Warsztaty specjalistyczne z zakresu integracji sensorycznej

Tematyka warsztatów specjalistycznych poruszana jest podczas trwania studiów podyplomowych oraz kursów z zakresu integracji sensorycznej. 

 • Stymulacja polisensoryczna w terapii dziecka niepełnosprawnego
 • Zastosowanie technik terapii zajęciowej w stymulowaniu rozwoju dziecka
 • Wykorzystanie turystyki i rekreacji w stymulowaniu dziecka
 • Wpływ SI na rozwój mowy
 • Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami zmysłów, wzroku, słuchu, smaku i węchu
 • Trudności w uczeniu się a zaburzenia SI
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u małego dziecka
 • Dysfunkcja i choroby współistniejące w diagnozie i terapii dziecka  metodą SI
 • Rozwój sensoryczny niemowląt
 • Komunikacja interpersonalna: terapeuta - pacjent
 • Psychoterapia dziecka-integrowanie różnych metod oddziaływania terapeutycznego
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
 • Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku w warunkach szkoły masowej i integracyjnej
 • Elementy Terapii Ręki w SI
 • Elementy SI w pracy z dzieckiem z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Zespołem Downa i innymi zaburzeniami genetycznymi
 • Charakterystyka wybranych zaburzeń i chorób małego dziecka
 • Elementy psychologii rozwojowej
 • Rola przetwarzania słuchowego APD - diagnoza i terapia. Rola terapeuty SI
 • "Unikacz sensoryczny", "Niezważacz sensoryczny", "Poszukiwacz sensoryczny" - typy zaburzeń modulacji sensorycznej
 • Dyspraksja jako zaburzenie motoryczne o podstawie sensorycznej - przyczyny i sposoby terapii
 • Zaburzenia podstawowych funkcji wzrokowych u dzieci z SPD
 • Arteterapia - jako forma terapii dzieci z SPD
 • Funkcjonowanie w szkole i w życiu domowym dziecka z SPD. Rola rodziny w terapii - dieta sensoryczna dla dzieci z zaburzeniami w zakresie SI
 • Diagnoza i terapia dziecka małego (poniżej 3 r.ż.)
 • SI jako terapia wspomagająca (pacjenci ze spectrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi)
 • Terapia SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
 • Wykorzystanie terapii Si z dziećmi z trudnościami szkolnymi
 • Jak realizować terapię SI w warunkach gabinetowych ?
 • Stymulacja sensoryczna dzieci w wieku 0 - 4
 • SI a rozwój mowy
 • Wykorzystanie elementów terapii ręki w SI
 • Wykorzystanie elementów Metody W. Sherborne w SI
 • Wykorzystanie elementów terapii pedagogicznej w SI
 • Warsztat dotyczący dyspraksji
 • Szkolenie specjalistyczne: wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester
 • Deficyty obustronnej integracji, sekwencyjności. Badanie lateralizacji. Praca nad "mapą ciała", schematem ciała. Przykładowe ćwiczenia z zakresu bilateralnej integracji i sekwencyjności.
 • Obserwacja kliniczna.
 • Ćwiczenia przedsionkowo-oczne. Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych.
 • Techniki usprawniające funkcje manualne, poziom graficzny - przygotowanie planu terapii. Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych.
 • Warsztaty, praca w zespołach - opracowanie programów terapeutycznych i propozycji ćwiczeń, konkretnych technik do poszczególnych dysfunkcji sensomotorycznych.
 • Wywiad z rodzicami
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego
 • Wcześniactwo, skrajne wcześniactwo a problemy z zakresu SI
 • Wieloprofilowe usprawnianie dzieci z zaburzeniami OUN - różne metody w tym SI
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami SI
 • Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły. Tworzenie pomocy sensorycznych podczas zajęć z dziećmi. Jedna zabawa kilka zmysłów. Sensoryczne brudasy - tworzymy sensoryczne masy i substancje.
 • Układy sensoryczne
 • Rozpoznanie problemów z SI
 • Strategia radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
 • Samoobsługa i pielęgnacja
To Top ↑