Egzamin Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna

Weryfikacja wiedzy przeprowadzana jest w formie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest poprzez internetową platformę egzaminacyjna, sprowadza się to do rozwiązania testu egzaminacyjnego (zamkniętego) w określonym czasie za pośrednictwem własnego sprzętu komputerowego lub telefonu/tabletu.

Uczestnik po zdaniu egzaminu teoretycznego przystępuje do egzaminu praktycznego w terminie przewidzianym w harmonogramie studiów. 

Każdy uczestnik zostaje upoważniony do udziału w egzaminie w terminie przewidzianym przez harmonogram studiów podyplomowych.

Co to oznacza ?

Każdy zdający może o dowolnej godzinie i określonym czasie, zalogować się na Platformę Egzaminacyjną i rozwiązać test.

Tak więc, aby uczestniczyć w egzaminie teoretycznym, nie trzeba będzie przyjeżdżać na Uczelnię, tylko w warunkach komfortowych, w domu zaliczyć egzamin. 

Po zakończeniu testu zdający natychmiast otrzymuje wynik egzaminu.

Dostęp do platformy uzyskują wszycy uczestnicy studiów podyplomowych i kursów po rozpoczęciu. 

Zaloguj się na platformę:

(Kliknij i przejdź)

To Top ↑