Klinika SI - Sierpień

Kurs Neurorozwojowa oraz sensomotoryczna diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-4 lat

EDYCJA SIERPIEŃ 2024 r.- TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ- DO WYCZERPANIA MIEJSC 

Naucz się jak diagnozować i prowadzić terapię niemowląt i dzieci do 4 roku życia.

Zapraszamy Cię do fascynującego świata badań i terapii dzieci w wieku 0-4 lat! Kurs Neurorozwojowa i Sensomotoryczna Diagnoza i Terapia dzieci w wieku 0-4 lat to niepowtarzalna okazja, by zgłębić tajniki wczesnego etapu rozwoju dzieci oraz nauczyć się skutecznych narzędzi diagnozowania i terapii w tym kluczowym okresie.

 • Naucz się jak rozpoznawać symptomy trudności z regulacją u niemowląt i małych dzieci.
 • Naucz się konstruować próby diagnostyczne, sięgnie po dostępne, a następnie zgodnie z uzyskanymi informacjami dokona ich interpretacji na podstawie których ustali najbardziej optymalny plan terapii.  
 • Dowiedz się jak nadwrażliwość i podwrażliwość sensoryczna wpływa na zachowanie niemowlęcia i małego dziecka oraz jak wskutek tego funkcjonuje rodzina.
 • Dowiedz się o codziennym funkcjonowaniu małego dziecka SI oraz wytycznych dla rodziców w celu wspierania prawidłowego rozwoju sensorycznego i psychomotorycznego ich dziecka.

Sylwetka kandydata:

Na kurs z zakresu terapii i diagnozy dzieci w wieku 0-4 lat zapraszamy jedynie terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów oraz osóby pracujące z niemowlętami oraz małymi dziećmi: którzy pragną  zdobyć wiedzę i doświadczanie na temat regulacji i potencjalnych zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych u niemowląt i małych dzieci do 4 roku życia. Szczególnie nastawionych na diagnozę i konstruowania odpowiednio dobranego planu terapii. Kurs skierowany jest do osób posiadających wykształcenie wyższe, a także do osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

Kurs z zakresu diagnozy i terapii dzieci w wieku 0-4 lat w Centrum SI to:

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy - Program kursu w Centrum SI jest opracowany z myślą o tym, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy z zakresu diagnozy i terapii niemowląt i dzieci poniżej 4 roku życia. Uczestnicy mają szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, co pozwala na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci z tą diagnozą.
 2. Prowadzący - Kadra dydaktyczna w Centrum SI to wykwalifikowani specjaliści z dziedziny Integracji Sensorycznej, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Nasi wykładowcy chętnie dzielą się latami zdobytej wiedzy. Sprawdź jacy eksperci wykładowcy na co dzień pracują w Naszym Centrum SI.
 3. Nasze przedmioty są interesujące i przydatne w praktyce - program kursu z zakresu integracji sensorycznej to ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczymy praktycznie, nasi uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę, która przyda się im podczas diagnozy i terapii na sali SI. 
 4. Praktyczne umiejętności - kursy w Centrum SI skupiają się na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Uczestnicy uczą się, jak przeprowadzać diagnozę i terapię, co pozwala na skuteczne wsparcie rozwoju dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. 
 5. Certyfikat ukończenia kursu- Po ukończeniu kursu w Centrum SI, uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. 

Zapisy na KLINIKE SI SIERPIEŃ przyjmujemy poprzez:

Formularz rekrutacyjny

Centrum Integracji Sensorycznej organizuje Specjalistyczną Klinikę Szkoleniową raz w roku *. 

Termin zajęć:

Jedna Klinika SI Sierpień to dwie sesje zjazdowe:

 • I sesja - 05/08/2024 - 10/08/2024
 • II sesja - 12/08/2024 -17/08/2024 

Miejsce :

Warszawa Centrum Integracji Sensorycznej ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

Zajęcia prowadzone będą w godz. 8.00 – 18.00 ( szczegółowy harmonogram dostępny tylko dla uczestników )

Program godzinowy Kliniki specjalistycznej: 180 godzin (w tym: 20 godzin pracy własnej i konsultacji oraz 30 godzin praktyk specjalistycznych w wybranej placówce SI w Polsce).Celem praktyki realizowanej w poradniach, przychodniach specjalistycznych, gabinetach prywatnych lub publicznych jednostkach, jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy, zdobycie praktycznych umiejętności pracy oraz praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie trwania studiów. Indywidualna praktyka Uczestnika zostaje zaliczona na poczet studiów podyplomowych zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie- staż pracy/zatrudnienie.

Absolwenci studiów podyplomowych lub Kliniki SI - Centrum Integracji Sensorycznej są zwolnieni z realizacji 30 godzin praktyk specjalistycznych. 

Program kursu daje możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy m.in zakresu: 

 1. Prenatalny i postnatalny rozwój układu nerwowego i zmysłów w kontekście prawdopodobieństwa zaburzeń SI 
 2. Ocena poznawcza, komunikacyjna i sensoryczna dziecka 0-4 ćwiczenia, dr Palicka (12 godz lekcyjnych- teoria i praktyka).
 3. Autoregulacja i samoregulacja dziecka w kontekście równowagi neuroprzekaźnikowej, biochemiczny obraz rozwoju mózgu małego dziecka 
 4. Organizacja  i przeprowadzenie diagnozy SI dziecka w wieku 0-4 
 5. Ćwiczenia organizujące zmysły dziecka w wieku 0-2 i 2-4, aranżacja pola terapeutycznego. Zasady przeprowadzenia terapii. 
 6. Instruktaż prawidłowej pielęgnacji noworodka, niemowlęcia i małego dziecka w kontekście wspierania optymalnego rozwoju zmysłów. Metody wspierające rozwój psychoruchowy i sensoryczny u dzieci 0-4. 
 7. Uwarunkowania i analiza rozwoju aparatu ruchu  oraz ćwiczenia ruchowe wspierające motoryczny rozwój dziecka w wieku  0-4 
 8. Analiza czynności odruchowej noworodka, niemowlęcia, starszego dziecka w kontekście dojrzewania Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego ćwiczenia. d
 9. Rola żywienia dziecka 0-4 i suplementacji w kontekście prawidłowego rozwoju organizmu. Ilościowa i jakościowa ocena wzorców żywienia dzieci. Rekomendacje żywienia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mgr 
 10. Opieka terapeuty nad rodzicem dziecka z SI , Indywidualizacja i programowanie zajęć sensorycznych u dzieci w wieku 0-4
 11. Aranżacja przestrzeni domowej i wspierającej rozwój sensoryczny dziecka zdrowego i z zaburzeniami sensorycznymi. Dieta sensoryczna dla dziecka do 4 rż

Koszt uczestnictwa:

 • opłata jednorazowa 4 500 złotych* + wpisowe 300 zł

*Tylko do 15 lipca -15 % - liczba miejsc ograniczona. 

Tylko do 15 lipca 2024 r. zapłacisz - 3825 złotych** zamiast 4800 zł. 

** nie obowiązuje opłata wpisowego

Uwaga:

 • Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Tylko opłata jednorazowa wraz z wpisowym daje gwarancję miejsca na liście uczestników. Decyduje kolejność wpłat. 

Po terminie 22 lipca br. obowiązuje pełna opłata w wysokości 4999 zł + wpisowe .

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 lipca br. / lub do wyczerpania miejsc. 

Jak się zapisać?

Zapisy trwają do 28 lipca br. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj! Aby dołączyć do programu, wypełnij formularz zgłoszeniowy na naszej stronie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uzyskiwane uprawnienia po ukończeniu kursu:

 • certyfikat

Organizator zapewnia stały dostęp do platformy egzaminacyjnej, wraz  z materiałami dydaktycznymi, workbookami itp.

Formą sprawdzenia wiedzy Uczestników jest egzamin.

Opłaty wnosimy : 

 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 • Numer konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
 • W tytule przelewu prosimy o wpisanie :
 • W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI 04".

Rezerwacja miejsca:

O potwierdzeniu przyjęcia na kurs zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników.

Aby stać się uczestnikiem kliniki  należy:

1. Wysłać zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto w wyznaczonym terminie 

3. Zebrać następujące dokumenty:

  • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
  • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 2 szt
  • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
  • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wpłaty prosimy dokonywać :

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Faktury:

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z sekretariatem poprzez e-mail: sekretariat@centrumsi.pl

Wybierz mądrze:

Wyślij zgłoszenie

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 •  e-mail: sekretariat@centrumsi.pl
 •  telefonicznie: 22 125 51 51

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. 

 

 

Eksperci wykładowcy i zespół programowy: 

dr n.kf. Ewa Bartelmus
Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Wykładowca Akademicki- Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Warszawa – Centrum SI, Akademia Humanitas Sosnowiec,  NPDN Fundacji In Corpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii neurorozwojowych. Certyfikowany terapeuta integracji Sensorycznej. Uczestniczka licznych kierunkowych kursów w dziedzinie fizjoterapii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń autoregulacji i samoregulacji dzieci i dorosłych o podłożu fizjologicznym i emocjonalnym. Szczególne w swojej pracy analizuje naukowo i klinicznie układ dotykowy. Autorka licznych publikacji (artykułów, monografii i książek) z zakresu położnictwa i pediatrii. Właściciel i koordynator pracowni fizjoterapii dziecięcej i integracji sensorycznej Trybik w Bielsku-Białej. Prezes Fundacji Metasensoria. Właściciel wydawnictwa Tobe. Współautor programu studiów podyplomowych-Neurorozwojowa oraz sensomotoryczna diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-4 lat. 

dr n.kf. Alicja Affanasowicz

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o  zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.Fizjoterapeuta pediatryczny.Certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath.Terapeuta neurorozwojowy. Diagnosta metody Prechtla. Praca doktorska pt.: "Zastosowanie multimodalnej analizy ruchów spontanicznych (MARS) w ocenie noworodków w 2 lub 3 dobie życia" obroniona na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych "Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego".Absolwentka studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne".Uczestnik studiów z osteopatii na Akademii Osteopatii w Warszawie.Uczestnik licznych kursów dotyczących fizjoterapii niemowląt i dzieci. Współautor wielu cenionych publikacji naukowych. Prowadzi kompleksową fizjoterapię neurorozwojową noworodków, niemowląt i dzieci we własnym gabinecie fizjoterapeutycznym w Bielsku-Białej (maluch-rehabilitacja.pl).Prowadzi szkolenia w zakresie pielęgnacji noworodków i niemowląt w Szkole Rodzenia w Bielsku-Białej.
dr n.kf Katarzyna Balewska-Juras
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Kierownik Katedry Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień pracuje w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie na stanowisku kierownika działu rehabilitacji oraz w Fundacja Angitia. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Praca doktorska pt.: " Porównanie wyników neurokinezjologicznego usprawniania dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej, za pomocą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i siedmiu reakcji ułożeniowych wg Vojty" obroniona na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończyła liczne kursy m.in.: Terapia Craniosacralna – kurs wstępny, Terapia Manualna - kurs dla fizjoterapeutów, Kompleksowa Diagnostyka i Terapia Wad Postawy oraz Skolioz wg Koncepcji, FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), Certyfikat Terapeuty Integracji Sensomotorycznej, Międzynarodowy Certyfikat Terapeuty Metody Vojty - Internationale Vojta Gesellschaft e.v., Usprawniania wielokierunkowe dziecka z MPD w systemie Conductive Education. Udział w licznych konferencjach międzynarodowych jako prelegent.
dr n. o. zdr. Iwona Palicka
Pracę pt. "Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci 5-10 lat w wybranych podtypach FASD" obroniła w 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.Specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii,terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy w modelu SE i NARM,członek Rady Fundacji Fastryga.prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.Trener INPP w zakresie szkoleń podstawowych i asystent w zakresie szkoleń rocznych dla terapeutów INPP; wykładowca na studiach podyplomowych z integracji sensorycznej, wspomagania rozwoju dzieci, psychologii klinicznej. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej, neurobiologii przywiązania i leczenia traumy rozwojowej. Związana z Centrum Integracji Sensorycznej od początku, współautor programu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.
dr Anna Szczepaniak
Fizjoterapeuta. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa. Prowadzi fizjoterapię noworodków, niemowląt i małych dzieci. Ukończone liczne kursy m.in. :NDT Bobath Baby Advanced, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Basic,Sensory babies,Integracja Sensoryczna I i II stopnia,Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddziałach neonatologicznych, Podejście osteopatyczne w pediatrii - noworodki, Ocena globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla,Terapia oddechowa noworodków i małych dzieci metodą AFE, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp dzieci, PNF, Diagnostyka, leczenie bólu i dysfunkcji układu powięziowego, Kinesiology Taping, Kinesiology Taping w pediatrii. Autor licznych publikacji naukowych. Uczestnik kursów, warsztatów i konferencji.
mgr Anna Parakiewicz 
Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu Integracji Sensorycznej i rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Były pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji, Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Instytutu Hiltona Perkinsa. Od 1999 r. zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. W Sensoria Terapia w Olsztynie przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowania małego dziecka, całościowych zaburzeń rozwoju, Integracji Sensorycznej. Prowadzi terapię metodą Integracji Sensorycznej i terapię widzenia, dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach. Mama dwójki dzieci. Miłośniczka fotografii. Członek Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR.
mgr Bogna Stępniak-Błachowiak
Magister rehabilitacji ruchowej, terapeuta NDT Bobath baby, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta neurorozwoju INPP, trener programu szkolnego integracji odruchów INPP, terapeuta integracji bilateralnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu. Współautor książki „ Rozwój daje radość” pod redakcją J. Kielina. Od 2008 roku do dzisiaj prowadzi szkolenie „ Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój „ Od 2010 roku prowadzi szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów dr Sally Goddard „ Od 2013 prowadzi szkolenia : Jak wspomagać rozwój dziecka od 0-2 roku życia- wskazówki praktyczne” oraz „ Dziecko z zburzeniami integracji sensorycznej w szkole i w przedszkolu- jak mu pomóc. Bierze czynny udział w licznych konferencjach. Uczestnik licznych szkoleń i kursów m.in. : Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, kurs podstawowy NDT Bobath, kurs podstawowy z zakresu neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej, prowadzenia interpretacji testu: Kliniczne Obserwacje, NDT-Bobath course for Assessment and Treatment of Babies with Neurological and AlliedConditions, warsztat metodyczny Odruchy w uczeniu i nauczaniu, warsztat Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-3 lat, Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg dr Jean Ayres, Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem,  Aktywności sensomotoryczne i ich modyfikacje pracy z dziećmi ze znaczną hipotonią oraz wadami postawy, kurs Refresher NDT-Bobath, Ocena rozwoju niemowląt metoda Prechtla. Od wielu lat prowadzi Ośrodek-Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, a od 1994 pracuje jako nauczyciel- fizjoterapeuta w Przedszkolu Specjalnym Orzeszek w Poznaniu.
mgr Katarzyna Czech
Magister Fizjoterapii. Nauczyciel Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego. Absolwentka studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki z Autyzmem i zespołem Aspergera. Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT- Bobath. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath, certyfikowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, trener sensoplastyki. Doktorantka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, realizuje dysertację doktorska z tematyki „Dyspraksja w ujęciu neurorozwojowym”. Wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu fizjoterapia w pediatrii. Od 2008 roku zajmuję się rehabilitacją dzieci i niemowląt. Stale podwyższa swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach. Zajmuje się neurorozwojową terapią dzieci i niemowląt, terapią w schorzeniach neurologicznych, terapią integracji sensorycznej, korekcją wad postawy. Prowadzi instruktaże dla rodziców dotyczące opieki i wspomagania dziecka w trakcie jego rozwoju.
Lek. Anna Stachura

Lekarz i neurologopeda. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z Anestezjologii i Intensywnej Terapii, doświadczenie zawodowe zdobwała na oddziałach Klinicznych Intensywnej Terapii Dziecięcej  i Dorosłych. Pracowała w kraju i za granicą. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  Katedry Anatomii Opisowej i  Topograficznej, Uniwersytetu Pedagogicznego Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju. Jako neurologopeda, w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,  pracuje z dziećmi do 6 roku życia z zaburzeniami neurorozwojowymi. Łącząc obie dziedziny nauk prowadzi szkolenia w Śląskiej Izbie Lekarskiej, w których wzięło udział już kilkuset lekarzy. Autor lub współautor publikacji naukowych. Od 10 lat zafascynowana możliwościami terapii neurobiologicznej, którą wykorzystuje w pracy w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Dobre Miejsce,, w Knurowie.Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim  w 2007r.  pracowała  w Szpitalach w Polsce i w Irlandii, ostatnio w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem , A także Intensywnej Terapii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko  w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.Kompretencje dydaktyczne do pracy z dziecmi i młodzieżą zdobyła na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na GWSH w Katowicach w 2017r.Tytuł logopedy uzyskała w 2018r na Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN. w Krakowie na kierunku logopedia, pisząc pracę dyplomowa pt ,,Problemy rozwojowe dzieci przedwcześnie urodzonych" napisana pod kierownictwem Prof, Marty Korendo, Kraków 2018. Pracownik  Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedry i Zakładu Anatomii Topograficzej i Opisowej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 10 lat prowadzi spotkania edukacyjne dla rodziców i dzieci dotyczące szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej, a także warsztaty dla najmłodszych w żłobkach, przedszkolach i szkołach.Dnia 02.09.2021 była gościem specjalnym na interdyscyplinerenj konferencji medycznej ,,Forum Leczenia Ran" prowadząc wykład na temat zaburzeń poznawczych u dzieci wynikających z Pandemii.Jako rezydent w czasie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Klinicznym nr1 SUM  pod kierownictwem Prof. Hanny Misiołek współtworzyła pracę na temat,,Możliwości zastosowania metoksyfluranu w izbie przyjęć szpitala urazowego - doświadczenia własne.

mgr Aleksandra Pol

W swojej pracy zawodowej prowadzi dietoterapię osób dorosłych oraz dzieci z chorobami, zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami ruchowymi i/lub intelektualnymi. Jest wykładowcą akademickim SWSM w Katowicach, prowadzi szkolenia i warsztaty,  jest autorką i współautorką publikacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, będąc uczestnikiem wielu kursów i konferencji, także jako prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Andrzej Sionek

Specjalista ortopeda, traumatolog.Edukację rozpoczął na jednej z najlepszych polskich uczelni – Akademii Medycznej w Warszawie. Absolwent Wydziału Lekarskiego z rocznika 1991. Zaraz po zakończeniu nauki, rozpoczął pracę zawodową w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Otwocku, w którym pracuje do dzisiaj. Jest specjalistą z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2008 roku pełni funkcję Kierownika Oddziału IB. i jest adiunktem w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego kierowanej przez prof. dr hab. med. Jarosława Czubaka.

Jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Rozwój stawów biodrowych u dzieci z ciąż wielopłodowych”., a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a od 2007 r. członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych. W roku 2009 został członkiem Komitetu Naukowego (Reeding Committee) kwalifikującego prace naukowe na XXVIII, XXIX i XXX Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych  (EPOS). W roku 2013 zostałem wybrany członkiem Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Jest autorem licznych wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych  oraz licznych publikacji z zakresu ortopedii i traumatologii dziecięcej oraz ortopedii dorosłych (spis wystąpień i publikacji w załączniku) Odbył liczne staże krajowe i zagraniczne między innymi w Children’s Memorial Hospital w Chicago i American Hospital w Dubaju. Ukończył liczne kursy doskonalące w kraju i za granicą, organizowane przez Europejskie Towarzystwo Ortopedyczne,  Europejskie Towarzystwo Chirurgów Stopy i Stawu Skokowego  oraz Amerykańską Akademię Chirurgów Ortopedów.  Kursy, w których brał udział to min:  wrodzone i nabyte wady stóp, rozwojowa dysplazja stawów biodrowych,  ultrasonografia stawów biodrowych u noworodków i niemowląt, choroba Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, resztkowa dysplazja stawów biodrowych, konflikt udowo-panewkowy stawu biodrowego, skoliozy, choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, , schorzenia i deformacje stóp, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenia kości, złamania kości u dzieci i dorosłych i  wiele innych.  Jest zaangażowany także w leczenie chorych ze skomplikowanymi wadami i deformacjami narządu ruchu. 

dr hab. Radosław Rutkowski

Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy. Urodził się 2 kwietnia 1982 roku w Żarach. W 2006 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Fizjoterapii, następnie rozpoczął tam pracę naukowo-dydaktyczną, którą obecnie kontynuuje jako adiunkt . Od 2023 roku posiada stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Jest autorem wielu międzynarodowych publikacji naukowych i wykładów. Jest członkiem zespołu badawczego ds. leczenia i fizjoterapii stawów biodrowych u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Obecnie specjalizuje się w rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym z chorobami neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, rdzeniowym zanikiem mięśni i dystrofiami mięśniowymi.  Dr Rutkowski współpracuje ze Szpitalem Dziecięcym oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie jest fizjoterapeutą. Jest współautorem programów szkoleniowych dla fizjoterapeutów i nauczycieli z zakresu zaburzeń koordynacji rozwojowej (DCD) oraz zaburzeń sensomotorycznych ręki u dzieci. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i gotować.

 

 

To Top ↑