Sensomotoryczna Stymulacja Funkcji Wzrokowych u Dzieci z Trudnościami w Czytaniu i Pisaniu

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE II- DEDYKOWANE SENSOTERAPEUTA

Prowadzący: A. M. Samuś- neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, trener i terapeuta Bilateralnej Integracji oraz neurorozwoju INPP,  terapeuta treningów słuchowych Johansen-JIAS i Neuroflow, ukończone szkolenia Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w obrębie I-II Modułu; wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, Kujawsko–Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy). Specjalizuje się przede wszystkim  wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci o podłożu neurologicznym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami komunikacji językowej (dzieci ze spektrum autyzmu, ZA, SLI, afazją, z zespołami wad genetycznych, mpdz, dysleksją, etc.). W 2005 roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim,w którym prowadzi diagnozę i terapię dzieci oraz dorosłych. W pracy preferuje głównie metody sensoryczno-motoryczne, będące fundamentalnym czynnikiem wspierającym prawidłowy rozwój człowieka. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Jest współautorką programu szkolenia „Wzrok i widzenie”, którego celem jest usprawnianie funkcji wzrokowych i procesów widzenia w szerokim holistycznym ujęciu. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych przybliżając tematykę zaburzeń integracji sensorycznej, przetwarzania wzrokowego, przetwarzania słuchowego, ADHD/ADD, Syndromu KiSS, szczególnie w aspekcie trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci oraz dorosłych. Związana z Centrum Integracji Sensorycznej od początku, współautor programu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.


Szkolenia Specjalistyczne to wybrane elementy doskonalące dla Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej.
Uczestnicy szkoleń mają możliwość wzbogacić swoją wiedzę poprzez serię warsztatów, które mają charakter doszkalający. Zdobyta wiedza na studiach podyplomowych czy klinice  jest pogłębiana o nowe zagadnienia. 

Cel warsztatów:

 • pogłębienie wiadomości w zakresie przetwarzania funkcji wzrokowych szczególnie u dzieci z trudnościami szkolnymi (w zakresie czytania, pisania);
 • poznanie nowych technik terapeutycznych, które może zastosować terapeuta podczas zajęć integracji sensorycznej (dynamiczne i statyczne) poprawiające ogólne funkcjonowanie dzieci z trudnościami w zakresie zaburzonych funkcji wzrokowych
 • wykształcenie prawidłowych nawyków w zakresie widzenia

Program szkolenia obejmuje II dni pełne interaktywnych warsztatów m.in.:

 1. Anatomia i fizjologia widzenia - przypomnienie.
 2. Przypomnienie Modelu Widzenia Skefingtona i wpływu odruchów (VOR przedsionkowo - oczny, optokinetyczny i odruchy pierwotne) mających wpływ na funkcjonowanie układu wzrokowego.
 3. Przypomnienie badania podstawowych funkcji wzrokowych z rozszerzeniem o nowe badania - praca w grupach.
 4. Ćwiczenia dynamiczne stymulujące funkcje wzrokowe - z wykorzystaniem sprzętu do SI.
 5. Ćwiczenia statyczne stymulujące funkcje wzrokowe (materiały własne i inne z terapii widzenia typu piłka Marsdena, sznurek Brocka, Eyeport, linijki konwergencyjne, tablice sakkadowe i inne).
 6. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do pracy z dzieckiem z zaburzonym przetwarzaniem wzrokowym i kształtujące nawyki prawidłowego widzenia.
 7. Dobieranie ćwiczeń stosownie do dysfunkcji w zakresie normalizacji napięcia mięśniowego, poprawy mechanizmów równoważnych w kontekście zaburzonych funkcji wzrokowych:
  • ćwiczenia poprawiające normalizację napięcia centralnego i kształtujące reakcje posturalne
  • ćwiczenia poprawiające integrację międzypółkulową
  • ćwiczenia równoważne
  • ćwiczenia rozwijające orientację w przestrzeni i kierunkowość
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Czas trwania szkolenia: 

18 godzin interaktywnych warsztatów 
I dzień- 10:00-18:30
II dzień- 10:00-17:00

Cena szkolenia specjalistycznego:

600 zł 
550 zł- Członkowie STiDSI

Termin szkolenia: 

Lipiec 2022 r.

Uczestnicy otrzymują:

Certyfikat

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zgłoszenie- Wyślij 

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
"Imię i nazwisko - Szkolenie Specjalistyczne (należy podać numer szkolenia) ".

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia- liczba miejsc jest ograniczona.

To Top ↑