aspekty Metody Padovan®, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2017 Emmett Technique Module 3, Emmett Therapies, Wrocław
  • 2017 Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2017 Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2017 Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2017 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin
  • Poprowadzenie warsztatu "Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w teorii i w praktyce logopedycznej"
  • 2017 Kurs instruktorski Masażu Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala, Szkoła Trenerów Shantala, Fundacja 21, Krosno Uzyskanie tytułu Instruktora Masażu Shantala
  • 2017 Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Morales, Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska, Wrocław
  • 2017 Koncepcja Castillo Moralesa, Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska, Wrocław
  • 2017 Manipulacje ustno-twarzowe - techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból -moduł 2, Usługi logopedyczno-szkoleniowe dr Anna Regner, Wrocław
  • 2017 Moduł praktyczny II Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – funkcje
  • 2017 Moduł praktyczny II Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – funkcje reflektoryczno-wegetatywne, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2017 Diagnoza i terapia afazji, Fundacja 21, Krosno
  • 2017 Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, Usługi logopedycznoszkoleniowedr Anna Regner, Wrocław
  • 2017 Praktyczne zastosowanie terapii M. Montessori z SOSW w Krośnie, SOSW, Krosno
  • 2017 Emmett Technique Module 1 and 2, Emmett Therapies, Wrocław
  • 2017 Terapia ręki oraz zintegrowany trening pisania Sihand, Orticus Centrum terapii widzenia i rozwoju, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Children Developmental Dyspraxia (DCD), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, Bydgoszcz
  • 2016 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz®, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa
  • 2016 Metoda Integracji Sensorycznej (SI) - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu, ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rzeszów
  • 2016 Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci (K-Taping therapist training for paediatrics), Fundacja 21 oraz K-Taping Academy, Krosno
  • 2016 Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji , Fundacja 21, Krosno
  • 2016 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.3, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS), BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii, Wrocław Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21"
  • 2016 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł IV, Teoria zmysłów, integracja sensomotoryczna, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autystycznego, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2016 Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa pt. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: interakcje – porozumienie – dialog, Urząd Miejski w Dębicy, Dębica Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21"
  • 2016 III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy, Uniwersytet Śląski, Agere Aude, Katowice
  • 2016 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.2, Fundacja 21, Krosno Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21"
  • 2016 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł III, Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2016 Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Kinezjotaping w Logopedii, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego, moduł II ,warsztaty neurologopedyczne, LOGOPEDIA – szkolenia i terapia, Rzeszów
  • 2016 Theory and Practice of Transcranial Brain Stimulation (TMS, tDCS, tACS), Klinika Neuropsychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego, Getynga, Niemcy
  • 2016 You can talk – po prostu mów, podstawy logopedii medialnej dla pracujących głosem, cz.1, Fundacja 21, Krosno, prowadząca szkolenie
  • 2015 Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów, model wspomagania pracy oczu i mózgu, szkolenie z zakresu ortoptyki, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, Warszawa
  • 2015 AAC Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2015 W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+, szkolenie prowadzone metodą Klanzy, Fundacja 21, Krosno
  • 2015 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Katowice
  • 2015 Kinezjotaping w logopedii ( K-Taping therapist for speech therapy), Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”, Wrocław
  • 2015 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł II, Funkcje orofacjalne, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2015 Moduł praktyczny I Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – ćwiczenia ciała, Pro Synapse, Gdańsk Pro Synapse, Gdańsk
  • 2015 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł I , Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2015 Seminarium naukowe cz. II – Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
  • 2014 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania diagnozy
  • 2014 Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego, moduł I, warsztaty neurologopedyczne, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
  • 2014 IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej 20-lecie wrocławskiej logopedii, Podyplomowe Studia Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z zaburzeniami sprzężonymi. Dziecko wentylowane mechanicznie. Studium przypadku"
  • 2014 Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych/w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG, moduł III, warsztaty neurologopedyczne, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
  • 2012 Zaburzenia rozwoju mowy – wybrane metody diagnozy i terapii, sympozjum, Fundacja
  • Promyk Słońca, Wrocław
  • 2011-2012 Kurs z metody psychostymulacyjnej „Dyna-Lingua M.S.”, Pracownie „DYNA-LINGUA M.S.”, Wrocław
  • uzyskanie uprawnień stosowania metody
  • 2012 Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja, konferencja, Fundacja „Potrafię Pomóc”, Katedra i Zakład Genetyki Akademii Medycznej i inni, Wrocław
  • 2010 Szkolenie logopedyczne, pt. Zaburzenia mowy na tle autyzmu, Uniwersytet Wrocławski
  • 2010 Specjalistyczne Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego, Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Wrocław Certyfikat terapeuty dysleksjii
  • 2007-2008 Zawodowy kurs masażu, Wrocław Przygotowanie do zawodu masażysty

Nasi eksperci wykładowcy

Beata Kuczewska - Kiełbus

Ilona Gosiewska

Izabela Grzebna

Mateusz Szczepaniak D.O.

dr Iwona Palicka

Marta Surga

Anna Parakiewicz

Agnieszka Słoniowska

Małgorzata Słomczyńska

Aleksandra Listwoń

Paulina Zaręba-Fus

Weronika Piskadło

dr Ewa Bartelmus

Bogna Stępień-Błachowiak

Wojciech Kozłowski

Anna Chacińska

dr Anna Szczepaniak

Aleksandra Charęzińska

Monika Perkowska

Barbara Witkowska

Anna Więckowska

Aleksandra Światowska

Małgorzata Skiba

Anna Sass

Agnieszka M.Samuś

Elżbieta Konopacka

Agnieszka Kochańska

Justyna Broda

Marta Baj-Lider

Joanna Lisiecka - Lunkiewicz

Ruth Cutajar

Magdalini Keramtzi

Ebru Sidar

To Top ↑