Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej uzyska w trakcie 12 miesięcy studiów, kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. W trakcie studiów, nasi eksperci, poza wiedzą stricte specjalistyczną SI, wskażą ścieżkę tworzenia własnej praktyki i działalności gospodarczej, gdzie stworzenie własnego gabinetu SI oraz pozyskanie źródeł finansowania będzie tylko formalnością. 

Opłaty za poszczególne semestry wynoszą :

Ważne InformacjeZgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Ze względu na ogromne zainteresowanie, opłaty za studia należy dokonywać w chwili zgłoszenia, opłaty zaliczki, I raty lub opłaty całościowej ( istnieje możliwość załączenia potwierdzenia płatności do podania rekrutacyjnego).

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.

Decyduje kolejność wpłat. 

Edycja Wrzesień 2018

Przy zgłoszeniu należy opłacić:
Zaliczkę w wyskości  500 zł lub opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).
Zaliczka przechodzi na poczet opłaty za I semestr.
Wpłata zaliczki możliwa jest do dnia 30 kwietnia 2018 r. po tym terminie honorowane są tylko wpłaty za I semestr lub w całości. 

W terminie do 30 kwietnia 2018 r. osoby wpłacające zaliczkę  w kwocie 500 zł prosimy o dokonanie dopłaty 1700 zł  do kwoty za I ratę. 

Harmonogram wpłat:

semestr I - 2200 zł -  opłata do dnia 1 sierpnia  2018 r. ( w przypadku wczesniejszej wpłaty zaliczki, 1700zł do dnia 30 kwietnia 2018 r.)
semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2019 r.
semestr III - 2800 zł- opłata do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wpłata ratalna: I+II+III=7500 zł
Wpłata jednorazowa: 7000 zł 


Promocja:
Przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry opłata wynosi 7000 zł nie 7500 zł. 

Uwaga:

Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna.
W przypadku rezygnacji po 1 sierpnia 2018 r. - wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Opłaty wnosimy : 
Bank Pekao S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Numer Konta : 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -"Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr ... studia podyplomowe SI".

W przypadku opłaty zaliczki- "Imię i nazwisko słuchacza, zaliczka na studia podyplomowe SI".

Partnerzy