Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

Renata Machalska

ekspert wykładowca

Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

Renata Machalska

Pedagog Specjalny o specjalnościach:
Oligofrenopedagogika oraz usprawnianie dzieci ze sprężonymi niepełnosprawnościami, Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapeuta Pedagogiczny, Nauczyciel dyplomowany, współautor programu studiów podyplomowych SI WS EWS

Partnerzy