Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej są oficjalną formą kształcenia podyplomowego prowadzone przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie pod nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Program Studiów podyplomowych integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej to aż 350 godzin podzielonych na wykłady/ warsztaty i przede wszystkim zajęcia praktyczne.


Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na Edycję XI wrzesień 2020 

Edycja X wrzesień 2019- BRAK MIEJSC

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: [javascript protected email address]

Uprawnienia:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznej, legitymację terapeuty  i diagnosty SI oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 

Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie zajęć seminaryjnych, wykładów, warsztatów specjalistycznych oraz praktyk specjalistycznych. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (patrz: lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu. 

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 350 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-neuropsychologii rozwojowej
-działania bazowych systemów sensorycznych
-budowy i rozwoju zmysłów
-anatomii człowieka 
-teorii integracji sensorycznej i terminologii
-zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
-rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
-arkuszu obserwacji klinicznej
-obserwacji i diagnozy dzieci 
-oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
-ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne 
-plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
-Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
-budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
-gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
-oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
-oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
-terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
-pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
-podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
-odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
-specyfiki terapii dziecka ze względu na  : Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, : Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
-planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
-prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
-iostota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
-oraz wiele innych

Harmonogram studiów:

EDYCJA XI WRZESIEŃ 2020- trwa przyjmowanie zgłoszeń

Harmonogram studiów zakłada, 15 sesji zjazdowych weekendowych (sobota/niedziela), praktyki specjalistyczne oraz egzamin przeprowadzony na Platformie egzaminacyjnej po zakończeniu każdego semestru studiów (szczegóły dotyczące Platformy egzaminacyjnej w zakładce: "Egzamin").

Rozpoczęcie- Październik 2020 r.
Zakończenie- Lipiec 2021 r.  

Harmonogram edycji X wrzesień 2019 zostanie podany na przełomie maja/czerwca 2019 roku. 

EDYCJA X WRZESIEŃ 2019- brak miejsc

Harmonogram  edycji Wrzesień 2020  :

Program będzie realizowany w terminie od  października  2020 r. do  lipca 2021 ( z przerwą na ferie zimowe) w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 
Materiał został podzielony na trzy semestry: (15 zjazdów+2 terminy awaryjne - po jednym w II i w III semestrze)
Szczegółowy harmonogram edycji Wrzesień 2020 zostanie podany w terminie kwiecień-czerwiec 2020 r.  

Orgaznizacja roku (edycja wrzesień 2019) : 

Pobierz organizacja-roku-edycja-wrzesien2019-studia-podyplomowe-si.jpg

Program Studiów podyplomowych integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej to aż 350 godzin!


Zapisy na studia :

(kliknij wypełnij zgłoszenie)

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą :

InformacjaZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia, opłaty zaliczki, I raty lub opłaty całościowej ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Przy zgłoszeniu należy opłacić:

Opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).
Opłatę za pierwszy semestr należy wnosić niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia.

Harmonogram wpłat:

  • semestr I - 2200 zł -  opłata do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
  • semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2021 r.
  • semestr III - 2800 zł- opłata do dnia 30 marca 2021 r.

Wpłata ratalna: I+II+III=7500 zł
Wpłata jednorazowa: 7000 zł 

Promocja:
Przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry opłata wynosi 7000 zł nie 7500 zł. 

Uwaga:

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.
W przypadku rezygnacji po 1 sierpnia 2020 r. - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Opłaty wnosimy : 

Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Co nas wyróżnia?

-350 godzin wiedzy 

-40 najlepszych wykładowców

-4 sale SI wpełni wyposażone

-1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:

(wypełnij zgłoszenie)


Partnerzy