Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na:
 • Edycję XVII wrzesień 2023 Warszawa

 • Edycję XVII wrzesień 2023 Bielsko-Biała

Studia podyplomowe odbywają się w formie hybrydowej. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez Naszych Ekspertów z zastosowaniem platformy MS Teams lub innej. Forma ta daje możliwość uczestniczenia w zajęciach bez wychodzenia z domu, z wykorzystaniem własnego laptopa/ smartphona/ tabletu. Cieszy się ona ogromnym  powodzeniem nie tylko ze względu na oszczędność czasu na dojazdy do naszego Centrum SI ale również budżetu. Po części teoretycznej- zdalnej, rozpoczynamy zajęcia praktyczne, które odbywają się jedynie w specjalistycznych salach z wykorzystaniem sprzętu do SI na miejscu w Naszym Centrum SI w Warszawie i w Bielsku-Białej . Rozwiązanie to daje możliwość wygodnej, bezproblemowej formy przyswajania wiedzy na najwyższym poziomie.  

Zajęcia teoretyczne/wykłady- odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams lub innej. Uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do pakietu Microsoft Office 365 wraz z dostępem do aplikacji MS Teams. 

Zajęcia praktyczne/ćwiczenia-  odbywają się stacjonarnie na profesjonalnie wyposażonych salach do integracji sensorycznej. 

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Decyzje w sprawie innych kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Uprawnienia:

 • Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej STiDiS.
 • Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 
 • Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie hybrydowej: zdalnej – online dla zajęć wykładowych oraz praktycznej w salach SI dla zajęć specjalistycznych, praktycznych. Na załączonym pliku organizacji roku akademickiego ta adnotacja widnieje jako zjazdy online oraz zajęcia praktyczne/ćwiczenia. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu. 

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 320 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

Jeżeli interesuje Ciebie nowa forma studiów podyplomowych, którą jest Akademi Integracji Sensorycznej kliknij tutaj i dowiedz się więcej. 

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-neuropsychologii rozwojowej
-działania bazowych systemów sensorycznych
-budowy i rozwoju zmysłów
-anatomii człowieka 
-teorii integracji sensorycznej i terminologii
-zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
-rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
-arkuszu obserwacji klinicznej
-obserwacji i diagnozy dzieci 
-oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
-ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne 
-plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
-Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
-budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
-gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
-oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
-oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
-terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
-pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
-podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
-odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
-specyfiki terapii dziecka ze względu na: Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
-planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
-prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
-istota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
-oraz wiele innych

Harmonogram studiów:

Wrzesień 2022  :

Program będzie realizowany w terminie od  września/października  2023 r. do  czerwca/lipca 2024 w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 
Materiał został podzielony na trzy semestry: (15 zjazdów+ terminy awaryjne)

Organizacja roku (edycja wrzesień 2022) : 

Organizacja Warszawa CIS 2022.pdf

Informacje dotyczące trwającej edycji studiów dostępne są na Platformie EWS pe.ews.edu.pl po zalogowaniu.

Wykłady prowadzone są on-line dla wszystkich grup.

Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone są stacjonarnie na specjalistycznych salach do integracji sensorycznej.

Grupa na Facebook'u

 • W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Centrum SI a Uczestnikami przed rozpoczęciem studiów podyplomowych, a także w czasie ich trwania, zapraszamy do zapisania się do zamkniętej grupy na Facebook’u.
 • Z pewnością wiecie Państwo, iż jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie do komunikacji oraz daje możliwość szybkiego przekazu informacji. 
 • Platformę Facebook wykorzystujemy również do dzielenia się informacjami z życia Uczelni, informujemy o dodatkowych szkoleniach/ konferencjach/ dzielimy się zdjęciami itp.

Link do grupy na Facebook'u Edycja 2023: https://www.facebook.com/groups/cis2023

Do grupy na Facebooku przyjmowane są jedynie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów.

Microsoft Ofice 365- MS Teams

Uruchomienie platformy Microsoft Teams:

Każdy uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje dostęp do platformy Office 365 w tym Word/Excel/Ms Teams. Jest to indywidualne darmowe konto dla naszych Uczestników dzięki któremu, mają Państwo dostęp do wspólnych treści/prezentacji. MS Teams służy również  do dostępu on-line i śledzenia wykładów w tej formie.Szczegółowe informacje dotyczące Państwa kont Office365 oraz sposobu logowania wyślemy Państwu w oddzielnym e-mailu po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zapisy na studia :

(kliknij wypełnij zgłoszenie)

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą:

Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna
Warszawa  Bielsko-Biała
Zapisy i wpłata do dnia 1 sierpnia br.*
Płatność ratalna 
 • semestr I - 2500 zł -  w chwili zgłoszenia
 • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2024 r.
 • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2024 r.

Wpłata ratalna: I+II+III= 8500 zł + wpisowe

 • semestr I - 3000zł -  w chwili zgłoszenia
 • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2024 r.
 • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2024 r.

Wpłata ratalna: I+II+III= 9000 zł +wpisowe

Płatnośc jednorazowa
8000 zł   8500 zł 
Zapisy i wpłata po dniu 1 sierpnia br.*
Płatność ratalna 
 • semestr I - 3000 zł -  w chwili zgłoszenia
 • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2024 r.
 • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2024 r.

Wpłata ratalna: I+II+III= 9000 zł +wpisowe

 • semestr I - 3500 zł -  w chwili zgłoszenia
 • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2024 r.
 • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2024 r.

Wpłata ratalna: I+II+III= 9500 zł +wpisowe

Płatność jednorazowa
8500 zł 9000 zł
 

*W chwili zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 200 zł 

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa wraz z wpisowym daje gwarancję miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna. Decyduje kolejność wpłat. 

Uwaga:

 • Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: dzialfinansowy@ews.edu.pl

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Co nas wyróżnia?

 • 320 godzin wiedzy 
 • 40 najlepszych wykładowców
 • 5 sal SI w pełni wyposażonych
 • 2 pracownie SI
 • 1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:

(wypełnij zgłoszenie)

Instytucja szkoleniowa jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: Numer ewidencyjny: 2.14/00063/2022 

To Top ↑