Aleksandra Listwoń

Absolwentka Uniwersystetu Wrocławskiego oraz absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala.Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, techniki Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.

 

Ukończone studia z zakresu logopedii/neurlogopedii

 • 2011-2013 Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczą, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu, studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym
 • 2009-2011 Podyplomowe studia w zakresie logopedii ogólnej – kwalifikacyjne, Instytut Filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

Kursy i szkolenia

  • 2017 Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej, Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Krosno
  • 2017 Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii, Usługi logopedyczno-szkoleniowe dr Anna Regner, Wrocław
  • 2017 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł I, Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2017 Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA, Krosno
  • 2017 Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD. Jak sobie z nimi radzić?, Fundacja 21, Krosno
  • 2017 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł V, Neurologiczne i praktyczne aspekty Metody Padovan®, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2017 Emmett Technique Module 3, Emmett Therapies, Wrocław
  • 2017 Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2017 Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2017 Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2017 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, Lublin
  • Poprowadzenie warsztatu "Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w teorii i w praktyce logopedycznej"
  • 2017 Kurs instruktorski Masażu Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala, Szkoła Trenerów Shantala, Fundacja 21, Krosno Uzyskanie tytułu Instruktora Masażu Shantala
  • 2017 Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Morales, Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska, Wrocław
  • 2017 Koncepcja Castillo Moralesa, Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska, Wrocław
  • 2017 Manipulacje ustno-twarzowe - techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból -moduł 2, Usługi logopedyczno-szkoleniowe dr Anna Regner, Wrocław
  • 2017 Moduł praktyczny II Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – funkcje
  • 2017 Moduł praktyczny II Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – funkcje reflektoryczno-wegetatywne, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2017 Diagnoza i terapia afazji, Fundacja 21, Krosno
  • 2017 Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, Usługi logopedycznoszkoleniowedr Anna Regner, Wrocław
  • 2017 Praktyczne zastosowanie terapii M. Montessori z SOSW w Krośnie, SOSW, Krosno
  • 2017 Emmett Technique Module 1 and 2, Emmett Therapies, Wrocław
  • 2017 Terapia ręki oraz zintegrowany trening pisania Sihand, Orticus Centrum terapii widzenia i rozwoju, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Children Developmental Dyspraxia (DCD), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, Bydgoszcz
  • 2016 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz®, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa
  • 2016 Metoda Integracji Sensorycznej (SI) - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu, ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rzeszów
  • 2016 Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci (K-Taping therapist training for paediatrics), Fundacja 21 oraz K-Taping Academy, Krosno
  • 2016 Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikacji , Fundacja 21, Krosno
  • 2016 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.3, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS), BioMed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii, Wrocław Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21"
  • 2016 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł IV, Teoria zmysłów, integracja sensomotoryczna, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autystycznego, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2016 Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa pt. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: interakcje – porozumienie – dialog, Urząd Miejski w Dębicy, Dębica Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21"
  • 2016 III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy, Uniwersytet Śląski, Agere Aude, Katowice
  • 2016 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, cz.2, Fundacja 21, Krosno Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z trisomią 21"
  • 2016 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł III, Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2016 Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Kinezjotaping w Logopedii, Fundacja 21, Krosno
  • 2016 Wczesne zaburzenia funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego, moduł II ,warsztaty neurologopedyczne, LOGOPEDIA – szkolenia i terapia, Rzeszów
  • 2016 Theory and Practice of Transcranial Brain Stimulation (TMS, tDCS, tACS), Klinika Neuropsychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego, Getynga, Niemcy
  • 2016 You can talk – po prostu mów, podstawy logopedii medialnej dla pracujących głosem, cz.1, Fundacja 21, Krosno, prowadząca szkolenie
  • 2015 Uczenie się poprzez widzenie, ćwiczenia dla uczniów, model wspomagania pracy oczu i mózgu, szkolenie z zakresu ortoptyki, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, Warszawa
  • 2015 AAC Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
  • 2015 W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+, szkolenie prowadzone metodą Klanzy, Fundacja 21, Krosno
  • 2015 Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Katowice
  • 2015 Kinezjotaping w logopedii ( K-Taping therapist for speech therapy), Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”, Wrocław
  • 2015 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł II, Funkcje orofacjalne, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2015 Moduł praktyczny I Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan® – ćwiczenia ciała, Pro Synapse, Gdańsk Pro Synapse, Gdańsk
  • 2015 Seminarium z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®, Moduł I , Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, Pro Synapse, Gdańsk
  • 2015 Seminarium naukowe cz. II – Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
  • 2014 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania diagnozy
  • 2014 Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego, moduł I, warsztaty neurologopedyczne, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
  • 2014 IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej 20-lecie wrocławskiej logopedii, Podyplomowe Studia Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wygłoszenie referatu "Terapia neurologopedyczna dziecka z zaburzeniami sprzężonymi. Dziecko wentylowane mechanicznie. Studium przypadku"
  • 2014 Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych/w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG, moduł III, warsztaty neurologopedyczne, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
  • 2012 Zaburzenia rozwoju mowy – wybrane metody diagnozy i terapii, sympozjum, Fundacja
  • Promyk Słońca, Wrocław
  • 2011-2012 Kurs z metody psychostymulacyjnej „Dyna-Lingua M.S.”, Pracownie „DYNA-LINGUA M.S.”, Wrocław
  • uzyskanie uprawnień stosowania metody
  • 2012 Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja, konferencja, Fundacja „Potrafię Pomóc”, Katedra i Zakład Genetyki Akademii Medycznej i inni, Wrocław
  • 2010 Szkolenie logopedyczne, pt. Zaburzenia mowy na tle autyzmu, Uniwersytet Wrocławski
  • 2010 Specjalistyczne Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego, Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, Wrocław Certyfikat terapeuty dysleksjii
  • 2007-2008 Zawodowy kurs masażu, Wrocław Przygotowanie do zawodu masażysty

Nasi eksperci wykładowcy

Katarzyna Czech

Beata Kuczewska - Kiełbus

Ilona Gosiewska

Izabela Grzebna

Mateusz Szczepaniak D.O.

dr Iwona Palicka

Marta Surga

Anna Parakiewicz

Agnieszka Słoniowska

Małgorzata Słomczyńska

Aleksandra Listwoń

Paulina Zaręba-Fus

dr Ewa Bartelmus

Bogna Stępień-Błachowiak

Wojciech Kozłowski

Anna Chacińska

dr Anna Szczepaniak

Aleksandra Charęzińska

Monika Perkowska

Barbara Witkowska

Aleksandra Światowska

Małgorzata Skiba

Anna Sass

Agnieszka M.Samuś

Elżbieta Konopacka

Agnieszka Kochańska

Justyna Broda

Marta Baj-Lider

Joanna Lisiecka - Lunkiewicz

Ruth Cutajar

Magdalini Keramtzi

Ebru Sidar

To Top ↑