Karol Zabłocki

Pedagog specjalny, Terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej. Nabył kwalifikacje nauczycielskie z przygotowania pedagogicznego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole o Zdrowiu. Ukończył pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych. Absolwent Centrum Integracji Sensorycznej, w którym uzyskał pełne kwalifikacje do terapii i diagnozy z zakresu integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobył w terapii dzieci Metodą Opcji, jak i w placówkach terapeutycznych w Warszawie, najpierw jako terapeuta wspomagający, współprowadząc zajęcia z wykorzystaniem modelu TEACCH. Jako pedagog i terapeuta prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnik kursów i szkoleń m.in.: - Jak uczyć dzieci z autyzmem Teorii Umysłu - Zabawa Inspirująca Rozwój - Dieta jako istotny element terapii autyzmu - Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole - Wspomaganie uczniów z trudnościami w uczeniu się - Terapia ręki - Terapia dziecka z autyzmem

Nasz zespół Terapeutów i Diagnostów SI

Justyna Libudzic

Martyna Kordalewska

Małgorzata Baczyńska

Joanna Laskowska

Teresa Klochowicz

Klaudia Bałdyga

Aneta Dorocka

Karol Zabłocki

Marta Surga

Martyna Bańkowska

Agata Płacheta

Wojciech Kieliszek

Sławomira Załęska

To Top ↑