Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej są oficjalną formą kształcenia podyplomowego prowadzone przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie pod nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Program Studiów podyplomowych integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej to aż 320 godzin podzielonych na wykłady/ warsztaty i przede wszystkim zajęcia praktyczne.

Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na:

-Edycję XVI wrzesień 2022 

BRAK MIEJSC NA EDYCJĘ WRZESIEŃ 2021


JESTEŚMY GOTOWI NA ONLINE 


Obecna sytuacja związana z Covid-19 oraz zdobyte doświadczenie podczas prowadzenia zajęć w formie zdalnej w aktualnych dwóch edycjach studiów podyplomowych integracja sensoryczna, utwierdziło nas w przekonaniu, iż takie rozwiązanie będzie najdogodniejszą formą dla Uczestników Naszych studiów.  Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu integracji sensorycznej od dawna prowadzone są w formie zdalnej na całym świecie, a w formie hybrydowej od 2 edycji również na Naszej Uczelni.

Na obecnych edycjach studiów podyplomowych SI zastosowana formuła hybrydowa, cieszy się dużym powodzeniem. Po części teoretycznej- zdalnej, rozpoczynamy zajęcia praktyczne, które odbywają się jedynie w specjalistycznych salach z wykorzystaniem sprzętu do SI. Rozwiązanie to daje możliwość wygodnej, bezproblemowej a przede wszystkim bezpiecznej formy przyswajania wiedzy na najwyższym poziomie.  

Uczelnia dbając o Państwa bezpieczeństwo zmniejszyła ilość osób w grupach oraz utworzyła dodatkowe grupy, rozdzielając jednocześnie Państwa na dodatkowe zjazdy. Wszystkie te działania zmierzają ku podnoszeniu komfortu pracy na zajęciach praktycznych z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. 

Dajemy Państwu możliwości wyboru grupy ćwiczeniowej już na etapie rekrutacji. Jest to dodatkowym atut i ukazuje kwestię przemodelowania pracy Uczelni, która istniejąc od 20 lat zawsze starała się, z wieloma sukcesami, wyprzedzać swoim programem oraz możliwościami inne Uczelnie.

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: [javascript protected email address]

Uprawnienia:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznejoraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 

Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie hybrydowej: zdalnej – online dla zajęć wykładowych oraz praktycznej w salach SI dla zajęć specjalistycznych, praktycznych. Na załączonym pliku organizacji roku akademickiego ta adnotacja widnieje jako prawdopodobne zjazdy online oraz zajęcia praktyczne/ćwiczenia. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (patrz: lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu. 

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 320 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-neuropsychologii rozwojowej
-działania bazowych systemów sensorycznych
-budowy i rozwoju zmysłów
-anatomii człowieka 
-teorii integracji sensorycznej i terminologii
-zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
-rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
-arkuszu obserwacji klinicznej
-obserwacji i diagnozy dzieci 
-oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
-ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne 
-plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
-Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
-budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
-gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
-oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
-oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
-terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
-pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
-podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
-odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
-specyfiki terapii dziecka ze względu na  : Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, : Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
-planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
-prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
-iostota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
-oraz wiele innych

Harmonogram studiów:

Wrzesień 2022  :

Program będzie realizowany w terminie od  października  2022 r. do  lipca 2023 w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 
Materiał został podzielony na trzy semestry: (15 zjazdów+ terminy awaryjne)

Orgaznizacja roku (edycja wrzesień 2021) : 

Pobierz organizacja-studia-podyplomowe-integracja-sensoryczna.pdf

Warto zwrócić uwagę, iż poza zajęciami, które odbywają się łącznie dla wszystkich grup istnieje dodatkowy podział na grupy. Zajęcia nie zawsze odbywają się w tych samych terminach. Takie rozwiązanie daje możliwość bezpieczniejszego prowadzenia zajęć praktycznych. Wyboru grupy dokonujecie Państwo przy wysyłaniu podania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBECNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO EDYCJA WRZESIEŃ 2021 :

2-3 lub 9-10 Października 2021 r. 


WYKŁADY PROWADZONE SĄ W FORMULE ONLINE DLA WSZYSTKIUCH GRUP.

Pierwszy zjazd prowadzony jest w formule stacjonarnej i online.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROWADZONE SĄ STACJONARNIE.

ZAPISY DO GRUP:

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września br. mają Państwo możliwość wyboru w jakiej grupie chcą Państwo uczestniczyć.( Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wyboru grupy- aktualnie możliwość jest zablokowana)

Po tym terminie Uczestnicy przydzielani są do grup losowo. Proszę mieć na uwadze, iż ilość miejscw grupach jest ograniczona.

Aby zapisać się do wybranej grupy należy:

1.wypełnić dodatkowe podaniedo dnia 10 września br.poprzez stronę internetową(Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wyboru grupy- aktualnie możliwość jest zablokowana)

2.oczekiwać na potwierdzenie zapisania się do grupy. (Odpowiedź uzyskacie Państwo poprzez e-mail/telefonicznie lub SMS)

Po wysłaniu podania Sekretariat Centrum SI poinformuje Państwa o tym czy podanie zostało rozpatrzone pozytywniei czy jesteście Państwo w zadeklarowanej przez siebie grupie.

UWAGA:

W przypadku braku wypełnienia podania do dnia 10 września br. zostaniecie Państwo losowo przydzieleni do grup bez możliwości późniejszej zmiany. 

Grupy będą aktualizowane na bieżąco a o pozostałej ilości miejsca będziemy informować poprzez Facebook lub MS Teams. W przypadku braku możliwości wybrania z podania grupy np. A1 oznaczać to będzie, iż miejsca w danej grupie zostały wyczerpane.

FACEBOOK

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Centrum SI a Uczestnikami wszystkie osoby zapraszamy do zapisania się do zamkniętej grupy na Facebook’u. Z pewnością wiecie Państwo, iż jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie do komunikacji oraz daje możliwość szybkiego przekazu informacji. 

Platformę Facebook wykorzystujemy również do dzielenia się informacjami z życia Uczelni, informujemy o dodatkowych szkoleniach/ konferencjach/ dzielimy się zdjęciami itp.

LINK DO GRUPY NA FACEBOOKU: 

https://www.facebook.com/groups/cis2021sp

DO DANEJ GRUPY PRZYJMOWANE SĄ JEDYNIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PODCZAS REKRUTACJI.

MICROSOFT OFFICE 365- MS TEAMS

Uruchomienie platformy Microsoft TEAMS :

Dodatkowym narzędziem z którego będziemy korzystać i które będzie wdrażane już od następnego tygodnia jest Platforma Microsoft Teams. Każdy uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje dostęp do platformy Office 365 w tym Word/Excel/Ms Teams. Jest to indywidualne darmowe konto dla naszych Uczestników dzięki któremu maja Państwo dostęp do wspólnych treści/prezentacji a także w szczególności służy ono do dostępu online i śledzenia wykładów w tej formie.

Szczegółowe informacje dotyczące Państwa kont Office365 oraz sposobu logowania wyślemy Państwu w oddzielny e-mailu po zakończeniu procesu rekrutacji.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • DOSTĘPNY WKRÓTCE
SCHEMAT NAJBLIŻSZEGO DZIAŁANIA:
  • DOSTĘPNY WKRÓTCE

Zapisy na studia :

(kliknij wypełnij zgłoszenie)

WAŻNA INFORMACJA 

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą :

InformacjaZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia, opłaty wpisowego, I raty lub opłaty całościowej ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa wraz z wpisowym jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Przy zgłoszeniu należy opłacić:

Wpisowe - 200 zł 
Opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).
Opłatę za pierwszy semestr należy wnosić niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia.

Harmonogram wpłat edycja wrzesień 2022 :

  • semestr I - 2500 zł -  w chwili zgłoszenia/do wyczerpania miejsc.
  • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2023 r.
  • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2023 r.

Wpłata ratalna: I+II+III=8500 zł + wpisowe
Wpłata jednorazowa: 8000 zł* + wpisowe

Uczestnicy otrzymują 5 tomów autorskich podręczników akademickich Integracja Sensoryczna Wydawnictwo Centrum SI. Dostępne jedynie dla uczestników studiów podyplomowych. 

Promocja:
Przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry opłata wynosi 8000* zł nie 8500 zł + wpisowe 

Uwaga:

W przypadku rezygnacji po 1 sierpnia br. (dotyczy edycji wrześniowej)  - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi .

*Opłaty jednorazowej można dokonywać do dnia 1 sierpnia br. 

Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi, brak spełnienia warunku terminu. 

Opłaty wnosimy : 

Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: [javascript protected email address]

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Co nas wyróżnia?

-320 godzin wiedzy 

-40 najlepszych wykładowców

-5 sal SI wpełni wyposażonych

-1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:

(wypełnij zgłoszenie)


Partnerzy