Centrum SI

Centrum Integracji Sensorycznej
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

(22) 676-20-33, (22) 676-20-44

Centrum Integracji Sensorycznej to jedyna w Polsce placówka, która skupia krajową i międzynarodową kadrę z zakresu SI. Jej zadaniem jest kształcenie najlepszych specjalistów w dziedzinie Integracji Sensorycznej. Realizujemy autorski -nowoczesny program studiów podyplomowych, którego autorzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne.Prowadzimy kształcenie w ramach studiów podyplomowych SI a także kursów integracji sensorycznej.Studia podyplomowe i kursy SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi.Nasi absolwenci uzyskują kolosalny kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej. 

Informacje edycje wcześniejsze:

EDYCJA GRUDZIEŃ 2015

Rozpoczęcie 12 Grudnia 2015 r. 

BRAK MIEJSC-STUDIA W TOKU 

Termin egzaminu 10/11 grudnia 2016. 

Harmonogram edycji Grudzień 2015  :

Program będzie realizowany w terminie od 12 grudnia 2015 do 11 grudnia 2016 (z przerwą wakacyjną lipiec/sierpień 2016) w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 

Materiał został podzielony na trzy semestry :(15 zjazdów+1 weekend egzaminacyjny+2 terminy awaryjne - po jednym w II i w III semestrze)

I-semestr 12 grudnia 2015 - 6 marca 2016 ( 5 zjazdów weekendowych)

II-semestr 2 kwietnia 2016 - 26 czerwca 2016 ( 6 zjazdów weekendowych - w tym 1 awaryjny)

III-semestr 10 września 2016 - 11 grudnia 2016 ( 6 zjazdów weekendowych - w tym 1 awaryjny,  + 1 weekend egzaminacyjny)

 I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR            
     
12-13.XII 16-17.IV 10-11.IX
09-10.I 07-08.V 24-25.IX
23-24.I 21-22.V 08-09.X
13-14.II 11-12.VI 05-06.XI
05-06.III 25-26.VI 19-20.XI
   

10-11.XII EGZAMIN

EDYCJA LUTY 2016

Rozpoczęcie 20 Lutego 2016 r. 

Termin egzaminu 17-18 grudnia 2016. 

BRAK MIEJSC STUDIA W TOKU

Harmonogram edycji Luty 2016  :

Program będzie realizowany w terminie od 20 lutego 2016 do 18 grudnia 2016 (z przerwą wakacyjną lipiec/sierpień 2016) w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 

Materiał został podzielony na trzy semestry :(15 zjazdów+1 weekend egzaminacyjny+2 terminy awaryjne - po jednym w II i w III semestrze)

I-semestr 20 lutego 2016- 8 maja 2016 ( 5 zjazdów weekendowych)

II-semestr 21 maja - 11 września 2016 ( 5 zjazdów weekendowych - w tym 1 awaryjny)

III-semestr 24 września - 11 grudnia 2016 ( 5 zjazdów weekendowych - w tym 1 awaryjny,  + 1 weekend egzaminacyjny)

I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR
20-21 II 21-22 V 24-25 IX
05-06 III 04-05 VI 08-09 X
09-10 IV 18-19 VI 29-30 X
23-24 IV 02-03 VII 05-06 XI
07-08 V 10-11 IX 19-20 XI

17-18 XII EGZAMIN

Opłaty:

Edycja Grudzień 2015

semestr I - 2200 zł - opłata do dnia 30 listopada 2015 r.

semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 28 lutego 2016 r.

semestr III - 2800 zł - opłata do dnia 1 września 2016 r.

Uwaga Promocja : przy wpłacie całościowej za trzy semestry opłata wynosi 7000 zł. 

( wpłata do dnia 30 listopada 2015 r.)

Edycja Luty 2016

semestr I - 2200 zł - opłata do dnia 15 lutego 2016 r.

semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 kwietnia 2016 r.

semestr III - 2800 zł - opłata do dnia 30 września 2016 r.

Uwaga Promocja : przy wpłacie całościowej za trzy semestry opłata wynosi 7000 zł. 

( wpłata do dnia 15 lutego 2016 r.)

Edycja Wrzesień 2016

semestr I - 2200 zł -  niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia rekrutacyjnego.

semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2017 r.

semestr III - 2800 zł- opłata do dnia 30 kwietnia 2017 r

Uwaga Promocja : przy wpłacie całościowej za trzy semestry opłata wynosi 7000 zł. 

Opłatę za studia, słuchacze dokonują wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Uczelni.

EDYCJA VI WRZESIEŃ 2017

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA- Brak miejsc

Przed wysłaniem zgłoszenia sprawdź zakładkę- opłaty

Zapisy na studia -(klikniji wypełnij zgłoszenie)

Rozpoczęcie 7 Października 2017 r. 

Zakończenie 30 lipca 2018 r.  

Harmonogram edycji Wrzesień 2017  :

Program będzie realizowany w terminie od 7 pażdziernika do 15 lipca 2018 ( z przerwą na ferie zimowe) w rytmie weekendowym co 2-3 tygodnie. 

Materiał został podzielony na trzy semestry :(15 zjazdów+1 weekend egzaminacyjny+2 terminy awaryjne - po jednym w II i w III semestrze)

Terminy zjazdów w poszczególnych semestrach
I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR
7-8 X 16-17XII 24-25 III
21-22 X 13-14 I 2018 r. 14-15 IV
4-5 XI 27-28 I 12-13 V
18-19 XI 10-11 II 26-27 V
2-3 XII 24-25 II 16-17 VI 
   30 VI Egzamin 
   1 VI-30 VII Praktyki Specjalistyczne

Edycja Wrzesień 2017

Przy zgłoszeniu należy opłacić:
Zaliczkę w wyskości  500 zł lub opłatę za I semestr (potwierdzenie należy dołączyć do podania).
Zaliczka przechodzi na poczet opłaty za I semestr.
Wpłata zaliczki możliwa jest do dnia 30 kwietnia 2017 r. po tym terminie honorowane są tylko wpłaty za I semestr lub w całości. 

Harmonogram wpłat:

  • semestr I - 2200 zł -  opłata do dnia 1 sierpnia  2017r. ( w przypadku wczesniejszej wpłaty zaliczki, 1700zł do dnia 30 kwietnia 2017 r.)
  • semestr II - 2500 zł - opłata do dnia 30 stycznia 2018 r.
  • semestr III - 2800 zł- opłata do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Partnerzy