Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 


Wojciech Kieliszek-
 Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Fizjoterapeuta, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej, Pedagog

Ukończył magisterskie studia pedagogiczne na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Podyplomowe studia Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Instruktor gimnastyki korekcyjnej, instruktor terapii Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej wg. GSIO.Posiada uprawnienia do przeprowadzania testów SIPT.

Trener, wychowawca i terapeuta z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym podczas pracy z dziećmi i młodzieżą na obozach sportowych oraz współpracy z placówkami oświatowymi jak przedszkola czy Ogrody Jordanowskie.

Terapia SI skierowana do dzieci u których występuje:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • zaburzenia typu  nadwrażliwość lub podwrażliwość np. dotykowa, wzrokowa, słuchowa,węchowa,smakowa
 • lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw,
 • dyspraksja - wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie, nie potrafi ich opanować.
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy
 • specyficzne trudności szkolne takie jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów, szybka męczliwość podczas pisania, problemy z koncentracją uwagi
 • kłopot ze wskazaniem części ciała ,myli stronę prawą i lewą
 • niepełnosprawność umysłowa
 • niedowidzenie i niedosłyszenie
 • MPD (mózgowe porażenie dziecięce)
 •  ADHD, ADD
 • autyzmem
 • zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera.

Partnerzy