Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 

Sławomira Załęska

Logopeda, Terapeuta Ręki, Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Integracji Bilateralnej, Instruktor Masażu Shantala, pedagog, glottodydaktyk, Metoda Ruchu Rozwijający W. Sherborne.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń m.in.:

Integracji Bilateralnej  w zakresie diagnozowania i prowadzenia treningu
Instruktora Masażu Shantala  w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala     
Masażu Shantala Body Touch  w zakresie Masażu relaksacyjnego dla dorosłych        

SZKOLENIA :                                                                     

 • Kurs doskonalenia zawodowego „Zespół nadpobudliwosci psychoruchowej – rozpoznanie i praca z zachowaniami problemowymi”. 
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej – 32 godziny,Szkolenie w zakresie zajęć korekcyjno – wyrównawczych  wg programu prof. zw. dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 • Szkolenie „Emisja głosu” 
 • Kurs doskonalący I stopnia „Ruch Rozwijający bazujący na pracy Veroniki Sherborne“.
 • Kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi.
 • Kurs Animator wsparcia szkoły. Przygotowanie do procesu kompleksowego wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych.
 • Szkolenie w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala.
 • Kurs Bilateralnej Integracji.
 • Szkolenie trzystopniowe z zakresu Terapii Ręki.

DZIAŁALNOŚĆ POZAZAWODOWA:

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.
 • Współpraca z wydawnictwami – liczne publikacje z zakresu wychowania przedszkolnego, logopedii, diagnozy, m.in Program wspomagający nauczyciela w edukacji sześciolatków PWN, Poradnik dla nauczyciela i Karty diagnostyczne gotowości szkolnej PWN).


Partnerzy