Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 125 5151

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 

Beata Staniszewska – magister psychologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), magister pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), socjoterapeuta, trener Programu Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Otwarty przewód doktorski.

            Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami,  które zdobyłam  pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, w Pracowni Neuropsychologii Rozwojowej, Klinika Neurochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Center „Our Kids” at the German Polish Ukrainian Society.                                             

Specjalizuję się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej. Zajmuję się diagnozą i terapią  dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (padaczka, MPD, zespół Downa itp.), zaburzeniami ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju a także dzieci z podejrzeniem specyficznych trudności szkolnych, ADHD, zaburzeń zachowania i innymi trudnościami w rozwoju poznawczym oraz społeczno – emocjonalnym. Udzielam konsultacji wychowawczych..                    

            Wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach, również w roli prelegenta. Współpracuję z PAN.  Współautorka poradnika dla rodziców dotyczących gotowościszkolnej, autor publikacji naukowych w Międzynarodowych Wydaniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

Konsultuję również pacjentów rosyjskojęzycznych.

Diagnoza i terapia Neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna to  2 - 3 spotkania diagnostyczne, zależnie od wieku i trudności dziecka. Działania terapeutyczne  mają na celu poprawę samodzielnego funkcjonowania dziecka poprzez stymulację rozwoju zaburzonych funkcji poznawczych oraz procesów emocjonalno – społecznych. Zakres i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie dla każdego dziecka po omówieniu wyników badań diagnostycznych.


Partnerzy