Sensoterapeuta- Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej

Kim jest Sensoterapeuta ?

To osoba, która dąży do pogłębienia wiedzy z zakresu Integracji Sensorycznej, nie pozostaje w miejscu, ma chęć ciągłego rozwoju w dziedzinie SI. To ktoś kto z pasją i poświęceniem wypełnia postanowienia Kodeksu Etyki Pracy Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej.

To nie tylko Terapeuta SI, to SensoTerapeuta.

Co należy zrobić aby stać się Sensoterapeutą?

Aby uzyskać dodatkowy Certyfikat Sensoterapeuty należy odbyć co najmniej 3 różne szkolenia specjalistyczne oznaczone jako dedykowane, które pojawiają się w ofercie Centrum Integracji Sensorycznej. Po ukończonych 3 szkoleniach wystąpić z wnioskiem o nadanie tytułu Sensoterapeuty.

Kto może zostać Sensoterapeutą ?

 • Szkolenia przeznaczone są jedynie dla Terapeutów i Diagnostów Centrum Integracji Sensorycznej.
 • Osoby, które nie posiadają Certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej uzyskanego w Centrum SI, muszą przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu Integracji Sensorycznej.
 • Test odbywa się poprzez platformę internetową w wybranym przez Państwa czasie i w dowolnym miejscu przed rozpoczęciem szkolenia. 
 • Po uzyskaniu wyniku pozytywnego mają Państwo możliwość przystąpienia do specjalistycznych szkoleń z zakresu integracji sensorycznej.

Dlaczego w kursie mogą brać udział tylko uczestnicy szkoleń i studiów Centrum SI ?

Uczestnicy i słuchacze studiów podyplomowych integracji sensorycznej, którzy uzyskali kwalifikacje w naszym Centrum, posiadają niezbędną i szeroką wiedzę uzyskaną w toku studiów lub kliniki, która umożliwia im uczestniczenie w ww. formach doszkalających. W przypadku innych osób niezbędne jest zweryfikowanie wiedzy przyszłego uczestnika.

Jakie szkolenia?

Szkolenia na Sensoterapeutę dostępne są w zakładce Szkolenia SI.

 • Szkolenie Specjalistyczne I
 • Szkolenie Specjalistyczne II
 • Szkolenie Specjalistyczne III
 • Szkolenie Specjalistyczne IV
 • Szkolenie Specjalityczne V

Należy wybrać Szkolenie, które jest dedykowane jako „Szkolenie Sensoterapeuta”

Koszt uczestnictwa ?

Koszt III szkoleń ( pełen pakiet na kwalifikacje Sensoterapeuty) jest sumą trzech szkoleń specjalistycznych pomniejszonych o 15 %.

Centrum Integracji Sensorycznej zastrzega sobie możliwość odwołania wybranych przez uczestnika szkoleń, w tym przypadku pobierana jest standardowa opłata w przypadku rezygnacji.  

Ilość uczestników szkoleń jest zawsze ograniczona! Osoby które wykupiły pakiet mają pierwszeństwo w wyborze. 

Uczestnik szkolenia Sensoterapeuty otrzymuje:

 • Certyfikat Sensoterapeuty
 • Koszulkę 

Zapisz się na wybrane szkolenia i otrzymaj prestiżowy tytuł Sensoterapeuty

To Top ↑