Pielęgnacja i terapia dziecka z trisomią 21 od pierwszych dni życia do wieku wczesnoszkolnego

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE IV- DEDYKOWANE SENSOTERAPEUTA

Prowadzący: Aleksandra Listwoń-Absolwentka Uniwersystetu Wrocławskiego oraz absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala.Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, techniki Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, oligofrenopedagogów, studentów logopedii oraz pedagogiki, rodziców i opiekunów dzieci z trisomią

Czas trwania:

8 h dydaktycznych

Koszt szkolenia:

  • 599 zł 
  • 500 zł zł dla członków stowarzyszenia STIDIS

Program szkolenia:

  • Mały pacjent z trisomią 21 – od czego zacząć?
  • Omówienie cech dysmorficznych dziecka z trisomią 21 w kontekście rozwoju umiejętności prymarnych oraz sekundarnych
  • Umiejętności prymarne i sekundarne u dzieci z trisomią 21 – teoria i praktyka (np. trening karmienia)
  • Wpływ rozwoju motoryki dużej i małej na rozwój mowy
  • Masaż ciała i twarzy dziecka z trisomią 21
  • Wady zgryzu u dzieci z trisomią 21 – techniki terapeutyczne
  • Elementy terapii słuchowej i wzrokowej – ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia u pacjentów z zezem
  • Jak stymulować mowę i myślenie – ćwiczenia praktyczne

Termin szkolenia: 

Sierpień 2022 

Uczestnicy otrzymują:

Certyfikat

Zgłoszenia przyjmujemy:

Zgłoszenie- Wyślij 

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
"Imię i nazwisko - Szkolenie Specjalistyczne (należy podać numer szkolenia) ".

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia- liczba miejsc jest ograniczona.

To Top ↑