Dzień Sensoryczny w Centrum SI

Zapisy na Dzień Sensoryczny w Centrum SI przyjmuje Sekretariat Centrum SI telefonicznie lub poprzez e-mail.

Przyjmowana jest 1 grupa przedszkolna/szkolna klasy 1-3 nie więcej niż 20 dzieci.

Na dzień sensoryczny grupa przychodzi wraz z opiekunami lub rodzicami.

Dzień sensoryczny to:

  •  zajęcia grupowe wspierające rozwój,
  •  zabawy z masami plastycznymi,
  •  sensoryczne tory przeszkód,
  •  interaktywna podłoga,
  •  zabawy edukacyjne,
  •  zajęcia, w których mogą uczestniczyć zarówno rodzice.

Czas trwania: 2-3 godziny

To Top ↑