Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

Zapisz się już dzisiaj na studia podyplomowe  i kursy integracji sensorycznej.

Zarezerwuj miejsce.

Rozpocznij elitarne studia z zakresu SI.O potwierdzeniu przyjęcia na studia zostaniesz poinformowany poprzez e-mail.

 • Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na edycję Wrzesień 2018
 • Brak miejsc na edycję Wrzesień 2017
 • Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na liście słuchaczy.
 • Szczegóły w zakładce opłaty.

Aby stać się słuchaczem studiów podyplomowych należy:

1. Wysłać i wydrukować zgłoszenie dostepne na- Zgłoszenie Centrum SI Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna 

2. Wpłać wymaganą kwotę na konto  w wyznaczonym terminie( szczegóły zakładka opłaty) :

3. Zebrać następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia ( wydrukowane i podpisane ) 
 • oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu
 • dowód wpłaty za studia dokonanej na rachunek bankowy/ pierwsza rata lub całość
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kolorowe zdjęcie legitymacyjne 3,5 cm x 4,5 cm - 3 szt
 • kolorowe zdjęcie dyplomowe 4,5cm x 6,5 cm- 2 szt
 • kserokopia aktu  małżeństwa (w przypadku mężatek które mają na dyplomie nazwisko panieńskie)

4. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy złożyć na pierwszych zajęciach lub dostarczyć pocztą we wskazanym terminie , o którym zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Zapisy na studia 

(kliknij i wypełnij zgłoszenie)

Partnerzy