Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 

Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna dla terapeutów integracji sensorycznej posiadających certyfikat II stopnia

Sylwetka kandydata:

-wykształcenie wyższe

-ukończony kurs IIº Integracji Sensorycznej (prosimy o wysłanie załącznika)

W związku z niejasnymi przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz.U.2017 poz. 1575). Centrum Integracji Sensorycznej utworzyło wyjątkowe studia podyplomowe dla osób które posiadają ukończony kurs II stopnia Integracji Sensorycznej.

Studia podyplomowe dają możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych  dla wszystkich osób posiadających ukończony kurs  IIº integracji sensorycznej.

Program studiów został specjalnie przygotowany dla ww. osób i jest uzupełnieniem już posiadanej wiedzy oraz umiejętności.

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na edycję, której uruchomienie planujemy na Lutym 2021 roku.

Program studiów podyplomowych dla uczestników kursu II stopnia SI obejmuje m.in. treści z zakresu:

 • Podstawy neuropsychologii rozwojowej
 • Budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych
 • Rozwój Zmysłów
 • Teoria Integracji Sensorycznej
 • Rozwój Zmysłów w wieku 0-7 lat Etapy rozwoju SI
 • Lateralizacja I KISS
 • System Wzrokowy
 • System Słuchowy
 • Autyzm
 • Podstawy obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
 • Anatomia i Fizjologia Człowieka w ujęciu integracji sensorycznej
 • Innowacyjne formy wspierające terapię
 • Stymulacja taktylna od poczęcia do śmierci .Potrzeba dotyku w kontekście pełnej ontogenezy. Rodzaje dotyku w kontekście psychologicznym oraz fizycznym
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z chorobami przewlekłymi/niepełnosprawnością ruchową-implikacje terapeutyczne
 • Wpływ zaburzeń SI na rozwój mowy u dzieci
 • Klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
 • Wskaźnik deficytów przetwarzania sensorycznego 
 • Zasady prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
 • Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
 • Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
 • Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
 • Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
 • Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków
 • Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
 • Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
 • Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
 • Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego
 • Wstępne sugestie – od czego zacząć terapię w kontekście wyników diagnozy
 • Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)
 • Anatomia i fizjologia widzenia - przypomnienie.
 • Przypomnienie Modelu Widzenia Skefingtona i wpływu odruchów (VOR przedsionkowo - oczny, optokinetyczny i odruchy pierwotne) mających wpływ na funkcjonowanie układu wzrokowego.
 • Przypomnienie badania podstawowych funkcji wzrokowych z rozszerzeniem o nowe badania - praca w grupach.
 • Ćwiczenia statyczne stymulujące funkcje wzrokowe (materiały własne i inne z terapii widzenia typu piłka Marsdena, sznurek Brocka, Eyeport, linijki konwergencyjne, tablice sakkadowe i inne).
 • Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do pracy z dzieckiem z zaburzonym przetwarzaniem wzrokowym i kształtujące nawyki prawidłowego widzenia.
 • Ćwiczenia dynamiczne stymulujące funkcje wzrokowe - z wykorzystaniem sprzętu do SI.
 • Dobieranie ćwiczeń stosownie do dysfunkcji w zakresie normalizacji napięcia mięśniowego, poprawy mechanizmów równoważnych w kontekście zaburzonych funkcji wzrokowych:
  • ćwiczenia poprawiające normalizację napięcia centralnego i kształtujące reakcje posturalne
  • ćwiczenia poprawiające integrację międzypółkulową
  • ćwiczenia równoważne
  • ćwiczenia rozwijające orientację w przestrzeni i kierunkowość
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Zdobyta wiedza i umiejętności podczas kursu IIº integracji sensorycznej oraz indywidualna praktyka uczestnika zostaje zaliczona na poczet studiów podyplomowych zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Studia podyplomowe Integracja sensoryczna  zostały podzielone na część praktyczną i teoretyczną obowiązkową - 180 godzin oraz część praktyki indywidualnej( praktyki odbytej podczas stażu pracy jako terapeuta integracji sensorycznej) – 120 godzin, która zostaje zaliczona na poczet studiów podyplomowych.

Studia prowadzą eksperci z dziedziny integracji sensorycznej, których biogramy dostępne są w zakładce wykładowcy(kliknij)

Forma sprawdzenia wiedzy- egzamin końcowy

Uczestnicy studiów podyplomowych posiadających IIº  kursu integracji sensorycznej zdają jeden egzamin końcowy poprzez platformę egzaminacyjną na podstawie uzyskiwanej wiedzy i przekazanych materiałów podczas całego toku studiów. Podejście do egzaminu końcowego odbywa się w warunkach sprzyjających uczestnikowi studiów podyplomowych. Jest to bezstresowa forma sprawdzania wiedzy i umiejętności Naszych uczestników. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce egzamin.

Uczestnicy studiów podyplomowych nie piszą prac dyplomowych.

Uzyskiwane dokumenty :

Świadectwo studiów podyplomowych integracja sensoryczna. 

Planowe Rozpoczęcie luty 2021 r. 

Planowane obowiązkowe zjazdy:

W trakcie przygotowywania


Zajęcia na studiach podyplomowych dla absolwentów IIº  kursu integracji sensorycznej zostały podzielone na 3 semestry (łącznie 8/9) zjazdów sobota/niedziela  w miesiącach październik 2019 r. –czerwiec 2020 r.

Szczegółowy harmonogram z podziałem na zjazdy dostępny wkrótce.

Miejsce odbywania się zajęć:

Wszystkie zajęcia odbywają się w pełni wyposażonych 5 salach do integracji sensorycznej wraz z zapleczem akademickim mieszczącym się w  Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, Warszawa .

Informujemy, że ww. forma dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób posiadających ukończony kurs II stopnia integracja sensoryczna w placówce innej niż Centrum Integracji Sensorycznej.

Osoby kończące klinikę w Centrum Integracji Sensorycznej, którzy chcą uzyskać świadectwo studiów podyplomowych prosimy o kontakt z Centrum Integracji Sensorycznej poprzez e-mail: [javascript protected email address]

Liczba uczestników ograniczona: 25-30 osób w grupie

Organizator przewiduje 1 grupę ćwiczeniową, w przypadku dużego zainteresowania,na potrzeby studiów podyplomowych zostanie utworzona kolejna grupa. 

Kosztu uczestnictwa:

3500 zł opłata jednorazowa
4000 zł opłata ratalna- 4 raty po 1000 zł 

 • I rata w chwili zgłoszenia.
 • II rata 31 listopada 2021 r.
 • III rata 29 lutego 2022 r. 
 • IV rata 30 kwietnia 2022 r. 
Rekrutacja w toku:

Wypełnij i wyślij podanie poprzez link poniżej wyraźnie zaznaczając: p

Wyślij zgłoszenie(kliknij)

Tylko dokonanie opłaty w wysokości I raty lub wpłaty całości jest gwarancją miejsca.

Opłaty: 

Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie : 

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: [javascript protected email address]

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji:

Wojciech Modzelewski
[javascript protected email address]
Rekrutacja w toku

Wypełnij i wyślij podanie poprzez link poniżej wyraźnie zaznaczając: przyjęcie na Studia Podyplomowe dla Terapeutów posiadających II stopień Kursu SI

Wyślij zgłoszeniePartnerzy