Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 

Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej- Kurs Integracji Sensorycznej 

EDYCJA SIERPIEŃ 2019r.-TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zostań Terapeutą i Diagnostą Integracji Sensorycznej

Centrum Integracji Sensorycznej oraz Stowarzyszenie Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej w Warszawie ogłasza zapisy na specjalistyczne szkolenie dla przyszłych Terapeutów SI - Klinika Integracji Sensorycznej.

Klinika Integracji Sensorycznej jest metodą szkoleniową w formie specjalistycznego kursu po ukończeniu którego absolwenci szkolenia uzyskują uprawienia diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej. Program Kliniki SI obejmuje : wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia seminaryjne, konsultacje, case study oraz praktyki specjalistyczne w wybranej jednostce na terenie Polski.

Centrum Integracji Sensorycznej organizuje Specjalistyczną Klinikę Szkoleniową raz w roku. 

Terminy zajęć:

Jedna Klinika SI to trzy sesje zjazdowe:

I sesja - 22/07/2019-27/07/2019
II sesja - 29/07/2019-03/08/2019
III sesja - 05/08/2019-10/08/2019

Terminy zajęć  mogą ulec zmianie.

Miejsce :

Warszawa Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 18.00 ( szczegółowy harmonogram dostępny tylko dla uczestników )

Zajęcia prowadzą eksperci-wykładowcy, praktycy Integracji Sensorycznej zatrudnieni w Centrum Integracji Sensorycznej (lista wykładowców dostępna w zakładce - „Wykładowcy”).

Uczestnicy :

Liczba uczestników Kliniki SI ograniczona.

Klinika przeznaczona jest dla osób posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. Szczegółowe decyzje w sprawie innych  kwalifikacji kandydatów podejmuje dyrktor Centrum SI Wojciech Modzelewski prosimy o kontakt ww. sprawie poprzez e-mail: [javascript protected email address]

Program godzinowy Kliniki specjalistycznej : 270 godzin (w tym: 20 godzin pracy własnej i konsultacji oraz 60 godzin praktyk specjalistycznych w wybranej placówce SI w Polsce) Termin i miejsce praktyk specjalistycznych każdy słuchacz dostosowuje do swojej dyspozycyjności. Praktyki mogą mieć charakter odpłatny - słuchacz sam ustala warunki uczestnictwa w praktyce w wybranych jednostkach SI (patrz: lista gabinetów współpracujących) lub wybranych przez siebie.

Uzyskiwane uprawnienia:

Uzyskanie tytułu - Terapeuta SI jest szansą na rozpoczęcie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W programie Kliniki SI, nasi wykładowcy, poza wiedzą specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością.

Absolwenci Kliniki SI uzyskują licencjonowany certyfikat terapeuty i diagnosty  integracji sensorycznej, legitymację terapeuty i diagnosty SI oraz gwarant rekomendacyjny do otwarcia specjalistycznego gabinetu SI

Certyfikat uprawnia do przeprowadzania diagnozy i terapii w integracji sensorycznej.

Uczestnicy przystępują do egzaminu na Platformie Egzaminacyjnej po zakończeniu kształcenia.

Uczestnik po zdaniu egzaminu teoretycznego przystępuje do egzaminu praktycznego w terminie przewidzianym przez harmonogram Kliniki SI. 

Organizator zapewnia stały dostęp do Platformy Egzaminacyjnej, wraz  z materiałami dydaktycznymi, workbookami, dziennikiem praktyk itp.

Uczestnik ma możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych na oddzielnych preferencyjnych warunkach po ukończeniu kliniki. 

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

Informacje:

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 e-mail: [javascript protected email address]

 telefonicznie: 22 676 20 33

Koszt uczestnictwa :

  • opłata jednorazowa 7000 złotych przyjmowana do dni 31 maja 2019 r. 
  • opłata ratalna:

I rata 1000 zł w chwili zgłoszenia. 
II rata 3200 zł do dnia 15 kwietnia 2019 r.
III rata 3200 zł do dnia 31 maja 2019 r./ lub do wyczerpania miejsc. 

Po terminie 31 maja 2019 r.  obowiązuje pełna opłata w wysokości 7400 zł 

Kwalifikacja na Klinikę będzie dokonywana na podstawie pierwszeństwa kompletnych zgłoszeń i wpłat.

InformacjaZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. 

Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za klinikę( I raty, opłaty jednorazowej) prosimy dokonywać w chwili zgłoszenia ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego), pozwoli to na pewne umieszczenie na liście kursantów.

Tylko wniesienie pełnej opłaty za klinikę jest gwarancją miejsca na liście kursantów.

Rezerwacja miejsca:

O potwierdzeniu przyjęcia na studia zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem kliniki  należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 
2. Wpłać wymaganą kwotę na konto  w wyznaczonym terminie( szczegóły zakładka odpowiedniego kursu) :
3. Zebrać następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia ( wydrukowane i podpisane ) 
  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy dostarczyć pocztą niezwłocznie lub we wskazanym terminie , o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Adres do wysyłki:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wpłaty prosimy dokonywać :

Bank Pekao S.A.
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za całość  -"Imię i nazwisko, opłata Klinika SI".
W przypadku opłaty ratalnej- "Imię i nazwisko , rata I Klinika SI".

Na zdjęciu uczestnicy poprzednich kursó integracji sensorycznej.

Co nas wyróżnia?

-265 godzin wiedzy 

-40 najlepszych wykładowców

-4 sale SI wpełni wyposażone

-1 miejsce Centrum SI 

Wybierz mądrze:


Wyślij zgłoszenie


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 -e-mail: [javascript protected email address]

 -telefonicznie: 22 676 20 33 


Partnerzy