Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

EGZAMIN

Platforma egzaminacyjna - nowoczesne narzędzie weryfikacji wiedzy. 

Egzamin Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna :

Weryfikacja wiedzy przeprowadzona jest na Platformie Egzaminacyjnej. Narzędzie to jest bardzo przyjazne dla słuchacza. Przeprowadzenie egzaminu sprawadza się do rozwiązania testu egzaminacyjnego (zamkniętego) w określonym czasie za pośrednictwem własnego komputera domowego, ipada lub telefonu komórkowego wyposażonego w większy wyświetlacz-ekran.

Każdy słuchacz zostanie upoważniony do udziału w egzaminie w terminie przewidzianym przez harmonogram studiów podyplomowych.

Co to oznacza ?

Każdy zdający może o dowolnej godzinie  i określonym czasie , zalogować się na Platformę Egzaminacyjną i rozwiązać test.

Tak więc aby uczestniczyć w egzaminie teoretycznym, nie trzeba będzie przyjeżdżać do Warszawy na Uczelnię, tylko w warunkach komfortowych w domu zaliczyć egzamin. 

Zaletą tej formy egzaminacyjnej jest to, że każdy zdaje inny egzamin wygenerowany przez system ( pytania są generowane w sposób losowy z puli wszystkich pytań przygotowanych przez wykładowców).

Po zakończeniu testu zdający natychmiast otrzymuje wynik egzaminu.

Słuchacz po zdaniu egzaminu teoretycznego przystępuje do egzaminu praktycznego  w terminie przewidzianym przez harmonogram studiów. 

ZALOGUJ SIĘ

NA PLATFORMĘ 

(Kliknij i przejdź)

Partnerzy