Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na Edycję XVI wrzesień 2022 

Brak miejsc na edycję wrzesień 2021

Sprawdź naszą nową formę studiów podyplomowych Akademia SI - Akademia Integracji Sensorycznej (kliknij) Edycja Lipiec 2022 - Trwa rekrutacja 

 

JESTEŚMY GOTOWI NA ONLINE  

Obecna sytuacja związana z Covid-19 oraz zdobyte doświadczenie podczas prowadzenia zajęć w formie zdalnej w aktualnych dwóch edycjach studiów podyplomowych integracja sensoryczna, utwierdziło nas w przekonaniu, iż takie rozwiązanie będzie najdogodniejszą formą dla Uczestników Naszych studiów.  Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu integracji sensorycznej od dawna prowadzone są w formie zdalnej na całym świecie, a w formie hybrydowej od 2 edycji również na Naszej Uczelni.

Na obecnych edycjach studiów podyplomowych SI zastosowana formuła hybrydowa, cieszy się dużym powodzeniem. Po części teoretycznej- zdalnej, rozpoczynamy zajęcia praktyczne, które odbywają się jedynie w specjalistycznych salach z wykorzystaniem sprzętu do SI. Rozwiązanie to daje możliwość wygodnej, bezproblemowej a przede wszystkim bezpiecznej formy przyswajania wiedzy na najwyższym poziomie.  

Uczelnia dbając o Państwa bezpieczeństwo zmniejszyła ilość osób w grupach oraz utworzyła dodatkowe grupy, rozdzielając jednocześnie Państwa na dodatkowe zjazdy. Wszystkie te działania zmierzają ku podnoszeniu komfortu pracy na zajęciach praktycznych z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. 

Dajemy Państwu możliwości wyboru grupy ćwiczeniowej już na etapie rekrutacji. Jest to dodatkowym atutem i ukazuje kwestię przemodelowania pracy Uczelni, która istniejąc od 20 lat zawsze starała się, z wieloma sukcesami, wyprzedzać swoim programem oraz możliwościami inne Uczelnie.

Kryteria naboru:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

- psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Decyzje w sprawie innych kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrektor CIS Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: wmodzelewski@centrumsi.pl

Uprawnienia:

 • Studia mają charakter kwalifikacyjny - objęte są patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.
 • Absolwenci uzyskują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu. 
 • Najlepsi słuchacze uzyskają certyfikat z wyróżnieniem oraz propozycję współpracy z Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie w charakterze wykładowcy. 
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. 

Struktura studiów podyplomowych SI  :

Program zakłada realizację treści w formie hybrydowej: zdalnej – online dla zajęć wykładowych oraz praktycznej w salach SI dla zajęć specjalistycznych, praktycznych. Na załączonym pliku organizacji roku akademickiego ta adnotacja widnieje jako prawdopodobne zjazdy online oraz zajęcia praktyczne/ćwiczenia. Zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (lista gabinetów współpracujących-kliknij ) lub w wybranym przez siebie gabinecie/poradni integracji sensorycznej czy też placówce szkolnej/przedszkolu. 

Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 320 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

Jeżeli interesuje Ciebie nowa forma studiów podyplomowych, którą jest Akademi Integracji Sensorycznej kliknij tutaj i dowiedz się więcej. 

I semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-neuropsychologii rozwojowej
-działania bazowych systemów sensorycznych
-budowy i rozwoju zmysłów
-anatomii człowieka 
-teorii integracji sensorycznej i terminologii
-zasad oceny rozwoju fizycznego i motorycznego
-rozwoju ruchowego/wad postawy/napięcia mięśniowego
-arkuszu obserwacji klinicznej
-obserwacji i diagnozy dzieci 
-oraz wiele innych

II semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-postępowań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie SI
-ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne 
-plan terapii - zdobywanie umiejętności opracowywania założeń i prowadzenia terapii SI
-Arkusz  Obserwacji Klinicznej, nauka procedury obserwacyjnej
-budowa programów  terapii i technik terapeutycznych w zaburzeniach integracji sensorycznej
-gry i zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci  z zaburzeniami SI
-oraz wiele innych

III semestr studiów daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu:

-wprowadzenia do stosowania Testów: nauka procedury badania, obliczanie wyników
-oceny postawy i napięcia mięśniowego u dzieci
-terapii SI w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  z deficytami rozwojowymi
-pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania bodźców proprioceptywnych i dotykowych z zastosowaniem sprzętu do integracji sensorycznej
-podstaw obserwacji i diagnozy dzieci nie podlegających standardowym procedurom
-odruchy: pierwotne i posturalne oraz odruchy twarzy
-specyfiki terapii dziecka ze względu na: Zespół Aspergera, spectrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe
-planowania i organizacji procesu terapeutycznego: strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy sensoryczne, program i plan terapii SI, dobór stymulacji i ćwiczeń, dieta sensoryczna, dokumentowanie i monitorowanie przebiegu zajęć/ opis sesji terapeutyczne
-prowadzenia wywiadu neurorozwojowego, wyciąganie wniosków z obserwacji klinicznej i Testów, formułowanie hipotez, zasady pisania diagnoz
-istota diety sensorycznej. Opracowanie diety sensorycznej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zaburzeń modulacji sensorycznej
-oraz wiele innych

Harmonogram studiów:

Wrzesień 2022  :

Program będzie realizowany w terminie od  października  2022 r. do  lipca 2023 w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 
Materiał został podzielony na trzy semestry: (15 zjazdów+ terminy awaryjne)

Organizacja roku (edycja wrzesień 2021) : 

Pobierz organizacja-studia-podyplomowe-integracja-sensoryczna.pdf

Warto zwrócić uwagę, iż poza zajęciami, które odbywają się łącznie dla wszystkich grup istnieje dodatkowy podział na grupy. Zajęcia nie zawsze odbywają się w tych samych terminach. Takie rozwiązanie daje możliwość bezpieczniejszego prowadzenia zajęć praktycznych. Wyboru grupy dokonujecie Państwo przy wysyłaniu podania.

Informacje dotyczące obecnej edycji studiów

Wszystkie informacje dostępne na pe.ews.edu.pl po zalogowaniu.

Wykłady prowadzone są on-line dla wszystkich grup.

Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone są stacjonarnie.

Zapisy do grup

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku, w którym odbywają sie studia mają Państwo możliwość wyboru w jakiej grupie chcą Państwo uczestniczyć. (Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wyboru grupy- aktualnie możliwość jest zablokowana). Po tym terminie Uczestnicy przydzielani są do grup losowo bez możliwości późniejszej zmiany. Grupy będą aktualizowane na bieżąco. O aktualnej ilości miejsca będziemy informować poprzez Facebook lub MS Teams. W przypadku braku możliwości wybrania z podania grupy np. A1 oznaczać to będzie, iż miejsca w danej grupie zostały wyczerpane. 

Aby zapisać się do wybranej grupy należy:

 1. wypełnić dodatkowe podanie do dnia 10 września br. poprzez stronę internetową (Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wyboru grupy- aktualnie możliwość jest zablokowana)
 2. oczekiwać na potwierdzenie zapisania się do grupy. (Odpowiedź uzyskacie Państwo poprzez e-mail/telefonicznie lub SMS)

Facebook

 • W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Centrum SI a Uczestnikami przed rozpoczęciem studiów podyplomowych, a także w czasie ich trwania, zapraszamy do zapisania się do zamkniętej grupy na Facebook’u.
 • Z pewnością wiecie Państwo, iż jest to wyjątkowo skuteczne narzędzie do komunikacji oraz daje możliwość szybkiego przekazu informacji. 
 • Platformę Facebook wykorzystujemy również do dzielenia się informacjami z życia Uczelni, informujemy o dodatkowych szkoleniach/ konferencjach/ dzielimy się zdjęciami itp.

Link do grupy na Facebooku Edycja 2022: https://www.facebook.com/groups/cis2022sp

Do grupy na Facebooku przyjmowane są jedynie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów.

Microsoft Ofice 365- MS Teams

Uruchomienie platformy Microsoft Teams:

Każdy uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje dostęp do platformy Office 365 w tym Word/Excel/Ms Teams. Jest to indywidualne darmowe konto dla naszych Uczestników dzięki któremu, mają Państwo dostęp do wspólnych treści/prezentacji. MS Teams służy również  do dostępu on-line i śledzenia wykładów w tej formie.Szczegółowe informacje dotyczące Państwa kont Office365 oraz sposobu logowania wyślemy Państwu w oddzielnym e-mailu po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zapisy na studia :

(kliknij wypełnij zgłoszenie)

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą:

 • semestr I - 2500 zł -  w chwili zgłoszenia/do wyczerpania miejsc.
 • semestr II - 3000 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2023 r.
 • semestr III - 3000 zł- opłata do dnia 30 marca 2023 r.

Przy zgłoszeniu należy opłacić:

 • Wpisowe - 200 zł 
 • Opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).

Wpłata ratalna: I+II+III=8500 zł + wpisowe
Wpłata jednorazowa: 8000 zł* + wpisowe

Przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry opłata wynosi 8000 zł nie 8500 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa wraz z wpisowym daje gwarancję miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna. Decyduje kolejność wpłat. 

Uwaga:

 • W przypadku rezygnacji po 1 sierpnia br. - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi .
 • *Opłaty jednorazowej można dokonywać do dnia 1 sierpnia br. 
 • Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi, brak spełnienia warunku terminu. 

Opłaty wnosimy : 

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabisiak e-mail: dzialfinansowy@ews.edu.pl

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

Co nas wyróżnia?

 • 320 godzin wiedzy 
 • 40 najlepszych wykładowców
 • 5 sal SI w pełni wyposażonych
 • 2 pracownie SI
 • 1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:

(wypełnij zgłoszenie)

To Top ↑